Guest

Cisco inngår intensjonsavtale om kjøp av Acano

Oppkjøp øker skalerbarhet og åpenhet i Cisco Collaboration-porteføljen.

Oslo 20.11.2015: - I dag annonserte Cisco en intensjonsavtale om kjøp av Acano, et privateid selskap med base i London, som leverer infrastruktur for samhandling og programvare for videokonferansemøter. Acano tilbyr maskin- og programvare, inkludert gateways, video- og audiobroer. Denne teknologien lar kunder koble seg til videoløsninger fra flere leverandører på tvers av hybrid- og skybaserte miljøer. Dette oppkjøpet vil akselerere Cisco sin samhandlingsstrategi som fokuserer på å levere video overalt, gi den beste samhandlingsopplevelsen på tvers av alle endepunkter, alle skjermer, alle arbeidsplasser og til alle brukere.

I dag har mindre enn 10 prosent av alle møterom støtte for videokonferanser. Imidlertid står vi overfor en storstilt endring i markedet, spesielt som følge av samhandlingstjenester levert gjennom nettskyen. Kundene ønsker muligheten for enkelt å koble seg opp mot samhandlingsløsninger fra alle lokasjoner, gjennom alt fra dedikerte endepunktsløsninger til videoløsninger fra mobiltelefonen.
Forretningsområdet Cisco Collaboration ser allerede effekten av denne trenden med en 17 prosents vekst i forrige kvartal målt mot samme periode i forrige år. Samtidig som farten øker, er det et behov for å levere systemer som vil koble sammen enhver løsning, uavhengig av leverandør, og i en større skala enn noen gang tidligere. Acano har en teknologi og ekspertise som lar Cisco akselerere utviklingen innen nøkkelområder som interoperatibilitet og skalerbarhet.

  • Interoperatibilitet: I denne raskt ekspanderende industrien, forlanger kundene at alle nye samhandlingsløsninger vil fungere med deres eksisterende teknologi. Acano deler Cisco sitt ønske om interoperatibilitet og har fokusert på å utvikle løsninger som kobler sammen et stort antall endepunkter og løsninger fra alle de store samhandlingsleverandørene. Denne teknologien vil forsterke Cisco sin evne til å levere video fra skyene til hvilken som helst skjerm. Dette inkluderer forbedret støtte for Microsoft sine proprietære protokoller og mobile enheter med WebRTC-støtte.
  • Skalerbarhet: Samtidig som bruken av samhandlingsløsninger øker, vokser etterspørselen etter sky- og hybridbaserte løsninger som gir bedre kapasitet for rekordmange brukere og systemer. Acano har løst en rekke nøkkelutfordringer gjennom å levere samhandling i en svært stor skala. Dette inkluderer både dedikerte maskinvareløsninger og virtualiserte programvaremuligheter som lar kundene koble sammen titusener av brukere og møterom uten å gå på kompromiss med lyd- og videoopplevelsen.

Sammen med Acano, kan selskapene akselerere samhandlingsforretningen og raskere levere ny funksjonalitet til markedet. Cisco og Acano kan gripe den ekspanderende muligheten i samhandlingsmarkedet og gi åpne og interoperatible løsninger enten det er i en hybrid- eller skymodell.

Mennesker, selskaper og organisasjoner er mer geografisk spredd enn noen gang og samhandlingsløsninger er essensielt for å drive frem suksess og vekst, sier Rob Salvagno, Vice President Cisco Corporate Development.

– Acanos ekspertise og innovasjon innen infrastruktur gjør det enklere for kunder å koble seg sammen og samarbeide etter eget ønske. Sammen vil vi hjelpe kundene å ekspandere samhandlingsmuligheter til alle rom, alle skjermer og til enhver bruker, fortsetter han.

Acano-teamet vil bli en del av Cisco Collaboration Technology Group, ledet av SVP og general manager Rowan Trollope. Som en del av avtalen vil Cisco betale 700 millioner USD i kontanter og antatt fremtidig egenkapitalbasert avkastning. I tillegg er det incentivordninger knyttet til bindingstid for ansatte som følger med over i Cisco. Oppkjøpet forventes å fullføres i tredje kvartal FY16, forutsatt regulatoriske godkjenninger og etterlevelse av vilkår i intensjonsavtalen.

For ytterligere informasjon (tilgjengelig mellom 16.00-17.00):


Kontakt:

Snorre Kjesbu
Vice President and General Manager
Cisco Collaboration Endpoints Technology Group
Mobil: +47 982 28 170
Epost: skjesbu@cisco.com

Kontakt oss