Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement
Cisco respecteert uw privacy en zet zich in voor het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij informeren u graag over de volgende principes waarop ons privacybeleid gebaseerd is.

Omdat Cisco een wereldwijde onderneming is, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere Cisco-kantoren of dochterondernemingen over de hele wereld (tezamen te noemen "Cisco"). Al deze entiteiten zijn gebonden aan toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten en overeenkomsten voor gegevensoverdracht. Bovendien zijn al deze entiteiten gebonden aan deze Privacyverklaring, behalve wanneer u rechtsreeks met Linksys of WebEx te maken hebt, die bedrijven van Cisco zijn. In die gevallen is de respectievelijke privacyverklaring van Linksys of WebEx van toepassing. Deze verklaring kan worden vervangen door specifieke documentatie op programma-niveau of overeenkomsten tussen u en Cisco.

De gegevens die wij verzamelen

Overal in deze beleidsregels noemen wij informatie die u persoonlijk identificeert "Persoonsgegevens" of "Gevoelige Persoonsgegevens". Cisco verzamelt uw Persoonsgegevens of Gevoelige Persoonsgegevens zodat wij kunnen antwoorden op uw verzoeken, waaronder bijvoorbeeld verzoeken om verwerking van uw orders, om u toe te voegen aan mailinglijsten, of om u te registreren voor evenementen.

Persoonsgegevens betekent alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren als een individu, zoals uw naam, postadres of e-mailadres, telefoonnummer, beroep of persoonlijke interesses. Gevoelige Persoonsgegevens zijn gegevens die toegang geven tot uw financiŽle account, waaronder account nummer, credit of debit card nummer, in combinatie met een vereiste veiligheidscode, toegangscode of wachtwoord.

Wanneer u ons de persoonsgegevens van iemand anders geeft, bijvoorbeeld van uw echtgeno(o)te of een collega, dient u van die persoon toestemming te hebben om dit te doen.

In veel gevallen kunt u de website van Cisco anoniem bekijken. Wanneer u op de Cisco website arriveert registreren wij wel uw IP-adres (het internetadres van uw computer) om ons een idee te geven van welke onderdelen van onze website u bezoekt en hoeveel tijd u daar besteedt. Maar wij linken uw IP-adres niet aan Persoonsgegevens, tenzij u zich bij ons geregistreerd heeft en heeft ingelogd met gebruikmaking van uw profiel.

Voor toegang tot bepaalde Cisco webpagina´s is een login en een wachtwoord vereist. Het is uw verantwoordelijkheid om uw login en wachtwoord-gegevens geheim te houden.

U kunt ervoor kiezen om ons Persoonsgegevens te verstrekken in een aantal situaties, bijvoorbeeld wanneer u:

 • zich bij Cisco registreert voor een account op Cisco websites;
 • bepaalde Cisco producten of diensten gebruikt;
 • zich registreert om een seminar bij te wonen;
 • deelneemt aan een online onderzoek;
 • verzoekt te worden opgenomen in een e-maillijst of andere mailinglijst;
 • een inzending instuurt voor een sweepstake of andere promotieactie; of
 • wanneer u uw persoonsgegevens om een andere reden aan Cisco verstrekt.

Van tijd tot tijd ontvangt Cisco persoonsgegevens van onze zakenpartners en verkopers. Cisco gebruikt deze informatie alleen wanneer die verzameld is in overeenstemming met de privacyregels die overeenkomen met deze Privacyverklaring.

Uw keuzes en zeggenschap

Voordat wij Persoonsgegevens verzamelen zullen wij u dit altijd laten weten en u informeren over het doel van de verzameling. Wij zullen uw toestemming vragen voordat wij uw gegevens gebruiken of delen voor een ander doel dan de reden waarom u deze verstrekt hebt. Om ons uw voorkeuren te laten weten zullen wij van u een handeling verlangen, zoals het aanklikken van een bepaalde keuze, om uw toestemming kenbaar te maken.

Hoe wij cookies en andere tracking-technologieŽn gebruiken

Evenals veel andere websites gebruikt Cisco technologieŽn zoals cookies en web beacons die ons in staat stellen uw bezoek aan onze website gemakkelijker, efficiŽnter en waardevoller te maken door u een op maat gemaakte ervaring te bieden en u te herkennen wanneer u de site opnieuw bezoekt.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt overgebracht. De website van Cisco verzendt cookies wanneer u haar bezoekt, aankopen doet, informatie verzoekt of persoonlijk maakt, of zich registreert voor bepaalde diensten. Een cookie kan geen persoonsgegevens aflezen van uw harde schijf of cookie-bestanden lezen die door andere sites gemaakt zijn; de enige persoonsgegevens die een cookie kan bevatten zijn de gegevens die u zelf verstrekt. Door het accepteren van de op onze website gebruikte cookies kunt u ons toegang geven tot informatie over uw navigatiegedrag, die wij kunnen gebruiken om uw ervaring op u persoonlijk gericht te maken en om traffic patronen van gebruikers te traceren. Wij doen dit om de nuttigheid van de informatie op onze website voor onze gebruikers te bepalen, en te zien hoe effectief onze navigatiestructuur is bij het helpen van gebruikers om die informatie te bereiken.

Cookies worden onderverdeeld in de categorieŽn "sessiecookies" of "permanente cookies".

 • Sessiecookies blijven niet op uw computer achter nadat u uw browser hebt afgesloten.
 • Permanente cookies blijven op uw computer staan totdat u ze verwijdert of totdat ze verlopen.

U kunt het grootste deel van Cisco´s website doorzoeken zonder cookies van Cisco te accepteren. Een deel van de functionaliteit van de website kan echter verloren gaan als u de cookies op uw computer uitschakelt. Voor andere webpaginaís van Cisco, vooral degene waarvoor een login en wachtwoord verplicht zijn, zijn cookies noodzakelijk, en deze pagina´s kunnen niet worden gebruikt wanneer u de cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.

Bovendien gebruikt Cisco web beacons in combinatie met cookies om het gedrag van gebruikers te begrijpen. Een web beacon is een elektronische afbeelding die zich op een website of in een email in HTML-formaat bevindt en heet een single-pixel (1x1) of clear GIF. De web beacon is een van de ingrediŽnten van de pagina, net als andere afbeeldingen en tekst, maar is zo klein en helder dat het in werkelijkheid onzichtbaar is. Web beacons kunnen bepaalde soorten gegevens op de computer van een bezoeker herkennen, zoals cookies, tijdstip en datum van een pageview, en een beschrijving van de pagina waarop het web beacon staat. Zij zijn simpelweg een handige manier voor het verzamelen van basisstatistieken en het beheren van cookies, en onthullen geen enkele extra informatie van uw computer. Door het uitzetten van de cookies van uw browser kunnen web beacons uw specifieke activiteit niet meer traceren. Het web beacon kan nog steeds een anoniem bezoek vanaf uw IP-adres opslaan, maar zal geen unieke informatie opslaan.

Cisco kan ook aangepaste links of andere soortgelijke technologieŽn gebruiken om e-mail links te traceren waar u op klikt. Wij kunnen die gegevens in verband brengen met uw Persoonsgegevens teneinde u meer gerichte e-mailberichten of verkoopinformatie te verstrekken. Elke e-mail communicatie bevat een link om af te melden, waarmee u de levering van dat soort communicatie kunt stoppen.

Indien u liever geen cookies ontvangt tijdens het browsen van onze website of door e-mails in HTML-formaat, kunt u uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt voordat u cookies accepteert, en kunt u een cookie weigeren wanneer uw browser u attent maakt op de aanwezigheid daarvan. U kunt ook alle cookies weigeren door hen uit te zetten in uw browser.

Voor meer informatie over cookies en andere tracking-technologieŽn, waaronder instructies voor het blokkeren van hun gebruik, zie http://privacy.getnetwise.org/browsing/tools/.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Cisco gebruikt uw Persoonsgegevens om op uw verzoeken te antwoorden en hiervoor kan het nodig zijn dat wij uw gegevens met anderen delen. In die gevallen delen wij alleen de gegevens voor zover noodzakelijk om uw verzoek te behandelen en zullen wij die andere partijen verplichten om hun gebruik van uw persoonsgegevens te beperken tot het voldoen aan uw verzoek. Verder kunnen wij, met uw toestemming, uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen in het kader van onze klanttevredenheidsonderzoeken of om redenen van marktonderzoek.

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om producten en diensten te leveren waarom u verzocht hebt, om te antwoorden op verzoeken om teruggebeld te worden, en om specifieke marketingmaterialen te leveren waarom u verzocht hebt. De derden met wie wij eventueel uw gegevens moeten delen zijn onze zakenpartners (bijvoorbeeld in het kader van een gezamenlijke verkooppromotie of om sales leads door te geven aan een van onze distributiepartners); verkopers van diensten; vervoersbedrijven; en post- en overheidsautoriteiten (zoals douaneautoriteiten).

In het geval uw werkgever een schriftelijke overeenkomst met Cisco heeft die de toegang tot gegevens of programmaís van Cisco bepaalt, kan Cisco uw Persoonsgegevens gebruiken om de naleving van die overeenkomst te controleren, om verleende softwarelicenties op te slaan, om software die vanaf die paginaís gedownload wordt te traceren, of om het gebruik van andere op die paginaís beschikbare applicaties te traceren.

Verder kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om anonieme gegevensbestanden of verzamelingen van gegevens te maken voor het uitvoeren van statistische analyses of voor andere doeleinden, door het weglaten of verwijderen van gegevens (zoals uw naam) die de gegevens persoonlijk identificeerbaar tot u maken. Wij zullen uw persoonsgegevens ook openbaar maken indien wij daartoe volgens de wet verplicht zijn, of om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, of in dringende gevallen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid, het publiek of onze websites.

Alle Gevoelige Persoonsgegevens die u verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om de specifieke activiteit of het evenement waarvoor deze verstrekt werden te realiseren, en zullen daarna worden vernietigd.

Uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te updaten of te deactiveren

Geregistreerde gebruikers kunnen hun Persoonsgegevens nalezen en herzien op http://tools.cisco.com/RPF/profile/profile_management.do. U kunt ook verzoeken om de deactivering van uw Cisco account of van (een deel van) uw Persoonsgegevens die wij hebben door een email te sturen aan privacy@cisco.com.

Wanner u ervoor kiest uw account te deactiveren zullen wij, voorzover wettelijk toegestaan, in onze bestanden een deel van uw Persoonsgegevens bewaren om fraude tegen te gaan, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, uw voorkeuren voor afmelding te respecteren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Cisco waarborgt de veiligheid van de gegevens die u ons stuurt door middel van fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures die standaard zijn in onze sector. Waar mogelijk gebruiken de Cisco websites SSL-encryptie om de veiligheid van verzendingen van gevoelige gegevens te vergroten. Binnen Cisco worden gegevens opgeslagen in gecontroleerde servers met beperkte toegang. Uw informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Cisco, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of vertegenwoordigers gevestigd zijn.

Hoewel wij ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen kunnen wij de veiligheid daarvan niet garanderen wanneer u ons gegevens zendt via een onbeveiligde internetverbinding. Wij dringen er daarom op aan dat u alle mogelijke voorzorgen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u op het internet bent.

Manieren om uw persoonsgegevens te beschermen zijn bijvoorbeeld het vaak wijzigen van uw wachtwoord, het gebruiken van een combinatie van cijfers en letters in uw wachtwoorden, en ervoor zorgen dat u een veilige browser gebruikt. Verder dient u alert te zijn op ´phishing´ aanvallen, waarmee geprobeerd wordt om de persoonlijke identiteitsgegevens van consumenten en hun financiŽle accountgegevens te stelen. "Phishers" gebruiken "spoofed" emails die consumenten naar vervalste websites leiden, die zo ontworpen zijn dat ontvangers worden bedrogen zodat ze gevoelige persoonsgegevens, zoals credit card nummers, gebruikersnamen van accounts, wachtwoorden en sofinummers prijsgeven. Cisco zal u nooit een email zenden waarin u gevraagd wordt om Gevoelige Persoonsgegevens te verstrekken of te bevestigen. Wanneer u een dergelijk bericht ontvangt, vragen wij u dit onmiddellijk door te sturen aan privacy@cisco.com en het bericht onmiddellijk uit uw computer te verwijderen.

Kinderen en privacyy

Onze websites zijn niet gericht op en niet bedoeld voor het aantrekken van kinderen onder de 13 jaar. Cicso verzoekt niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar en zendt hen geen verzoeken om Persoonsgegevens.

Sites van derden

Cisco´s website bevat links naar websites van derden, waarvan sommige ook het Cisco logo kunnen bevatten. Deze websites worden echter niet beheerd of onderhouden door Cisco, en Cisco deelt uw Persoonsgegevens niet met die websites en is niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Uw gebruik van de websites van derden is voor uw eigen risico.

Hoewel wij onze zakenpartners zorgvuldig kiezen, kan Cisco niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid van websites van derden waarnaar vanaf onze site wordt doorgelinkt. U dient er een gewoonte van de maken om zodra u onze website verlaten hebt, de toepasselijke privacyverklaring van de derdenwebsite te controleren teneinde te bepalen hoe die website eventuele gegevens die zij van u verzamelt, zal gebruiken.


Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 12 September 2008. Cisco kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd en te allen tijde wijzigen. Wij zullen een mededeling plaatsen op de homepage van onze website, die 30 dagen blijft staan, wanneer deze Privacyverklaring in belangrijke mate gewijzigd wordt. Uw voortdurende gebruik van de Cisco website na een wijziging betekent en bevestigt dat u met die wijzigingen akkoord gaat.

Vragen en opmerkingen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze verzameling, gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u ons mailen op privacy@cisco.com.

Legal Department
T.a.v: Van T. Dang, VP, Law & Deputy General Counsel
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
USA

Laat ons u helpen

 • Cisco SMB Shop
 • Vind Internationale Contacten
 • Vind een Cisco-partner