Guest

Produkcja

Produkcja

Sieć umożliwia zwiększenie zysków dzięki komunikacji

Warunki rynkowe w branży produkcyjnej zmieniają się teraz szczególnie szybko. Firmy różnej wielkości mają do czynienia z globalną konkurencją, krótszymi cyklami produktów, nagłymi zmianami zapotrzebowania i ograniczoną dostępnością kapitału. Aby sprostać tym czynnikom, należy zastosować inteligentne rozwiązania, które połączą wszystkie części łańcucha wartości, umożliwiając szybką i łatwą wymianę informacji między wszystkimi działami, pracownikami, partnerami i klientami.

Rozwiązania firmy Cisco do inteligentnej obsługi łączności w branży produkcyjnej (Cisco Smart+Connected Manufacturing) znacznie zwiększają konkurencyjność firm dzięki następującym funkcjom:

  • Dostarczanie bieżących informacji w inteligentny sposób oraz kontekstowa obsługa współpracy
  • Ciągła innowacyjność
  • Ulepszona obsługa klientów
  • Elastyczność łańcucha zaopatrzenia
  • Najwyższa jakość działania

Usuwanie barier w branży produkcyjnej

Sieci bez granic firmy Cisco pozwalają producentom działać sprawniej i skupić się na klientach.

Oferta rozwiązań

Branża produkcyjna

Najwyższa jakość działania
Bezpieczne udostępnianie i integracja danych w całym łańcuchu zaopatrzenia.

Łańcuch zaopatrzenia

Elastyczność łańcucha zaopatrzenia
Łatwiejsza analiza łańcucha zaopatrzenia w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Ciągła innowacyjność

Ciągła innowacyjność
Komunikacja i współpraca z dostawcami, partnerami i klientami w celu zwiększenia skuteczności projektów i dostosowania się do wymagań rynku.

Bliższa współpraca z klientami

Bliższa współpraca z klientami
Zapewnienie spójnej obsługi na wysokim poziomie dzięki przyspieszeniu reakcji na zamówienia, problemy i zgłoszenia klientów.

 

Dostępna zawartość

Firma General Motors zwiększa zwrot z inwestycji
Dowiedz się, jak firma General Motors wprowadziła standaryzację produkcji w różnych krajach, uzyskując zwrot z inwestycji na poziomie 166 procent. (Plik PDF w języku angielskim — 963 KB)

Pokaz dostępu zdalnego
Dowiedz się, w jaki sposób dostęp zdalny przyspiesza rozwiązywanie problemów w fabrykach. (Klip wideo w języku angielskim — 4.46 min)

Rozwój na współczesnym rynku
Pięć kluczowych strategii zapewniających producentom przetrwanie i rozwój w trudnych warunkach. (Plik PDF w języku angielskim — 155 KB)

Efektywna produkcja
Odkryj nowe możliwości współdziałania dzięki połączeniu stanowisk pracy za pośrednictwem sieci bezprzewodowych o wysokiej wydajności.

Wspólna audycja internetowa firm Cisco i Rockwell
Wprowadź ulepszenia w zakładzie produkcyjnym. Poznaj sprawdzone zastosowania informatyki w branży produkcyjnej.

Pozwól nam pomóc