Guest

Năng lượng

Năng lượng

Chuyển đổi Công ty Năng lượng

Các công ty năng lượng ngày nay đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Các công ty Dầu khí phải thay thế và phát triển nguồn dự trữ, quản lý tài sản đang giảm dần và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực. Các công ty điện nước cũng đối mặt với những thách thức tương tự bao gồm: nhu cầu gia tăng, các vấn đề về pháp lý, kỳ vọng của khách hàng tăng, lo ngại về môi trường và nhu cầu bảo mật tăng cao.

Để giải quyết các thách thức này, cần nâng cao sức mạnh của mạng để củng cố và hợp lý hoá các hoạt động kinh doanh dù ở bất kỳ vị trí nào. Các giải pháp của Cisco cho năng lượng cung cấp giải pháp hoàn chỉnh, toàn vòng đời để giúp bạn:

  • Kết nối mọi người và thiết bị mọi lúc, mọi nơi
  • Cộng tác tốt hơn bằng cách tích hợp các hoạt động
  • Cạnh tranh hiệu quả hơn với các nhóm bạn chọn

Giải pháp Lưới điện Thông minh của Cisco
Tối ưu hoá cung cấp năng lượng và hiểu sâu hơn về tiêu thụ năng lượng.

Các giải pháp Cisco cho Năng lượng

Dầu Khí
Giành được sự hiện diện, hợp lý hoá chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí.

Ngành dịch vụ công cộng
Nâng cao ý thức, phản hồi trước các khả năng và cải thiện bảo mật ngành.

Nội dung Nổi bật

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ