Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Securitas velger Cisco som totalleverandør

 

5. february 2018: Verdens største leverandør av sikkerhetstjenester, Securitas, flytter i mars 2018 sitt hovedkontor for den norske virksomheten inn i nytt bygg på Hasle i Oslo. Hos Securitas er det stort fokus på sikkerhet i alle ledd, og Cisco ble valgt som ende-til-ende-leverandør for deres nye infrastruktur ved nytt hovedkontor i Oslo. – Cisco hjelper oss med å ivareta sikkerheten med en løsning som er fremtidsrettet, dynamisk og skalerbar, sier Ole Kristian Aas, CIO i Securitas AS.

Nettopp innen sikkerhetsløsninger, har Cisco lenge hevdet at en totalløsning er fordelaktig. Securitas AS sitt valg av totalleverandør er dermed et synlig bevis på at strategien holder stikk. Den programvaredefinerte datasenterdelen, Cisco HyperFlex, gjør løsningen svært skalerbar. I kombinasjon med Cisco DNA, vil løsningen sørge for at Securitas helhetlig ivaretar sin drifts- og sikkerhetsforvaltning fra endepunkt til datasenter.

­– Dette er «state of the art» og Securitas AS er den første kunden i Norge til å anskaffe en så moderne og fremtidsrettet infrastruktur som det de nå får. Vi opplever et enormt påtrykk fra markedet i dag rundt sikkerhet, og løsninger som tilpasser seg raske endringer i kunders behov. Det er derfor ekstra hyggelig at et selskap som har sikkerhet som høyeste prioritet har valgt Cisco, sier administrerende direktør Sven Thaulow i Cisco Norge.

For Securitas sin del er det utvilsomt viktig å ha en solid infrastruktur i bunn. Med en økende grad av digitalisering av interne og eksterne tjenester, øker også kravet til infrastrukturen dette kjøres på. Securitas får nå en løsning hvor sikkerheten ivaretas i hele nettverket og ikke kun i enkelte kontrollpunkter.

­– Cisco var en av få leverandører med en totalløsning som ivaretar sikkerhet på en enhetlig måte gjennom en fremtidsrettet infrastruktur. Gjennom deres partner, Conscia har vi opplevd et sterkt engasjement i behovsavklaring, rådgivning og spesifikasjon av løsning, og vi er trygge på at denne vil sikre en optimal brukeropplevelse der alle komponenter er sømløst integrert. Vi ønsket en infrastruktur som var enkel å administrere, forvalte og videreutvikle, sier Ole Kristian Aas, CIO i Securitas AS.

Krypto-sikkerhet
For få måneder siden lanserte Cisco en løsning som identifiserte sikkerhetstrusler i krypterte datastrømmer. Dette har frem til nå vært sett på som umulig, uten først å dekryptere data for analyse. Dette har Cisco nå løst gjennom en unik teknologi som kalles ETA (Encrypted Traffic Analytics). I tillegg er selvsagt tilgangskontroll policybasert, ikke bare på rollen hver bruker har, men også på hvor brukeren befinner seg når tilgangen forespørres og fra hvilken enhet.

Cisco har sikkerhetsløsninger som ett av sine aller største satsingsområder, ikke minst fordi selskapet som verdens største leverandør av infrastruktur er særdeles godt posisjonert til å bekjempe IT-angrep og skadevare.

­– Når vi nå bygger og fornyer vår infrastruktur i rasende tempo, må vi være årvåkne og ta oss tid til å debattere de vanskelige spørsmålene: Er vi sikre på at vår infrastruktur er godt nok beskyttet? Dette er kanskje spesielt viktig nå som kundene rigger seg for økt digitalisering. Vi mener en programvaredefinert grunnmur er riktig fundament, kall det en digital grunnmur, sier Thaulow.

­– Alt skjer på samme plattform, noe som gjør det enklere å lage retningslinjer for eget nettverk, andre nettverk og andre skyløsninger. Kundene ønsker mer fleksible løsninger slik at de kan ta i bruk eksterne tjenester og integrere disse for smidigere og mer effektive leveranser. Analyse, maskinlæring og sikkerhet er viktige komponenter i en slik fremtidsrettet løsning. Ifølge tall fra Forrester, kan vi forvente kostnadsreduksjoner opp mot 38 prosent fra denne typen effektiviseringer, avslutter Thaulow.


Om Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) er verdensledende innen teknologi som har fått internett til å fungere siden 1984. Våre ansatte, produkter, og partnere hjelper samfunnet med sikker oppkobling mot internett og å gripe morgendagens muligheter i dag. Les mer på https://www.cisco.com/c/no_no/about/press.html og følg oss på Twitter @Cisco og @CiscoNorway.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:


Sven Størmer Thaulow, adm. direktør i Cisco Norge
Mobil: 952 80 477
Epost: sven.thaulow@cisco.com

Ole Kristian Aas, CIO i Securitas AS
Epost: ole.kristian.aas@securitas.no
Mobil: 906 05 562