Guest

Không dây

Ứng dụng định vị mạng không dây

Định vị và Quản lý thiết bị vô tuyến

Thiết bị định vị vô tuyến của Cisco là giải pháp định vị vô tuyến đầu tiên trên thị trường có thể bám theo đồng thời hàng nghìn thiết bị từ bên trong cơ sở hạ tầng mạng LAN vô tuyến, đem lại sức mạnh của một giải pháp định vị có độ phân giải cao, có hiệu quả về mặt chi phí lớn dành cho các ứng dụng quan trọng như:

  • Bám theo những tài sản có giá trị lớn
  • Quản trị IT
  • An ninh dựa theo vị trí

Giải pháp dễ triển khai này có thể được tích hợp một cách đơn giản với Bộ điều khiển mạng LAN vô tuyến của Cisco và các điểm truy nhập nhẹ của Cisco để bám theo vị trí vật lý đến độ phân giải là vài mét. Thiết bị này còn ghi lại những thông tin quá khứ, những thông tin có thể được sử dụng để định hướng vị trí, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và quản lý dung lượng vô tuyến.

Thiết bị định vị vô tuyến của Cisco thuận tiện hóa việc triển khai các ứng dụng kinh doanh mới và quan trọng bằng cách tích hợp chặt chẽ với đa dạng các đối tác về phổ tần và ứng dụng thông qua một API mở. Việc tích hợp này hỗ trợ triển khai các ứng dụng mạnh theo vị trí như:

  • Các dịch vụ 911 được cải tiến (E911)
  • Quản lý tài sản
  • Tự động hóa luồng công việc

Các khách hàng đang triển khai giải pháp này bao gồm các tổ chức chính phủ và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực y tế, tài chính, bán lẻ và chế tạo, sản xuất.

Chú ý đặc biệt:Thiết bị định vị vô tuyến Cisco 2170 là thế hệ tiếp theo của các chủng loại thiết bị dòng 2700. Không có sự khác biệt về chức năng giữa các dòng máy này. Cả hai dòng sản phẩm đều cùng hỗ trợ các tính năng và chức năng như nhau.

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn