มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

เซิร์ฟเวอร์ - Unified Computing

Unified Computing Products

เซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ปรับสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลของคุณให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น ลดจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อ นำไปใช้ และบำรุงรักษา ตลอดจนเพิ่มความเร็วและความคล่องตัว

เบลดเซิร์ฟเวอร์: UCS B-Series และตัวเลือก

เบลดเซิร์ฟเวอร์: UCS B-Series และตัวเลือก

ปรับปรุงประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์พร้อมสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่น ปรับขนาดได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของสำหรับคุณ

ดูข้อเสนอ SmartPlay
Cisco UCS B-Series Blade Servers

Cisco UCS B-Series Blade Servers

 • เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และขนาดของเซิร์ฟเวอร์สำหรับแอปพลิเคชันแบบเสมือนจริงและไม่ใช่เสมือนจริง
 • ปรับใช้แอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและจัดการการเชื่อมต่อได้ตามต้องการ
 • รับหน่วยความจำและความสามารถ I/O สำหรับเซิร์ฟเวอร์เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
 • ลดจำนวนอะแดปเตอร์ สายไฟ และสวิตช์เลเยอร์การเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ LAN และ SAN เข้าเซิร์ฟเวอร์
Cisco UCS Mini

Cisco UCS Mini

 • นำเสนอ Cisco UCS อันทรงพลังแก่ธุรกิจขนาดเล็กและสำนักงานสาขา รวมถึงสำนักงานย่อย
 • รองรับ Cisco B200 M3 Blade Servers ได้สูงสุดถึงแปดตัว
 • สามารถเชื่อมต่อเข้า Cisco C220 M3 และ C240 M3 Rack Servers ได้สูงสุดถึงเจ็ดตัว
 • เร่งการปรับใช้งานด้วยเทคโนโลยี Cisco Unified Fabric สำหรับธุรกิจทุกขนาด
 • ตั้งค่าและจัดการได้อย่างง่ายดาย และสามารถขยายโครงสร้างเพื่อรองรับการเติบโตได้
Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

 • จัดการติดตั้ง Cisco UCS B-Series Blade Servers ครึ่งความกว้างได้ถึงแปดตัว หรือเต็มความกว้างสี่ตัว
 • เร่งการปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยเทคโนโลยี Cisco Unified Fabric และ Fabric Extender
 • ปรับปรุงความหนาแน่นของเซิร์ฟเวอร์ด้วยการใช้พื้นที่น้อยลงพร้อมกับลดการใช้พื้นที่ของเครื่อง
 • ลดองค์ประกอบทางกายภาพ ลดการจัดการระบบจัดเก็บแบบแยกอิสระ และปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
Cisco UCS B-Series Blade Virtual Interface Cards (VICs)

Cisco UCS B-Series Blade Virtual Interface Cards (VICs): VIC 1240, VIC 1280 และ VIC 1340, VIC 1380

 • มีแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์การรวมได้สูงสุดถึง 80 Gbps
 • ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย SingleConnect: การเชื่อมต่อเดียวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการระบบ
 • ช่วยให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและสามารถมองเห็นเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนถึง vNIC แต่ละตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ลด TCO โดยการรวม NICs, HBAs สายไฟ และสวิตช์เข้าด้วยกัน
 • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานการวางเครือข่ายโดยใช้ Cisco Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
Rack Servers: UCS C-Series และตัวเลือก

Rack Servers: UCS C-Series และตัวเลือก

แก้ไขปัญหาภาระงานที่ไม่แน่นอน ด้วยความสมดุลของการประมวลผล หน่วยความจำ I/O และความจุพื้นที่เก็บข้อมูลภายในกับแร็คเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากของ Cisco UCS

ดูข้อเสนอ SmartPlay
Cisco UCS C-Series Rack Servers

Cisco UCS C-Series Rack Servers

 • ปรับปรุงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ
 • ปรับสมดุลระหว่างความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และความหนาแน่นของเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบเสมือนจริงในระดับการผลิต โครงสร้างพื้นฐานของเว็บ และภาระงานของศูนย์ข้อมูล
 • ขยายคุณประโยชน์จาก Cisco Unified Computing และเทคโนโลยี virtual interface card ไปยังระบบ rack server
Cisco UCS C-Series Rack Server Virtual Interface Cards (VICs)

Cisco UCS C-Series Rack Server Virtual Interface Cards (VICs): VIC 1225, VIC 1227, VIC 1285, VIC 1385 และ VIC 1387

 • รองรับแบนด์วิดท์การรวมได้สูงสุดถึง 80 Gbps
 • ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี Cisco SingleConnect และรับการเชื่อมต่อเดียวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการระบบ
 • ช่วยให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและสามารถมองเห็นเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนถึง vNIC แต่ละตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ลด TCO โดยการรวม NICs, HBAs สายไฟ และสวิตช์เข้าด้วยกัน
 • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานการวางเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
Cisco UCS Systems Management Software

Cisco UCS Systems Management Software

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย พื้นที่เก็บข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานแบบ Converged, Hyperconverged และ Cmposable ของ Cisco และบริษัทอื่น

ภาพรวม: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco UCS Management

Cisco UCS Manager

Cisco UCS Manager

 • ทำให้โครงสร้างพื้นฐานทำงานโดยอัตโนมัติและเป็นรหัส เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลด TCO
 • การจัดการแบบรวมศูนย์ของ Cisco UCS Blade Server และ Rack Server, UCS Mini และ HyperFlex Systems
 • API แบบเปิดและการผสานรวมกับเครื่องมืออันหลากหลายของบริษัทอื่นๆ ในการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การปรับใช้งาน การปรับตั้งค่า และการจัดเรียง
 • เร่งกระบวนการทำงานประจำวันและลดความเสี่ยงด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้นโยบายตามโมเดล
Cisco UCS Central

Cisco UCS Central

 • ปรับขนาดเซิร์ฟเวอร์ได้สูงถึง 10,000 เครื่องเพื่อจัดการโดเมนเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ในศูนย์ข้อมูลและพื้นที่ต่างๆ ได้ทั้งหมด
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการอัปเกรดคลังข้อมูลทรัพยากรแบบรวมศูนย์และเซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นกับนโยบายโดยอัตโนมัติและเฟิร์มแวร์เครือข่าย
 • แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดแบบรวมศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • สามารถผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคู่ค้าได้
Cisco UCS Director

Cisco UCS Director

 • จัดการและจัดเรียงเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และพื้นที่เก็บข้อมูล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานแบบ Converged, Hyperconverged และ Composable ของ Cisco และบริษัทอื่น
 • มอบรากฐานสำหรับ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งรวมถึงพอร์ทัลแบบบริการตนเองสำหรับผู้ใช้
 • รองรับโดยผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อิสระผ่าน REST และ XML API แบบเปิด
 • ดำเนินการในสแตกโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล, Edge Scale และสภาพแวดล้อมแบบ Mode 2 ทั่วโลก
Cisco UCS Performance Manager

Cisco UCS Performance Manager

 • รวมการตรวจสอบและการจัดการประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย พื้นที่เก็บข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานแบบ Converged และ Composable ของ Cisco UCS ให้เป็นหนึ่งเดียว
 • คาดการณ์การใช้ความจุจากแนวโน้มความเป็นไปได้เพื่อให้สามารถวางแผนได้เหมาะสมที่สุด
 • ค้นพบและสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อดูส่วนประกอบทั้งหมดในมุมมองเดียวได้อย่างแม่นยำ
 • ช่วยนำทางไปยังส่วนประกอบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
UCS Fabric Interconnects และ Fabric Extenders

UCS Fabric Interconnects และ Fabric Extenders

สร้างโดเมนการจัดการเดี่ยวที่มีความพร้อมใช้งานสูง ซึ่งสนับสนุนแชสซีของ UCS, เบลดเซิร์ฟเวอร์ และแร็คเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด

Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnects

Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnects

 • แสดงอัตราของสาย สูญเสียสัญญาณต่ำ 40 GbE และ FCoE พร้อมการเชื่อมต่อ Fibre Channel SAN ในระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ UCS ทั้งหมด
 • ลดขอบเขตในการปรับใช้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบเสมือนจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล
 • มีการเชื่อมต่อสายเดี่ยวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการแบบรวมศูนย์ รวมถึงแร็คเซิร์ฟเวอร์
 • สนับสนุนการกำหนดโซนพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบและพื้นที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้งโดยตรง
Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

 • แสดงอัตราของสาย สูญเสียสัญญาณต่ำ 10 GE และ FCoE พร้อมการเชื่อมต่อ Fibre Channel SAN ในระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ UCS ทั้งหมด
 • มีพอร์ตมากกว่าสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้านี้ พร้อมกับการเชื่อมต่อพอร์ตอเนกประสงค์
 • ลดขอบเขตในการปรับใช้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบเสมือนจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล
 • มีการเชื่อมต่อสายเดี่ยวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการแบบรวมศูนย์ รวมถึงแร็คเซิร์ฟเวอร์
 • สนับสนุนการกำหนดโซนพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบและพื้นที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้งโดยตรง
Fabric Extenders สำหรับ UCS Blade Server Chassis

Fabric Extenders สำหรับ UCS Blade Server Chassis

 • ผนวกรวม LAN, SAN และการเชื่อมต่อการจัดการกับเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกัน
 • มีความยืดหยุ่นสำหรับ LAN Ethernet/FCoE 1/10 GE หรือ SAN Native Fibre Channel สำหรับเซิร์ฟเวอร์ UCS ทั้งหมด
 • ปรับปรุงการใช้แบนด์วิดท์เซิร์ฟเวอร์ผ่านโหลดบาลานซ์ด้วยช่องทางพอร์ต
 • จัดการการจ่ายพลังงานให้กับตัวเครื่อง พัดลม และเบลดเซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่อระหว่างแฟบริก
Fabric Extenders สำหรับ UCS Rack Servers

Fabric Extenders สำหรับ UCS Rack Servers

 • รวมแร็คเซิร์ฟเวอร์ UCS เข้ากับโดเมน UCS Manager ได้อย่างไม่สะดุดด้วยเบลดเซิร์ฟเวอร์ UCS
 • เชื่อมต่อแร็คเซิร์ฟเวอร์กับ UCS Fabric Interconnect ด้วยสายเดียวสำหรับ I/O และการจัดการ
 • ผนวกรวม LAN, SAN และการเชื่อมต่อการจัดการกับเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกัน
 • ปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องและทำวิธีการจัดการให้เรียบง่ายด้วยการเชื่อมต่อระหว่างแฟบริก UCS และ UCS Manager
อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์: Cisco UCS Server I/O พื้นที่เก็บข้อมูล PCIe-NVMe และเทคโนโลยี GPU

อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์: Cisco UCS Server I/O พื้นที่เก็บข้อมูล PCIe-NVMe และเทคโนโลยี GPU

ส่งข้อมูลด้วยอัตราที่รวดเร็วด้วย Cisco UCS Virtual Interface Card (VIC), Broadcom, อะแดปเตอร์ Intel และ QLogic I/O, NVIDIA GPUs และ SanDisk, HGST และพื้นที่เก็บข้อมูล Intel PCIe

Cisco UCS B-Series Blade Server Virtual Interface Cards (VICs)

Cisco UCS B-Series Blade Server Virtual Interface Cards (VICs): Cisco UCS VIC 1240, VIC 1280 และ VIC 1340, VIC 1380

 • มีแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์การรวมได้สูงสุดถึง 80 Gbps
 • SingleConnect: การเชื่อมต่อเดียวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการระบบ
 • ช่วยให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและสามารถมองเห็นเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนถึง vNIC แต่ละตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ลด TCO โดยการรวม NICs, HBAs สายไฟ และสวิตช์เข้าด้วยกัน
 • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานการวางเครือข่ายโดยใช้ Cisco Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
Cisco UCS C-Series Rack Server VICs

Cisco UCS C-Series Rack Server VICs: Cisco UCS VIC 1225, VIC 1227, VIC 1227T, VIC 1285, VIC 1385 และ VIC 1387

 • รองรับแบนด์วิดท์การรวมได้สูงสุดถึง 40 Gbps
 • ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย SingleConnect: การเชื่อมต่อเดียวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการระบบ
 • ช่วยให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและสามารถมองเห็นเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจน vNIC แต่ละตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ลด TCO โดยการรวม NICs, HBAs สายไฟ และสวิตช์เข้าด้วยกัน
 • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานการวางเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
B-Series Mezzanine และ C-Series Rack Server PCIe Adapters

B-Series Mezzanine และ C-Series Rack Server PCIe Adapters

 • B-Series blades ช่วยให้สามารถใช้งานชุดอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบผสานรวมที่ครบวงจร
 • C-Series Rack Servers รองรับการใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบผสานรวมต่างๆ, Network Interface Cards (NICs) และอะแดปเตอร์ Fibre Channel ของบริษัทคู่ค้า Broadcom, QLogic, SolarFlare, Mellanox และ Intel
พื้นที่เก็บข้อมูล PCIe-NVMe สำหรับ Cisco UCS B-Series

พื้นที่เก็บข้อมูล PCIe-NVMe สำหรับ Cisco UCS B-Series

 • เพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสำหรับภาระงานของฐานข้อมูล
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้านไอทีโดยเพิ่มจำนวนปฏิบัติการอินพุต/เอาต์พุตต่อวินาที (IOPS) ต่อกำลังไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายต่อ IOPS
 • ลดต้นทุนสำหรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวมภาระงานของเซิร์ฟเวอร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างมาก
พื้นที่เก็บข้อมูล PCIe-NVMe สำหรับ Cisco UCS C-Series Rack Servers

พื้นที่เก็บข้อมูล PCIe-NVMe สำหรับ Cisco UCS C-Series Rack Servers

 • ใช้ความจุที่มีประสิทธิภาพสูง 1–30 TB ในแร็คเซิร์ฟเวอร์ 2–rack unit (RU) หน่วยเดียว
 • จัดการการผสานรวมพื้นที่เก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดายและสามารถทำซ้ำได้ด้วยความสามารถด้านความหนาแน่นและการจัดการอุปกรณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Cisco UCS
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้านไอทีโดยเพิ่ม IOPS ต่อกำลังไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายต่อ IOPS
 • ลดต้นทุนสำหรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้วยการรวมภาระงานของเซิร์ฟเวอร์เข้าไว้ด้วยกัน
เทคโนโลยีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิกสำหรับ Cisco UCS

เทคโนโลยีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิกสำหรับ Cisco UCS

 • ประเมินความต้องการความหนาแน่นของ GPU รจากน้อยไปมากในแพลตฟอร์มแร็คและเบลดเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
 • ใช้พลังการประมวลผลแบบขนานสำหรับแอปพลิเคชันนับร้อย
 • ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปแบบเสมือนสำหรับการใช้งานกราฟิกปริมาณมาก
 • ลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยฟังก์ชันการจัดการอุปกรณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Cisco UCS
เบลดเซิร์ฟเวอร์สำหรับเราเตอร์ ISR: UCS E-Series

เบลดเซิร์ฟเวอร์สำหรับเราเตอร์ ISR: UCS E-Series

ลดความซับซ้อนของโซลูชันสำหรับสำนักงานสาขาด้วยการผนวกรวมการประมวลผล เครือข่าย และแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับระบบเสมือนจริงไว้ด้วยกันสำหรับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่มีความสำคัญต่อภารกิจ

UCS E-Series Servers

UCS E-Series Servers

 • ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ความกว้างหนึ่งเท่าและสองเท่าภายในเครื่อง Cisco ISR G2
 • เซิร์ฟเวอร์ระดับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีตัวประมวลผล Intel® Xeon® E3 และ E5-2400 series
 • การจัดการเบลดเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะด้วยระบบควบคุมการจัดการรวม ซึ่งเป็นการจัดการอย่างคงที่ด้วย UCS C-Series แบบสแตนด์อโลน
 • ฮาร์ดแวร์ที่พร้อมสำหรับการจำลองเสมือนจริงของเซิร์ฟเวอร์ พร้อมการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix Xen Server
 • สามารถโฮสต์แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ในระบบ ทั้งที่เป็นระบบทางกายภาพและระบบเสมือนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ
แร็คและโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังไฟ

แร็คและโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังไฟ

รับคุณลักษณะการระบายความร้อนและการจัดการสายเคเบิลที่ยอดเยี่ยม ตัวเลือกกำลังไฟที่ยืดหยุ่น ตลอดจนความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพที่จำเป็นต่อกล่องแร็คในปัจจุบัน

Cisco R Series Racks

Cisco R Series Racks

 • เหมาะสำหรับระบบศูนย์ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
 • ให้ความน่าเชื่อถือ ความทนทานของโครงสร้าง และมีความปลอดภัย
 • ส่งมอบพลังงาน การทำความเย็นและการจัดการสายเคเบิลอย่างดีเยี่ยม
 • ปรับแต่งให้เหมาะสมและได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานกับ Cisco Unified Computing System
 • เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ชั้นวาง พลังงานและบริการ
Cisco RP Series Power Distribution Units

Cisco RP Series Power Distribution Units

 • ให้การจ่ายพลังงานที่มีความยืดหยุ่น เชื่อถือได้และใช้งานง่าย พร้อมการปกป้องวงจรสาขา
 • จ่ายไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพได้ถึง 24 ช่องจ่าย
 • ป้องกันสภาวะโหลดเกินและลดความยุ่งยากของการเดินสายจากชั้นวาง
 • ปรับแต่งให้เหมาะสมและได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานกับ Cisco Unified Computing System