Cyfrowa rewolucja wymaga nowego podejścia do infrastruktury sieciowej

Jak zapewnić efektywne biznesowo działanie sieci i jej bezpieczeństwo przy lawinowym wzroście liczby urządzeń?

Najnowsze prognozy rozwoju internetu przewidują istotne zmiany, które wywrą znaczący wpływ na sposób prowadzenia działalności biznesowej.  Obecnie korzystamy z 8,4 mld urządzeń połączonych z siecią na całym świecie (Gartner). Zgodnie z najnowszym raportem Cisco Visual Networking Index (VNI),  w ciągu najbliższych czterech lat:

 • 50% wszystkich urządzeń i połączeń w sieci (13,7 miliardów) stanowić będą połączenia M2M (machine to machine).
 • Jedynie 22% ruchu IP generować będą komputery, które w 2016 r. odpowiadały za 58% ruchu w sieci. Smartfony generować będą 58% ruchu IP (w porównaniu z 22% w 2016 r.), za 12%  odpowiadać będą tablety, 8% połączeń to odbiorniki TV.
 • Liczba użytkowników smartfonów i telefonów komórkowych na świecie wzrośnie do 5,5 mld, co  oznacza że będzie ich więcej niż kont w bankach (5,4 mld), domów i mieszkań z dostępem do bieżącej wody (5,3 mld) czy stacjonarnych linii telefonicznych (2,9 mld).  

Ewolucja internetu związana jest z popularyzacją rozwiązań IoT, które znajdują coraz więcej zastosowań w służbie zdrowia, transporcie, motoryzacji, inteligentnych domach oraz pojawieniem się wielu usług M2M nowej generacji. Rozwój IoT ma również istotny wpływ na bezpieczeństwo w sieci i ewoluujące metody cyberataków. Według szacunków Cisco, przeciętny koszt ataku, którego wykrycie zajmuje organizacji średnio 3 miesiące wynosi 4 mln $.

Zmiany związane z mobilnością użytkowników, rosnącą liczbą urządzeń połączonych z siecią, rozwojem cyberprzestępczości wymagają zupełnie nowego podejścia do infrastruktury firmowej sieci. Dotychczas większość sieci projektowana była z myślą o zapewnieniu szybkiej i niezawodnej łączności. Jednak w obliczu wyzwań, jakie stoją przed firmowymi sieciami, takie podejście okazuje się niewystarczające. Odpowiedzią na rosnące wyzwania dla firmowej infrastruktury sieciowej jest sieć, która wspomaga procesy biznesowe, umożliwiając innowacje i zapewniając bezpieczeństwo.

Współczesne wyzwania dla sieci firmowych:

 • Coraz więcej urządzeń połączonych z siecią
  W roku 2020 będzie w Polsce 212,7 mln urządzeń podłączonych do sieci, co oznacza że na jednego mieszkańca przypadać będzie średnio 5,5 urządzenia.  42% tych połączeń stanowić będą moduły M2M (machine to machine). Dla porównania, w 2015 r. do sieci podłączonych było w Polsce 125,5 mln urządzeń.
 • Liczba użytkowników internetu stale wzrasta
  W ciągu najbliższych czterech lat liczba użytkowników internetu wzrośnie do 4,6 miliardów. Dla porównania, w 2016 r. z internetu korzystało 3,3 mld osób na całym świecie Oznacza to, że w 2021 r. z internetu korzystać będzie 58% populacji naszego globu.
 • Natężony ruch w sieci
  Wzrost liczby urządzeń połączonych z siecią i jej użytkowników trzykrotnie zwiększy ruch w sieciach IP w ciągu najbliższych czterech lat. Według szacunków Cisco do 2021 r. ruch danych przekazywanych za pośrednictwem sieci osiągnie poziom 3,3 zettabajtów (ZB), w porównaniu do 1,2 zettabajta w roku 2016. Ruch w sieciach SD-WAN będzie rósł w tempie 44% rocznie w porównaniu do 5% w przypadku tradycyjnych sieci WAN.
 • Realne zagrożenie cyberatakami
  Ataki DDoS (Distributed Denial of Service) mogą sparaliżować firmową sieć przez zalanie serwerów i urządzeń sieciowych zapytaniami generowanymi przez dużą liczbę urządzeń o różnych adresach IP. Średnia siła ataków DDoS systematycznie rośnie i zbliża się do poziomu 1,2 Gb/s – jest to wartość, która powoduje, że większość firm może zostać całkowicie odcięta od internetu. Cisco szacuje, że do 2021 roku liczba ataków DDoS wzrośnie do 3,1 mln ataków rocznie.

Sieć intuicyjna, która napędza cyfrowy rozwój biznesu

W oparciu o trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie projektowania i zabezpieczania sieci, Cisco wdraża zupełnie nowe podejście do sieci, która pomaga uwolnić firmom ich cyfrowy potencjał.  Rozwiązanie Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA) to intuicyjny system, który nieustannie się uczy, dostosowuje do otoczenia, automatyzuje i optymalizuje działanie sieci, jednocześnie chroniąc ją przed stale zmieniającym się krajobrazem współczesnych zagrożeń. W odróżnieniu od sieci działających w tradycyjnych systemach IT, sieć Cisco DNA działa w oparciu o trzy główne filary:

Nastawiona na cel

Umożliwia firmowym działom IT uwolnienie się od żmudnych, tradycyjnych procesów, zastępując je zautomatyzowanymi działaniami, dzięki czemu w ciągu kilku minut można zarządzać milionami urządzeń. Intuicyjny panel zarządzania Cisco DNA Center umożliwia projektowanie i dostarczanie zasobów sieciowych w oparciu o właściwe polityki i zasady bezpieczeństwa. Takie podejście umożliwia organizacjom elastyczne dostosowywanie się do nieustannie zmieniającego się środowiska technologicznego.

Działa w oparciu o kontekst i intuicję

Interpretowanie danych we właściwym kontekście pozwala sieci dostarczać nowych, cennych informacji, które mogą bezpośrednio przekładać się również na działania biznesowe. Większość światowego ruchu w Internecie przepływa przez sieci Cisco.  Platforma Network Data Platform and Assurance pozwala skategoryzować i skorelować ogrom danych umożliwiając ich analizę i dostarczenie działom IT wniosków. To z kolei pozwala w czasie rzeczywistym wyłapywać wszelkie anomalie i przewidywać problemy, bez naruszenia prywatności. Platforma, automatyzując brzeg sieci i wykorzystując uczenie maszynowe i analitykę, czyni zarządzalnym to, co do tej pory było niezarządzalne, pozwalając firmom skupić się na strategicznych potrzebach biznesowych.

Bezpieczeństwo jako priorytet

Obecnie niemal połowa wszystkich cyberataków jest ukryta w ruchu szyfrowanym, a odsetek ten stale rośnie. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów uczenia maszynowego i informacji pochodzących z Cisco Talos (wiodący światowy zespół badań nad bezpieczeństwem) do analizy wzorów ruchu metadanych, sieć może zidentyfikować znane zagrożenia nawet w ruchu szyfrowanym, bez konieczności rozszyfrowywania go i ograniczania prywatności. Dzięki rozwiązaniu Encrypted Traffic Analytics jedynie Cisco jest w stanie umożliwić działom IT wykrywanie zagrożeń w ruchu szyfrowanym z 99-procentową dokładnością.

W zależności od potrzeb i wyzwań z jakimi zmagają się firmowe sieci Cisco zapewnia bogate portfolio usług Cisco DNA, które obejmują działania doradcze, wdrożeniowe, optymalizacyjne i techniczne, wspomagające proces transformacji sieci bądź zintegrowania nowych funkcji bezpieczeństwa i analityki z istniejąca infrastrukturą.

Więcej informacji na temat Cisco Digital Network Architecture: https://www.cisco.com/c/pl_pl/solutions/enterprise-networks/index.html?oid=viden000302

Skontaktuj się z Cisco


 

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, produkty i partnerzy Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i korzystać z cyfrowych możliwości jutra już dziś. Dowiedz się więcej na newsroom.cisco.com. newsroom.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | ldabrows@cisco.com | tel.: 795 03 12 02