Guest

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Organisationer inden for den offentlige sektor over hele verden kan forbedre samarbejdet, forbedre reaktionsevnen over for borgerne og forbedre den offentlige sikkerhed, effektivitet og produktivitet.

Cisco tilbyder neværksløsninger til organisationer I den offentlige sektor. Fra staten og forsvaret til sundheds og uddannelssektoren. Nu kan du betjene offentlighedens behov med et netværk, der tjener dine egne.

Cisco tilbyder komplette netværksløsninger, der kan hjælpe myndighederne til at kommunikere med borgerne på nye måder. Organisationer inden for sundhedssektoren kan tilbyde en bedre patientpleje, uddannelsesinstitutioner kan give bedre adgang til folk, der ønsker at uddanne sig, og forsvaret får bedre mulighed for at opnå deres mål. Den konvergerede netværksarkitektur fra Cisco kan forandre den bagvedliggende effektivitet i den offentlige sektor samt forbedre effektiviteten hos de ansatte, hvilket betyder højre kvalitet, længere rækkevidde og lavere omkostningerne ved borgerservices.

Stat, amt og kommune
Local Government

Myndigheder på alle niveauer leder efter metoder til at forbedre måden, de kommunikerer, samarbejder og håndterer de forskellige samfundsgruppers behov på.

Internettet har skabt det ideelle rum, hvor myndigheder kan interagere med borgerne for at:

  • Forbedre adgangen til serviceydelser
  • Forbedre informationen om serviceydelserne
  • Forbedre effektiviteten i offentlige organisationer og afdelinger
  • Engagere borgerne og dermed skabe et bedre samarbejde

Myndigheder er nødt til at gøre mere end blot at sende information i én retning - f.eks fra dem selv til borgerne. Måske ligger det største potentiale for myndigheders brug af internettet i muligheden for at kunne koble adskilte myndighedsfunktioner, ansvarsområder og services sammen til ét område, der kan stå for håndteringen af al kommunikation mellem myndigheder og borgere.

Sundhedssektoren
Healthcare

Internetbaserede applikationer er i gang med at forandre sundhedssektoren. De redefinerer alle aspekter af kommunikation fra måden, informationerne bliver distribueret på, til selve interaktionen mellem borgerne og sundhedsorganisationerne. Internetapplikationer simplificerer administrationen og sætter patienten i centrum ved at forbedre de medicinske informationer, serviceydelser og den fortsatte professionelle udvikling, samtidig som patientens position forstærkes via et bedre udbud og nemmere tilgang til informationer.

Uddannelse
Education

Traditionelle indlæringsmetoder er baseret på undervisning af et helt klasseværelse ad gangen - en metode, der har ændret sig meget lidt over de sidste hundrede år. Det vil sige, indtil nu.

Internettet har medført et drastisk skift i undervisningsmetoder og - ressourcer. Ved at bruge internettet til at få adgang til og dele materialer af høj kvalitet, får millioner af studerende over hele verden en hel ny oplevelse af uddannelse. Og det er en oplevelse, der er gennemgribende anderledes end den, der tidligere har været mulig.

For mange potentielle studerende, både børn og voksne, har den fysiske adgang til skoler, universiteter og andre uddannelsessteder været besværlig, hvis ikke umulig. Internettet har medført, at uddannelsen nu kan komme til dem

Internettet har vendt den traditionelle opfattelse af uddannelse på hovedet. Klasseværelsesbaseret undervisning fastlægges af den fart, som underviseren sætter. Med e-learning-værktøjer bestemmer de studerende selv hastigheden ved at bruge de materialer og følge de kursusmoduler, der passer til deres behov. Fordi internettet ikke kun giver adgang til næsten ubegrænsede mængder af informationer, men også er et kommunikationsmedie, kan studerende interagere med vejledere og hinanden og oprette grupper, der ikke ligger under for de traditionelle begrænsninger som tid og sted.

Forsvar
Defense

Forsvars- og rumfartsindustrien står midt i et paradigmeskift på grund af implementeringen af netværksløsninger. Brugen af meget mobile computer- og kommunikationssystemer medfører en forvandling af både det moderne militær og rumfartsindustrien. For at opnå de fulde fordele af disse systemer må organisationer dog bevæge sig væk fra lukkede netværkssystemer og i stedet implementere systemer baseret på Internet Protocol (IP).

Lad os hjælpe dig