Likestillingsredegjørelse Cisco Norge

Likestillingsredegjørelse

På denne siden kan du finne Cisco Norge sin siste likestillingsredegjørelse.

Cisco Norge er dedikert til å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, samt kombinasjoner av disse faktorene. Vi forplikter oss til å kjempe for rettferdig behandling av alle mennesker, uavhengig av deres bakgrunn eller identitet.

Selv om mye har blitt oppnådd i arbeidet for likestilling, er det fortsatt mye som må gjøres. Derfor fortsetter vi vår innsats for å fremme rettferdighet og inkludering for alle. Vi tror på en fremtid hvor alle mennesker har mulighet til å leve et verdig liv og realisere sine drømmer, og vi håper å ha deres støtte i denne saken. Vi jobber for å skape en mer rettferdig og inkluderende verden.