Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Không dây

Lợi ích Không dây

Công nghệ mạng LAN Không dây Cấp Doanh nghiệp

Để xử lý các yêu cầu băng thông mới, mạng sẽ được thiết kế và tích hợp hiệu suất để xử lý đa phương tiện tương tác cho nhiều người dùng đồng thời. Mạng Không dây Hợp nhất của Cisco® mang lại hiệu suất cao nhất và nền tảng có thể mở rộng nhiều nhất cho truyền thông doanh nghiệp hiện nay và trong tương lai.

Tốc độ, Tốc độ truyền và Phát hiện Nhiễu Tốt hơn

Chuẩn 802.11n cung cấp băng thông và độ tin cậy để hỗ trợ các ứng dụng đa phương tiện tương tác. Cisco cũng có công nghệ RF cấp doanh nghiệp đích thực được thiết kế để tối đa hoá hiệu suất của chuẩn 802.11n và mang lại nhiều lợi ích khác.

  • Trong các thử nghiệm cạnh tranh, điểm truy cập của Cisco cung cấp Wi-Fi nhanh hơn đến 169 phần trăm trong phổ 2,4-GHz và 64 phần trăm trong phổ 5-GHz.
  • ClientLink tăng tốc độ truyền trung bình lên 65 phần trăm và công suất kênh trung bình lên 27 phần trăm cho máy khách 802.11a và 802.11g, theo Miercom.
  • Công nghệ CleanAir tạo ra độ chính xác 100 phần trăm trong nhận dạng nguồn nhiễu, so với độ chính xác 25 phần trăm từ đối thủ cạnh tranh gần nhất, theo thử nghiệm của Miercom.

Giảm Chi phí Sở hữu

Công nghệ CleanAir làm đơn giản hoá hoạt động và khắc phục sự cố để giảm đáng kể tổng chi phí sở hữu. Dựa trên ước tính trong một nghiên cứu của Farpoint, công nghệ CleanAir giảm 58 phần trăm tổng chi phí sở hữu (TCO) trên một thiết bị phân tích không dây cầm tay.


Tài nguyên