Guest

Reference - Mærsk Data - Referencer

Mærsk Data valgte Cisco IP-telefoni:

Den direkte linje til fremtiden

Hos Mærsk Data høster man fordelene ved IP-telefoni. Teknologien åbner systemerne for spændende softwareløsninger og integrerer telefoni med virksomhedens øvrige it-projekter, hvorved bl.a. administration og servicering forenkles betydeligt. Med installationen af 1.200 Cisco IP-telefoner understreger Mærsk Data sit synspunkt.

Se videocase (2,36 min, ADSL 256 Kb/s, Windows Media Player) (WMV - 256KB)

"Vi stod ved en skillevej. I forbindelse med opførelsen af vores nye kontorhus skulle vi under alle omstændigheder investere i en helt ny datamæssig infrastruktur. Vi havde fulgt markedet tæt og vurderede, at IP-telefoni var moden. Vi var ikke i tvivl om, at det ville være den teknologi, som alle virksomheder i løbet af nogle år kommer til at investere i.

Vi valgte derfor IP-telefoni frem for et traditionelt omstillingsanlæg, og da vi jo også rådgiver omkring kommunikationsløsninger, sender valget et signal til vores kunder om, at vi tager vores egen it-medicin," fortæller Palle Andersen, Senior Vice President Infrastructure Management.

"Valget af Cisco som leverandør af teknologien har baggrund i, at IP-telefoni er et strategisk forretningsområde for Cisco. Dermed ved vi positivt, at Cisco også i fremtiden vil bruge de nødvendige midler til opkøb af viden og videreudvikling af produkterne. Samtidig er det vores opfattelse, at Cisco er den leverandør på markedet, der er længst fremme med at sammenbinde telefoni-komponenterne i netværket.

Med ca. 1.200 telefoner er vores installation i dag en af de største i Europa, og vi har gjort os mange nyttige erfaringer, som vi også løbende har delt med Cisco og med NetDesign, der har haft ansvaret for hele implementeringen."

Forskel på USA og Europa

Forud for Mærsk Datas beslutning om at vælge Cisco-produkter lå et omfattende arbejde med at undersøge IP-telefoniløsningerne på markedet. Kendetegnende for dem var, at teknologien endnu er ung, selv om den bestemt ikke længere er uprøvet. De fleste brugere befinder sig dog i USA, og det viste sig ved Mærsk Datas undersøgelser, at der er væsentlige forskelle på brugen af telefoni i USA og Europa:

"IP-telefoni er en åben verden, hvor der uden tvivl vil udvikle sig et spændende marked for softwareløsninger, men endnu er udvalget ikke så stort. Den amerikanske software, som vi først prøvede, viste klart, at der er betjeningsmæssige forskelle på, hvordan man anvender telefonsystemer i Danmark og USA, blandt andet når det gælder omstilling.

For at stille de rette krav til funktionaliteten i omstillingsfunktionen og på andre områder tog vi vores medarbejdere ved omstillingsbordet med i beslutningen. Resultatet blev, at vi valgte den svensk-udviklede løsning NetWise. Det var dog vel vidende, at den ikke var helt færdigudviklet, men for os gav det den positive effekt, at vi fik mulighed for at få opfyldt en række krav til produktets betjening og funktionalitet," forklarer Palle Andersen.

Tæt samarbejde

For Mærsk Data blev anskaffelsen af IP-telefoni indledningen til et meget tæt samarbejde med både NetDesign, Cisco og NetWise.
"Selv om der er en voksende mængde brugere af Cisco IP-telefoni i Danmark, har størrelsen af projektet hos Mærsk Data givet Cisco mange værdifulde erfaringer med håndtering af store IP-telefoniprojekter. Erfaringerne bunder ikke mindst i, at indførelsen af IP-telefoni i bund og grund er et IT-projekt, og her har Mærsk Data en meget stor ekspertise og et bredt erfaringsgrundlag, som vi har kunnet trække på," udtaler Niels Christian Furu, administrerende direktør for Cisco Danmark.

Levende og mobil virksomhed

I dag er Mærsk Data en af de mest moderne og teknologisk avancerede arbejdspladser, man kan forestille sig. Overalt er der intelligente installationer, som har vænnet medarbejderne til, at f.eks. lys og varme tænder sig selv, når man kommer ind i et rum. Samtidig er det en meget levende organisation, hvor medarbejderne ofte flytter rundt og indgår i forskellige projektgrupper og afdelinger.

"IP-telefonien har givet mobiliteten en veritabel vitaminindsprøjtning, for hvor vi tidligere skulle gennem tidskrævende procedurer med tilkaldelse af en ekstern leverandør, hver gang en telefon skulle flyttes, så tager medarbejderen nu blot sin IP-telefon under armen og sætter den til et vilkårligt netværksstik et andet sted i bygningen. Telefonen beholder sit lokalnummer og fungerer med det samme," understreger Jakob Lange, Department Manager Internal IT.

Let at udvide

IP-telefoniløsningen baserer sig hardwaremæssigt på standard Cisco netværksudstyr, og det er samme netværksinfrastruktur, der benyttes til både telefoni og data. Ud over at spare kabler kan installationen nu overvåges med standard administrationsværktøjer af Mærsk Datas egne it-teknikere. Indtil videre har man dog valgt at lægge servicering af installationen ud til NetDesign, der har omfattende erfaring og kompetence inden for design og drift af IP-telefonisystemer.

Jakob Lange nævner også, at det med IP-telefoni er blevet utroligt enkelt at koble andre afdelinger og lokale kontorer på. Der findes allerede netværksforbindelser, og hvis man bare sikrer sig, at der er kapacitet nok på linjerne, er det blot et spørgsmål om at slutte IP-telefoner til netværksstikkene. Så kører det hele i ét integreret telefonsystem styret fra den centrale omstilling.

Hver IP-telefon fra Cisco har en indbygget switch, således at Mærsk Data kan slutte pc-arbejdsstationerne til telefonen og derved spare et ekstra netværksstik. Og telefonerne strømforsynes via netværket og er dermed automatisk koblet til virksomhedens UPS-løsning, der sikrer mod strømsvigt.

Fokus på kundeservice

I sidste ende handler telefoni og telefonbetjening i høj grad om at yde en god service over for sine kunder. Med IP-telefoni er systemet baseret på en åben softwareplatform og funktionaliteten kan således opgraderes med løsninger fra et frit marked. Så selv om udbuddet endnu er begrænset, så vil der uden tvivl komme masser af spændende ting frem de kommende år.

Et eksempel på dette er en sammenkobling med Lotus Notes, så man kan skabe en nyttig integration af omstillingssystemet og medarbejdernes kalendere. Det vil betyde lettelser for medarbejderne, der ikke længere behøver at tænke på besked om tilstedeværelse eller ej, og desuden åbne for bedre kundeservice i omstillingen.

Palle Andersen nævner som et andet område, at man kunne tænke sig at koble kundernes pc'er sammen med IP-telefonien, således at det bliver muligt ikke blot at tale med kunderne, men også at se deres skærmbillede hos Mærsk Data og på denne måde at kunne yde en personlig og effektiv fjernsupport.
"Vi er meget tilfredse med vores IP-telefoniløsning i dag, og ser også nogle spændende fremtidsperspektiver, hvor vi kan udnytte vores it-ekspertise og viden om styring af IT-projekter i helt nye sammenhænge. Dette er en naturlig udvikling i en verden, hvor alt bliver digitalt, og hvor både data, tale, telefoni, video og mange andre typer tjenester bliver transporteret via samme netværksinfrastruktur," slutter Palle Andersen.

Lad os hjælpe dig