Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Ny rapport: Norge med svakere forutsetninger for digitalisering enn andre skandinaviske land

Dette kommer frem i Cisco sin ferske rapport «Global Digital Readiness Index» – en årlig gjennomgang av over 140 lands forutsetninger for en fremgangsrik digitalisering. Rapporten har analysert syv kategorier som på ulike vis påvirker digitaliseringen, basert på data fra blant annet Verdens økonomiske forum, Verdensbanken og FN.

Norges evne til å bruke teknologi, som er én av de syv kategoriene, rangeres som verdens syvende beste – foran både Sverige og Danmark. Totalt sett er Norge likevel et lite stykke bak våre naboer, og vi rangeres som nummer 10 av de 141 landene som er analysert. Danmark (4), Sverige (7) og Island (9) kommer alle foran Norge.

Singapore topper listen med en totalscore på 20,26, fulgt av Luxembourg (19,54) og USA (19,03). Norge får en totalscore på 17,98.

– Teknologi alene er ikke svaret
Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge, gleder seg over hvor langt Norge faktisk har kommet i digitaliseringen av landet, og peker samtidig på to nye tiltak som vil løfte den videre digitaliseringsprosessen av Norge enda et hakk.

– Rapporten viser at vi har kommet langt i den digitale transformasjonen, men den avdekker også at vi har en vei å gå – både i offentlig og privat sektor. Det gjøres mye bra og riktig arbeid i begge sektorer i dag, og flere av de viktigste bransjene i norsk industri og næringsliv i dag er i et digitalt skifte som på sikt vil slå positivt ut for Norge som land – og som vil vises i kommende års rapporter. Blant annet vil opprettelsen av digitaliseringsdirektoratet, og den ferske nasjonale strategien for kunstig intelligens, spille en svært viktig rolle i den videre digitaliseringen av Norge, sier Strømsnes.

Det er kategoriene Start-up-miljø (13. plass), Humankapital (17) og investeringer i privat og offentlig sektor (13) som bidrar til at Norge ikke rangeres høyere i årets rapport.

– Det er nok lett å tenke at det er teknologisk infrastruktur og adopsjon som veier tyngst når man skal måle forutsetningene og evnen til å la seg digitalisere, men rapporten viser at teknologi alene ikke er svaret. Derimot ser vi at det å utvikle ferdigheter er grunnleggende for jobben vi trenger å gjøre videre. Det er et skrikende behov for digitaliserings-kompetanse i alle sektorer, og vi håper at dette blir tatt på alvor fremover, sier Strømsnes.

I tillegg nevner Cisco Norge-sjefen det å sikre grunnleggende menneskelige behov, skape et forretningsvennlig og godt start-up-miljø og å gjøre gode investeringer innen innovasjon og teknologi som helt avgjørende faktorer for et land i arbeidet med å legge til rette for sin digitale fremtid.

Uttak fra rapporten:

  • Norge kommer på tiendeplass totalt i rapporten med en score på 17,98. Dette er bak Danmark (4), Sverige (7) og Island (9) – men én plass foran Finland (11).
  • Det er et klart digitalt skille i Europa, hvor Vest- og Nord-Europa scorer høyere enn sine østlige- og sørlige naboer – spesielt under parameterne Private og offentlige investeringer og Start-up-miljø.
  • Danmark, Nederland, Sveits, Island og Singapore rangeres som de fem beste landene for teknologisk infrastruktur i verden. Norge rangeres som nummer 10 i denne kategorien.
  • USA, Canada, Luxembourg, Singapore og De forente arabiske emirater er topp fem innen bruk av teknologi på verdensbasis.
  • Luxembourg er det høyest rangerte landet i Europa med sin andreplass, Israel det høyest rangerte i Midtøsten med 21. plass, mens Mauritius er høyest rangerte Afrikanske landet på 46. plass.
  • Australia er det høyest rangerte landet i Oseania og Sydøst-Asia med 12. plass, USA det høyeste rangerte i Nord- og Mellom-Amerika, mens Chile topper listen for Sør-Amerika med sin 34. plass.
  • Se interaktivt kart med grafikk og sammenligning for alle land her