Guest

Cisco med solid omsetningsvekst i Q2

  • Omsatte for 11,9 milliarder dollar i Q2 FY15 (GAAP)
  • Topplinjevekst på 7 prosent (GAAP)
  • Resultatvekst på 67,7 prosent (GAAP)
  • 70,4 prosent økning i resultat per aksje (GAAP)
  • Norge på linje med konsernet – sterk investeringsvilje i ny teknologi

Oslo 11. februar, 2015: Cisco, verdenslederen innen nettverksløsninger som endrer hvordan mennesker kobles sammen, kommuniserer og samarbeider, presenterte onsdag kveld norsk tid tall for sitt andre kvartal i regnskapsåret 2015. Kvartalet ble avsluttet 24. januar.

I kvartalet oppnådde Cisco en topplinje på 11,9 milliarder dollar (GAAP). Dette er en forbedring på 7 prosent fra tilsvarende periode i forrige regnskapsår. Resultatet endte på 2,4 milliarder dollar, en økning på hele 67,7 prosent (GAAP). Resultat per aksje endte på 0,46 cent – en økning på 70,4 prosent fra tilsvarende kvartal forrige regnskapsår.

– Våre resultater i andre kvartal reflekterer våre kontinuerlige fremskritt i å transformere Cisco til å bli verdens ledende IT-selskap. I kvartalet økte vi topplinjen med 7 prosent samtidig som vi leverer et sterkt resultat per aksje. I tillegg så vi en god balansert vekst på tvers av alle geografier, produkter og segmenter. Vi leverte disse sterke resultatene på tross av et volatilt økonomisk klima, sier Cisco sin styreformann og konsernsjef, John Chambers.

–Vårt sterke moment i markedet er et direkte resultat av hvor bra vi har håndtert vår selskapstransformasjon de drøyt tre siste årene og vår lederposisjon innen nøkkelteknologier i endring, som nettskyer, mobilitet, big data, sikkerhet, samhandling og Internet of Everything. Hver nasjon, hvert selskap, alt er i ferd med å digitaliseres og nettverket er i kjernen av denne endringen, fortsetter Chambers.

Cisco kunne også vise til en styrket kontantstrøm på 2,9 milliarder dollar, opp fra 2,5 milliarder dollar fra forrige kvartal.

Norge i vekst
I det norske markedet så Cisco en vekst på linje med konsernet.

– I forrige kvartal så Norge en vekst på linje med den globale veksten i konsernet. Det er en sterk vilje i markedet til å ta i bruk nye teknologier. Vi har blant annet hatt store leveranser av applikasjonssentrisk infrastruktur, som sørger for en langt større grad av automatisering og effektivitet hos kundene. Konvergens er ikke et buzz-ord, men en faktisk markedstrend, sier adm. direktør Jørgen Myrland.

Innenfor enkeltsegmenter, er det som i konsernet bra balanse i veksten.

– Innen enkeltsegmenter, er det bra fart i leveranser til olje- og gassektoren. Generelt har Cisco økt markedsandelen hos Norges største private selskaper.  Noen av disse kundene er blant de ledende innen datasenter, sikkerhetsfokuserte virksomheter og bredbåndstilbydere. Sistnevnte sektor drives frem av et stadig økende båndbreddebehov. Vi forventer enda sterkere vekst i tiden fremover, drevet av blant annet Internet of Everyting, sier Myrland

– Det er heller ikke kun hos de store kundene vi ser god vekst. Også i SMB-segmentet, som vi kaller Commercial, er det sterk vekst, legger Myrland til.

For ytterligere informasjon om resultatfremleggelsen, vennligst se:
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1591387


Kontakt:

Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617
E-post: jmyrland@cisco.com

Kontakt oss