Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement
Cisco szanuje Państwa prywatność i jest zobowiązane do ochrony przekazanych nam Państwa danych osobowych. Poniżej zamieszczamy zasady, zgodnie z którymi postępujemy, by w praktyce chronić Państwa prywatność.

Ponieważ Cisco jest firmą ogólnoświatową, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym biurom Cisco lub innym podmiotom zależnym znajdującym się na całym świecie (łącznie zwanymi "Cisco"). Wszystkie tego typu podmioty są związane odpowiednimi umowami o zachowanie poufności i dotyczącymi przekazywania danych. Ponadto, wszystkie tego typu podmioty są zobowiązane do przestrzegania niniejszej Deklaracji Prywatności, z wyłączeniem sytuacji, gdy macie Państwo do czynienia bezpośrednio z Linksys lub WebEx, które są spółkami Cisco. W takich przypadkach znajdą zastosowanie odpowiednie deklaracje prywatności Linksys lub WebEx. Niniejsza deklaracja może być zastapiona przez dokumentację dotyczącą szczególnego lub przez umowy zawarte pomiędzy Państwem a Cisco.


Informacje, które gromadzimy

W niniejszej Deklaracji dane, które identyfikują Państwa, określamy jako "Dane Osobowe" lub "Wrażliwe Dane Osobowe". Cisco gromadzi Państwa Dane Osobowe lub Wrażliwe Dane Osobowe w celu realizacji Państwa próśb, co może obejmować np. realizację Państwa zleceń, dodanie Państwa do listy emailowej, zarejestrowanie Państwa udziału w jakimś wydarzeniu.

Dane Osobowe oznaczają jakiekolwiek informacje, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie Państwa jako konkretnych osób fizycznych, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub emailowy, numer telefonu, zawód, zainteresowania. Wrażliwe Dane  Osobowe  oznaczają jakiekolwiek informacje, które pozwolą uzyskać dostęp do Państwa rachunku pieniężnego, np. numer rachunku, numer karty kredytowej lub debetowej, w połączeniu z  wymaganym kodem bezpieczeństwa, kodem dostępu lub hasłem.

Jeśli przekażecie nam Państwo Dane Osobowe innej osoby, np. małżonka lub współpracownika, muszą Państwo posiadać na to zgodę tej osoby.

W wielu przypadkach mogą Państwo anonimowo przeglądać stronę internetową Cisco. Kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, rejestrujemy Państwa adres IP (identyfikator Państwa komputera) w celu zorientowania się, które części naszej strony internetowej Państwo odwiedzacie i jak długo na nich pozostajecie. Nie łączymy Państwa adresu IP z żadnymi Danymi Osobowymi, chyba że zarejestrowaliście się Państwo u nas i zalogowaliście się używając swojego profilu.

Dostęp do niektórych stron internetowych Cisco, usług, produktów i działań wymaga identyfikatora i hasła. Obowiązek utrzymywania w tajemnicy informacji dotyczących Państwa identyfikatora i hasła pozostaje po Państwa stronie.

Mogą Państwo zdecydować się na udostępnienie nam swoich Danych Osobowych w różnych sytuacjach, m.in. kiedy:

  • rejestrujecie Państwo konto na stronach internetowych Cisco;
  • korzystacie Państwo z niektórych  produktów lub usług Cisco;
  • rejestrujecie swoje uczestnictwo w seminarium;
  • bierzecie udział w ankiecie on line;
  • prosicie o umieszczenie Państwa na emailowej lub innej liście wysyłkowej;
  • bierzecie udział w zakładach bukmacherskich lub innej promocji; lub
  • kiedy przekazujecie Cisco swoje dane osobowe z jakiegokolwiek innego powodu.

Od czasu do czasu Cisco otrzymuje dane osobowe od swoich partnerów biznesowych i sprzedawców. Cisco używa tych informacji tylko wtedy, gdy zostały one zebrane zgodnie z praktykami dotyczącymi prywatności pozostającymi w zgodzie z Deklaracją Prywatności.

Państwa wybór i kontrola

Cisco zawsze poinformuje Państwa wcześniej o gromadzeniu jakichkolwiek Państwa Danych Osobowych oraz o celu ich gromadzenia. Zwrócimy się także do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody przed wykorzystaniem lub przekazaniem Państwa danych w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego nam je przekazaliście. W celu wskazania nam Państwa preferencji będziemy wymagać działania z Państwa strony, takiego jak sprawdzenie właściwej opcji, abyście mogli Państwo przekazać nam swoją zgodę.

W jaki sposób używamy plików cookie oraz innych technologii monitorujących

Podobnie jak w przypadku wielu innych stron internetowych, Cisco używa technologii, takich jaki pliki cookie oraz sygnalizatory www, które pozwalają nam sprawić, by Państwa wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza, bardziej efektywna i cenniejsza, poprzez dostosowanie korzystania z niej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz rozpoznanie Państwa kiedy ponownie odwiedzicie naszą stronę.

Plik cookie jest niewielkim danych przekazanych przez stronę internetową do twardego dysku Państwa komputera. Strona internetowa Cisco wysyła pliki cookie, kiedy ją Państwo odwiedzacie, robicie zakupy, prosicie o informacje lub je personalizujecie, a także gdy rejestrujecie się Państwo, aby otrzymać niektóre usługi. Plik cookie nie może przeczytać danych osobowych spoza Państwa twardego dysku ani przeczytać rejestrów cookie utworzonych przez inną stronę; w istocie jedynymi danymi osobowymi, które plik cookie może zawierać, jest informacja dostarczona przez Państwa. Poprzez zaakceptowanie plików cookie używanych na naszej stronie internetowej umożliwicie nam Państwo przekazanie z Państwa komputera informacji na temat Państwa zachowania związanego z przeglądaniem stron www, które następnie Cisco może użyć w celu spersonalizowania Państwa doświadczeń i monitorowania wzorów zachowania użytkowania w sieci. Firma Cisco podejmuje tego typu działania w celu określenia użyteczności naszej informacji internetowej dla naszych użytkowników oraz po to, by zobaczyć, jak efektywnie nasza nawigacyjna struktura pozwala użytkownikom uzyskiwać te informacje.

Pliki cookie są typowo sklasyfikowane albo jako "sesyjne" lub jako "trwałe".

  • Sesyjne pliki cookie nie pozostają w Państwa komputerze po zamknięciu Państwa przeglądarki internetowej
  • Trwałe pliki cookie pozostają w Państwa komputerze aż do czasu ich wykasowania przez Państwa bądź do czasu utraty ważności

Możecie Państwo przeglądać większość stron internetowych Cisco bez konieczności zaakceptowania plików cookie, jednak uniemożliwienie ich działania na Państwa komputerze może spowodować utratę funkcjonalności strony internetowej. Inne internetowe strony Cisco, szczególnie te, które wymagają identyfikatora bądź hasła, żądają plików cookie i nie mogą być użyte, jeśli  uniemożliwicie działanie plików cookie w Państwa przeglądarce internetowej.

Ponadto firma Cisco używa sygnalizatorów www (web beacons) w połączeniu z plikami cookie, aby poznać zachowanie użytkownika. Sygnalizator www jest elektronicznym obrazem utworzonym na stronie internetowej bądź sformatowanym w HTML emailu i jest nazywany pojedynczym pixelem (1x1) bądź czystym GIF. Sygnalizator www jest jednym ze składników strony, podobnie jak inne obrazy i tekst, oprócz tego jest on tak mały i jasny, że jest skutecznie niewidoczny. Sygnalizatory www mogą rozpoznać niektóre typy informacji na komputerze użytkownika, takie jak pliki cookie, czas i data na widoku strony oraz opis strony, na której sygnalizator www jest umiejscowiony. Stanowią one wygodny sposób gromadzenia podstawowych statystyk i zarządzania plikami cookie, i nie pozwalają na przejęcie żadnej innej informacji z Państwa komputera. Wyłączenie funkcji cookie w Państwa przeglądarce przeszkodzi sygnalizatorom www w monitorowaniu Państwa konkretnych działań. Sygnalizatory www mogą także zapisać anonimową wizytę z Państwa adresu IP, ale szczegółowe informacje nie zostaną przez nie zarejestrowane.

Firma Cisco może także użyć dostosowanych do potrzeb łączy (linków) bądź innych podobnych technologii,  aby monitorować linki emailowe, na które Państwo klikacie. Możemy kojarzyć taką informację z Państwa Danymi Osobowymi w celu dostarczenia Państwu lepiej wyselekcjonowanych komunikatów emailowych bądź informacji o zakupie. Każda wiadomość emailowa zawiera link o rezygnacji pozwalający Państwu wstrzymać dostarczanie tego typu wiadomości.

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać plików cookie podczas przeglądania naszej strony internetowej bądź za pośrednictwem emaili sformatowanych w HTML, możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, by ostrzegała Państwa przed zaakceptowaniem plików cookie bądź odrzucała pliki cookie po ostrzeżeniu Państwa o ich obecności. Możecie także Państwo spowodować odrzucenie wszystkich plików cookie poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie bądź innych technologii monitorujących, zawierające instrukcje do zablokowania ich używania, znajdują się na stronie http://privacy.getnetwise.org/browsing/tools

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe

Cisco używa Państwa Danych Osobowych, aby zrealizować Państwa prośby. By tego dokonać, w niektórych sytuacjach może być niezbędne udostępnienie ich innym podmiotom. W takim przypadku przekazujemy tylko dane niezbędne do rozpatrzenia Państwa prośby i zobowiązujemy odbiorców do ograniczenia wykorzystania Państwa Danych Osobowych wyłącznie dla celów związanych ze spełnieniem Państwa prośby. Dodatkowo możemy, za Państwa zgodą, użyć Państwa Danych Osobowych w celu skontaktowania się z Państwem dla potrzeb przeprowadzenia badań rynkowych bądź badań dotyczących satysfakcji klientów.

Będziemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu  dostarczania Państwu produktów i usług, które zamówiliście, a także by odpowiedzieć na Państwa zamówienia zwrotne, lub aby dostarczyć Państwu konkretne materiały marketingowe, które zamówiliście. Wśród podmiotów trzecich, którym mogą zostać udostępnione Państwa informacje, są nasi partnerzy biznesowi (na przykład jako część wspólnej promocji lub w celu przekazania informacji o kupującym do jednego z naszych dystrybucyjnych partnerów), sprzedawcy usług, firmy  wysyłkowe, oraz władze pocztowe i rządowe (takie jak administracja celna).

W przypadku, gdy Państwa pracodawca posiada pisemną umowę z Cisco dotyczącą dostępu do informacji i programów naszej firmy, Cisco może użyć Państwa Danych Osobowych do sprawdzenia zgodności z umową, rejestrowania przyznanych licencji oprogramowania, monitorowania ściąganego oprogramowania z tych stron, bądź monitorowania używania innych aplikacji dostępnych na tych stronach.

Możemy także użyć Państwa Dane Osobowe w celu utworzenia anonimowych rejestrów danych bądź zestawień danych, do przeprowadzenia analiz statystycznych oraz dla innych celów, przez pominięcie lub usunięcie informacji (takich jak Państwa nazwisko) umożliwiających Państwa zidentyfikowanie. Możemy także ujawnić Państwa Dane Osobowe, jeśli wymaga tego prawo, do egzekwowania naszych Warunków Używania, bądź w wyjątkowych okolicznościach, aby zapewnić bezpieczeństwo osób, bezpieczeństwo publiczne bądź bezpieczeństwo naszych stron internetowych.

Jakiekolwiek Wrażliwe Dane Osobowe, które nam Państwo przekazujecie, będą używane wyłącznie do realizacji konkretnego zadania bądź wydarzenia, dla którego zostały przekazane, a następnie zostaną zniszczone.

Możliwości dostępu, uaktualniania bądź żądania usunięcia (dezaktywacji) Państwa Danych

Zarejestrowani użytkownicy mogą przeglądać i poprawiać swoje Dane Osobowe na stronie http://tools.cisco.com/RPF/profile/profile_management.do. Możecie Państwo zażądać usunięcia (dezaktywacji) Państwa konta w Cisco bądź jakichkolwiek Państwa  Danych Osobowych poprzez wysłanie emaila na adres emailowy privacy@cisco.com.

W przypadku Państwa decyzji o usunięciu (dezaktywacji) swojego konta, jeśli pozwala na to prawo, Cisco zatrzyma w swoich rejestrach niektóre z Państwa Danych Osobowych w celu zapobiegania oszustwom, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, egzekwowania naszych Warunków Używania, respektowania Państwa prawa do wycofania się, a także w celu dostosowania się do wymagań prawnych.

W jaki sposób chronimy Państwa Dane Osobowe

Cisco gwarantuje bezpieczeństwo przesłanych nam przez Państwo danych osobowych za pomocą obowiązujących w branży standardowych procedur fizycznego, elektronicznego i organizacyjnego zabezpieczenia. Tam gdzie to niezbędne, strony internetowe Cisco używają metody kodowania SSL w celu poprawy bezpieczeństwa przekazywania danych wrażliwych. Wewnątrz Cisco, dane są magazynowane na kontrolowanych serwerach z ograniczonym dostępem. Państwa dane osobowe mogą być magazynowane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych bądź w jakimkolwiek innym kraju, w którym jest umiejscowione Cisco, jego  filie bądź przedstawiciele.

Starając się ochronić Państwa dane osobowe, nie możemy zapewnić bezpieczeństwa danych które nam Państwo przesyłacie za pośrednictwem niezabezpieczonych połączeń internetowych. Dlatego namawiamy Państwa do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu zabezpieczenia swoich danych osobowych kiedy używacie Państwo Internetu.

Sposoby zabezpieczania Państwa danych osobowych obejmują m.in. częstą zmianę Państwa hasła, używanie kombinacji liter i numerów w hasłach, oraz upewnianie się, że używacie Państwo bezpiecznej przeglądarki internetowej. Dodatkowo, musicie jednak Państwo uświadomić sobie zagrożenie atakami poprzez tzw. phishing, których sprawcy usiłują ukraść osobiste dane identyfikacyjne klienta oraz dane umożliwiające skorzystanie z jego rachunku bankowego. "Phishers" używają podrabianych emaili, by przekierować klientów do fałszywych stron internetowych zaprojektowanych wyłącznie po to, by namawiać adresatów do ujawnienia ich wrażliwych danych osobowych, takich jak numer karty kredytowej, nazwa użytkownika rachunku, hasło oraz numery ubezpieczenia społecznego. Cisco nigdy nie wyśle  emaila proszącego Państwa o udostępnienie bądź potwierdzenie Wrażliwych Danych Osobowych. Jeśli otrzymacie Państwo wiadomość tego typu, prosimy niezwłocznie przesłać ją na adres privacy@cisco.com oraz niezwłocznie wykasować ją z komputera.

Dzieci i prywatność

Nasze strony internetowe nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. Firma Cisco świadomie nie zabiega o dane osobowe od dzieci w wieku poniżej 13 lat ani nie wysyła im próśb o Dane Osobowe.

Strony podmiotów trzecich

Strony internetowe Cisco zawierają linki do stron internetowych osób trzecich, niektóre z nich mogą być używać logo Cisco. Jednakże te strony internetowe nie są obsługiwane ani utrzymywane przez Cisco, a co się z tym wiąże Cisco nie udostępnia Państwa Danych Osobowych tym stronom internetowym oraz nie jest odpowiedzialna za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności. Odwiedzacie zatem Państwo strony internetowe osób trzecich na własne ryzyko.

Chociaż ostrożnie wybieramy naszych partnerów biznesowych, Cisco nie może być odpowiedzialna za praktyki w zakresie ochrony prywatności na stronach internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, do których linki znajdują się na naszej stronie. Po opuszczeniu naszej strony internetowej, powinniście Państwo zawsze sprawdzać odpowiednie oświadczenie dotyczące prywatności na stronach internetowych osób trzecich, by zorientować się, w jaki sposób wykorzystują one pochodzące od Państwa informacje.

Zmiany niniejszej Deklaracji Prywatności

Niniejszy dokument został ostatni raz zaktualizowany w 12 Wrzesień 2008. Cisco może zmienić niniejszą deklarację prywatności w każdym czasie. W przypadku każdej istotnej zmiany Deklaracji Prywatności zawiadomienie o tym fakcie będzie zamieszczone na naszej głównej stronie internetowej przez 30 dni. Dalsze używanie przez Państwa stron internetowych Cisco po jakiejkolwiek zmianie niniejszej Deklaracji będzie oznaczać i potwierdzać Państwa zgodę na taką zmianę.

Pytania i sugestie

Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub udostępnianiem Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt na nasz adres emailowy: privacy@cisco.com.

Legal Department
Attn. Van T. Dang, VP, Law & Deputy General Counsel
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive.
San Jose, CA 95134
USA

Pozwól nam pomóc