image name

Dựa trên Báo cáo Chỉ số mạng ảo (VNI) năm 2013 của Cisco, sẽ có mức gia tăng 55% về lưu lượng IP di động, 44% về ứng dụng điện toán đám mây hàng năm trong vòng 3 năm tới và từ nay đến năm 2020 sẽ có 50 tỷ "đối tượng thông minh" được kết nối; ngoài ra, số lượng các vụ tấn công vào bình diện doanh nghiệp cũng tăng lên.

Mặc dù Mạng Internet của Vạn vật (Internet of Everything - IoE) đang tạo ra cơ hội cho các tổ chức biết sáng tạo một cách nhanh chóng để nắm bắt giá trị và duy trì được lợi thế cạnh tranh, nó cũng đồng nghĩa với việc bộ phận CNTT phải xây dựng và áp dụng một mô hình mới: Mô hình CNTT có tốc độ nhanh. Một mô hình có đặc điểm đơn giản, thông minh và an toàn. Về cơ bản, mô hình này đồng nghĩa với việc khuynh hướng sử dụng kiến trúc sẽ trở nên quan trọng hơn, trong đó các thành phần Tính toán, Lưu trữ và Mạng phải hội tụ với các dịch vụ được đảm bảo và an ninh được tăng cường trong một môi trường điện toán đám mây di động.

Ngoài những thay đổi về mặt kỹ thuật, bạn còn phải thay đổi cách thức tổ chức bộ phận CNTT và những lĩnh vực cần tập trung. Các tổ chức phân tích thị trường và nhiều CIO cho biết, vai trò CNTT chắc chắn sẽ mang bản chất "đồng bộ hóa" hay "môi giới" nhiều hơn để quản lý các dịch vụ và an ninh cũng như xác định rõ dữ liệu doanh nghiệp nào cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Bộ phận CNTT cũng cần phải xác định những dịch vụ nào là có thể sử dụng được về phương diện thương mại. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một cuộc cách mạng về kỹ năng và tổ chức trong bộ phận CNTT. Nó cũng hàm ý rằng cơ hội và thách thức để hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp vẫn còn đang nằm ở phía trước chúng ta.

cisco

Ngoài những thay đổi về mặt kỹ thuật, bạn còn phải thay đổi cách thức tổ chức bộ phận CNTT và những lĩnh vực cần tập trung. Các tổ chức phân tích thị trường và nhiều CIO cho biết, vai trò CNTT chắc chắn sẽ mang bản chất "đồng bộ hóa" hay "môi giới" nhiều hơn để quản lý các dịch vụ và an ninh cũng như xác định rõ dữ liệu doanh nghiệp nào cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Bộ phận CNTT cũng cần phải xác định những dịch vụ nào là có thể sử dụng được về phương diện thương mại. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một cuộc cách mạng về kỹ năng và tổ chức trong bộ phận CNTT. Nó cũng hàm ý rằng cơ hội và thách thức để hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp vẫn còn đang nằm ở phía trước chúng ta.

Hãy tham dự hội nghị Cisco Connect 2014 tại khu vực ASEAN để tìm hiểu thêm về những xu thế CNTT mới nhất và gặp gỡ những nhà cách tân trong khuôn khổ hội nghị để cùng xây dựng Mạng Internet của Vạn vật.

Thời gian Nội dung
08:30 - 09:00 Đăng ký và đón tiếp
09:00 - 09:15 Phát biểu chào mừng
Cisco Việt Nam Tổng Giám đốc,
Đại diện Bộ thông tin và Truyền thông
09:20 - 09:45 Bài phát biểu chính của IDC: Tạo ra giá trị thông qua đổi mới Công nghệ Thông tin (CNTT)

Ngành CNTT đã trải qua nhiều biến đổi, từ những ngày đầu với máy tính mainframe trên công nghệ nền tảng thứ nhất cho đến mô hình máy chủ máy khách và môi trường PC trên công nghệ nền tảng thứ 2. Hiện nay, Ngành CNTT đang khai thác các công nghệ nền tảng thứ 3 như điện toán đám mây, di động, dữ liệu lớn và mạng xã hội để phát triển các mô hình kinh doanh, hoạt động và tiêu dùng mới để định hướng thị trường trong tương lai. Những công ty đó có thể khai thác các công nghệ nền tảng thứ 3 này có thể tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh và đổi mới doanh nghiệp cũng như sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, trong khi những công ty không biết cách khai thác những công nghệ đó sẽ gặp nhiều khó khăn.

Một lĩnh vực mà các công nghệ này sẽ hội tụ lại với nhau sẽ là trong việc cung cấp các giải pháp Mạng Internet của Vạn vật (Internet of Things - IoT) để thay đổi cách sống trong những năm tới bằng cách kết nối và tự động hóa những ngôi nhà, thành phố và doanh nghiệp của chúng ta. Đến năm 2020, IDC dự báo sẽ có hơn 28 tỷ đơn vị, hay "sự vật" IoT được lắp đặt trên toàn cầu với hơn 10 tỷ trong số đó đang được lắp đặt ở khu vực châu Á / Thái Bình Dương. Việc kết nối các "sự vật" sẽ tạo ra cả cơ hội và rủi ro cho các doanh nghiệp trong tương lai, tuy nhiên, câu hỏi mà phần lớn các doanh nghiệp đặt ra không phải là sẽ có bao nhiêu đơn vị được lắp đặt vào năm 2020, mà là làm thế để họ có thể khai thác các công nghệ nền tảng thứ 3 vào năm 2014 để chuẩn bị sẵn sàng trước những rủi ro và cơ hội sắp tới.

Trong khi nhiều người vẫn còn coi IoT là một khái niệm tương lai, thực tế là đã có nhiều công ty đang khai thác được giá trị đáng kể từ các giải pháp IoT ngay ở thời điểm hiện tại, với một thị trường IoT có quy mô tới hơn 600 tỷ USD vào năm 2014 trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản). Trong bài trình bày này, IDC sẽ thảo luận về cách mà các công ty hiện nay đang khai thác các giải pháp IoT để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra các mô hình kinh doanh mới và nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng. Ngoài ra, chúng ta còn xem xét những thay đổi mà IoT đang tạo ra đối với các tổ chức và lộ trình công nghệ của họ nhằm đảm bảo rằng họ được chuẩn bị tốt nhất để khai thác các cơ hội mà IoT sẽ tạo ra trong những năm tới.

09:45 - 10:45 Bài phát biểu chính của Cisco: Cisco sẽ giúp xây dựng một cơ sở hạ tầng CNTT uyển chuyển và thích ứng, hỗ trợ các xu thế như là điện toán đám mây, di động và mạng xã hội, mạng được định nghĩa bằng phần mềm, dữ liệu lớn và công nghệ phân tích trong mạng và trung tâm dữ liệu cũng như những xu thế mới nhất về an ninh mạng như thế nào. Tìm hiểu xem Cisco có thể giúp các doanh nghiệp gặt hái những kết quả và theo kịp tốc độ của Mạng Internet của vạn vật về phương diện công nghệ và kỹ năng như thế nào
10:45-11:00 Di động CNTT - Mạng, Video/Cộng tác, An ninh Điện toán đám mây/Ảo hóa CNTT – Trung tâm Dữ liệu, Mạng, Lưu trữ, An ninh Dữ liệu lớn & Công nghệ Phân tích CNTT – Ứng dụng, Cơ sở hạ tầng, Cán bộ nghiệp vụ
11:00 - 11:45 Công nghệ không dây đang làm thay đổi mọi thứ
- Các tình huống sử dụng chuẩn 802.11ac
- Các môi trường triển khai (Mật độ cao)
Các xu thế và Những công nghệ mới & Sáng tạo về Trung tâm Dữ liệu
- Những thách thức (Điện toán đám mây, An ninh, Độ linh hoạt)
- IoE: Tự động hóa, Đồng bộ hóa, Cơ sở hạ tầng
- ACI, Nexus, Lưu trữ, Phân tích dữ liệu
- DC đáp ứng Người dùng (API, Ứng dụng, Điện toán đám mây)
Hướng dẫn nâng cao giá trị bằng giải pháp Phân tích dữ liệu lớn
- Vượt khỏi Mô hình Kho dữ liệu thông thường
- Các đối tác trong hệ sinh thái + Các thương vụ mua lại các công ty khác
- Các giải pháp + An ninh của Cisco: AMP
11:45 - 13:00 Ăn trưa
13:00 - 13:45 Mật độ cao & Độ sẵn sàng cao trong môi trường không dây (Meraki)
- Hội tụ, Kết nối linh hoạt, Tập trung hóa
13:00 - 14:30
Các khối cấu thành mạng (Sự phát triển của chuyển mạch Nexus)
- Tối ưu hóa để đạt được Độ linh hoạt và tự động hóa về mạng bằng giải pháp Tự động hóa mạng hợp nhất
- Vượt khỏi phạm vi điện toán đám mây: Các yêu cầu ứng dụng với ACI
Bảo vệ đầu tư bằng ACI và Nexus 7-2K
Phân tích & Demo về Contact Centre
- Định tuyến cuộc gọi chính xác (Southern California Edison, Evaluserve)
13:45 - 14:30 Các chi nhánh thông minh
14:30 - 15:15 Một mô hình an ninh mới dành cho môi trường IoE
- AMP ở mọi nơi
- ISE
- Elektra: IPS trên nền tảng thiết bị ASA
- An ninh mạng
14:30-15:00 Nghỉ giải lao Ảo hóa & Tổng hợp dữ liệu
- Các tình huống sử dụng: Pfizer, AIG
- Tích hợp với môi trường UCS/Hadoop/máy chủ
- Mạng với vai trò đường trục
15:00 - 16:15
Các khối cấu thành của giải pháp điện toán đám mây
- Giải pháp UCS với Invicta (Giao dịch chứng khoán)
- Đồng bộ hóa Điện toán đám mây: UCS Director & OpenStack
15:15 - 15:30 Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao
15:30 - 16:15 Thống nhất Kiến trúc mạng "– một lời chứng thực từ PV Oil

Chia sẻ một số case study về IoT
Triển khai công nghệ phân tích CNTT của Cisco và Ảnh hưởng của Dữ liệu lớn đối với các Trung tâm Dữ liệu
16:15 -17:00 Tích hợp các sáng tạo về công nghệ di động cho những trải nghiệm kinh doanh được kết nối (Samsung Vietnam) Hạ tầng Trung tâm dữ liệu cho Đám mây và Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng (Schneider Electric Vietnam)
Từ 17:00 Kết thúc và Rút thăm may mắn

 

Di động | Điện toán đám mây / Ảo hóa | Dữ liệu lớn/Phân tích

DI ĐỘNG

Đối tượng tham dự?
Cán bộ quản trị mạng, video/cộng tác, an ninh, cán bộ nghiệp vụ

Tóm tắt

Việc kết nối một trải nghiệm di động "theo cách của bạn" mà không làm ảnh hưởng đến những lĩnh vực khác hiện nay có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho doanh nghiệp tương lai của bạn. Bạn biết rằng, để công nghệ di động hoạt động hiệu quả, tất cả mọi cấu phần đều phải phối hợp làm việc với nhau một cách nhịp nhàng. Bạn cần có cơ sở hạ tầng và định danh. An ninh và Chính sách. Cùng với năng lực quản lý thiết bị di động để giúp cho việc tiếp nhận người dùng vào mạng trở nên dễ dàng hơn.

Sau đó, bạn cần phải bảo đảm an ninh và năng suất làm việc của họ sau khi họ đã kết nối vào mạng. Bạn cần có những ứng dụng được thiết kế và kiến trúc để làm việc với công nghệ di động. Đó chính là lý do tại sao Cisco sử dụng một cách tiếp cận mang tính kiến trúc về di động. Chúng tôi muốn tiết kiệm thời gian và chi phí tích hợp và đảm bảo sự hài lòng của người dùng trong mạng của bạn.

Điều gì sẽ đến nếu bạn không còn phải lo lắng về cơ sở hạ tầng di động của mình và bắt đầu sáng tạo với những trải nghiệm di động như là hiểu rõ hơn về cách mà khách hàng đang mua sắm hay cách mà sinh viên đang học tập? Đó là một tham vọng đằng sau Trải nghiệm Di động Được kết nối của chúng tôi. Nó sẽ đưa bạn đi xa hơn việc chỉ đơn thuần kết nối lực lượng lao động của mình. Nó cho phép bạn tiếp cận khách hàng và thu hút họ bằng những trải nghiệm mới. Nó giúp bạn hiểu rõ về hành vi của họ. Củng cố lòng trung thành của họ. Nâng cao doanh thu của bạn.

Đó chính là những điều làm cho Cisco trở nên khác biệt. Công nghệ của chúng tôi chỉ thành công nếu nó có thể giúp bạn triển khai hoạt động kinh doanh dễ dàng hơn. Sự thành công của chúng tôi gắn liền với sự thành công của bạn - trong lĩnh vực di động và trong tất cả mọi khía cạnh khác.


Được bảo trợ bởi

Đối tác chiến lược

Intel

Được tài trợ bởi Intel®

Intel (NASDAQ: INTC) là công ty hàng đầu thế giới về sáng tạo công nghệ điện toán. Công ty thiết kế và phát triển các công nghệ thiết yếu đóng vai trò nền tảng của các thiết bị điện toán trên thế giới. Thông tin chi tiết về Intel được đăng tải tại địa chỉ newsroom.intel.comblogs.intel.com.

Intel là một nhãn hiệu thương mại của Intel Corporation tại Hoa kỳ và tại các quốc gia khác.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon và Xeon Inside là những nhãn hiệu thương mại của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.


Nhà tài trợ kim cương

Samsung

Về Công ty Điện tử Samsung

Công ty điện tử Samsung là công ty dẫn đầu về công nghệ trên toàn cầu, đồng thời mang lại rất nhiều cơ hội mới cho tất cả người tiêu dùng khắp mọi nơi. Không ngừng sáng tạo và khám phá, chúng tôi đang tạo ra sự đổi mới trong lĩnh vực truyền hình, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, máy ảnh, thiết bị điện tử gia dụng, máy in, các hệ thống LTE, thiết bị y tế, bán dẫn và các giải pháp LED. Samsung hiện có 286,000 nhân viên làm việc tai 80 quốc gia trên toàn thế giới, vơi doanh thu hàng năm đạt hơn 216,7 tỷ Đô la Mỹ. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website www.samsung.com

Công ty Điện tử Samsung không ngừng sáng tạo và đổi mới để không chỉ đem đến sản phẩm Công nghệ thông minh cho người tiêu dùng, mà còn đem đến những giải pháp Công nghệ đột phá, an toàn, và đáng tin cậy dành cho doanh nghiệp, bao gồm giải pháp in ấn, giải pháp bảo mật di động, giải pháp hiển thị kỹ thuật số… phù hợp với doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các Giải pháp cho Doanh nghiệp, vui lòng xem tại www.samsung.com/vn/business

Schneider Electric

Schneider Electric

Từ những hoạt động trong ngành thép từ thế kỷ 19 đến phân phối và tự động hóa điện trong thế kỷ 20 và quản lý năng lượng trong thế kỷ 21, Schneider Electric luôn được định hướng bởi một tư duy quốc tế, sáng tạo và đầy trách nhiệm để định hình nên quá trình chuyển đổi của ngành mà công ty luôn gắn bó. www.schneider-electric.com


Nhà tài trợ Vàng

CMC SI

Giới thiệu Công ty

Công ty Tích hợp Hệ Thống CMC (CMC SI) cung cấp các giải pháp công nghệ giúp tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và tích hợp các ứng dụng hiệu quả, trung tâm dữ liệu thông minh, môi trường cộng tác làm việc trực tuyến, tạo lập các giải pháp kinh doanh chiến lược ngay cả khi nguồn lực bị hạn chế.

CMC SI, thành lập từ năm 1995 và là thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, là một trong những đơn vị tích hợp hệ thống hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 300 nhân viên và mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, những con người của CMC SI đang giúp khách hàng tối đa hiệu quả đầu tư thông qua các giải pháp tổng thể đạt kết quả cao.

Các giải pháp thế mạnh của CMC SI được biết đến với các giải pháp về Hạ tầng mạng, Sao lưu và phục hồi dữ liệu - máy chủ lưu trữ, hệ thống thông tin nội bộ và cộng tác làm việc trực tuyến, Bảo mật, Ảo hóa, Điện toán đám mây và nhóm giải pháp cho khối ngân hàng tài chính như AML, LOS, Leasing, Quản lý thẻ và Chuyển mạch tài chính...

Các thông tin chi tiết về CMC SI được đăng đầy đủ trên www.cmcsi.com.vn hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: infocmcsi@cmc.com.vn.

netapp

NetApp

NetApp creates innovative storage and data management solutions that deliver outstanding cost efficiency and accelerate business breakthroughs. Our dedication to the principles of simplicity, innovation, and customer success has made us one of the fastest-growing storage and data management providers today.

Customers around the world choose us for our "go beyond" approach and broad portfolio of solutions for server-to-storage virtualization, business applications, data protection, and more. Our solutions and virtualized storage technologies provide nonstop availability of critical business data and speed product development, so companies can deploy new capabilities with confidence and get to revenue faster than ever before.

Discover our passion for helping companies around the world go further, faster at www.netapp.com/as

Panduit

Panduit

Panduit là nhà phát triển và nhà cung cấp các giải pháp đỉnh cao ở đẳng cấp thế giới với khả năng giúp khách hàng tối ưu hóa cơ sở hạ tầng vật lý thông qua các giải pháp đơn giản hóa, độ linh hoạt và hiệu suất hoạt động cao hơn. Các giải pháp dựa trên Cơ sở hạ tầng Vật lý Hợp nhất (UPI) của Panduit cung cấp cho các doanh nghiệp những năng lực để kết nối, quản lý và tự động hóa môi trường truyền thông, điện toán, cấp nguồn, điều khiển và an ninh cho một nền tảng doanh nghiệp hợp nhất và thông minh hơn. Panduit cung cấp những giải pháp linh hoạt, toàn diện, được điều chỉnh theo ứng dụng và ngành để nâng cao hiệu năng, hiệu quả hoạt động và kinh tế. Các năng lực sản xuất, logistics và thương mại điện tử của Panduit cùng với một mạng lưới toàn cầu của các đối tác phân phối giúp khách hàng hạ thấp rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng. Các mối quan hệ công nghệ mạnh mẽ với các nhà cung cấp giải pháp hệ thống hàng đầu trong ngành và một hệ sinh thái đối tác của các chuyên gia tư vấn, nhà tích hợp giải pháp và nhà thầu cùng với đội ngũ nhân viên toàn cầu và hoạt động hỗ trợ, dịch vụ đỉnh cao biến Panduit trở thành một đối tác giá trị và tin cậy. www.panduit.com

Vmware

Vmware

VMware is the leader in virtualization and cloud infrastructure solutions that enable businesses to thrive in the Cloud Era. Customers rely on VMware to help them transform the way they build, deliver and consume Information Technology resources in a manner that is evolutionary and based on their specific needs. With 2013 revenues of $5.21 billion, VMware has more than 500,000 customers and 75,000 partners The company is headquartered in Silicon Valley with offices throughout the world and can be found online at www.vmware.com.

FIS

FPT Information Systems

FPT Information System (FPT IS) is a member of the FPT Corporation, with 10 subsidiaries and a joint venture in Vietnam. The company has also established representative companies in Singapore, Laos, Cambodia and the US. We specialize in software application, ERP, IT services, as well as systems integration. We have worked side by side with clients for twenty years to provide comprehensive information systems, which has affirmed our effort to help enterprises and organizations improve their management capability, competiveness and business performance.

Our experts, with thorough understanding of client's profession and in-depth knowledge in specific domains, are willing to share experience for mutual development of FPT IS and the client's company, which has become a recognized value of FPT IS for years. We are committed to maintaining the long-term dedicated relationship with clients because it is their success that motivates and inspires us to develop and move forward.

FPT IS is fully aware that the relationship with partners is the most important factor to bring customers state-of-the-art IT systems. We are honored to be First Gold Certified Partner of Cisco in Vietnam and successfully hold this position for 10 consecutive years.

Bài phát biểu chính

Dave West

Bài phát biểu chính của Cisco
Dave West, Giám đốc Công nghệ, Hệ thống
Kỹ thuật và Kiến trúc, APJC,
Cisco Systems

Dave West là Giám đốc Công nghệ (CTO) phụ trách Kỹ thuật Hệ thống và Kiến trúc của Cisco khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc (APJC). Ông phụ trách hàng nghìn kỹ sư hệ thống hỗ trợ khách hàng và đối tác trong các phân khúc thị trường Doanh nghiệp, Thương mại và Nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, Dave còn xây dựng các mối quan hệ giữa Cisco và khách hàng để triển khai các quy trình và thủ tục để thu thập, thông báo và đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật chính và hoạt động chuyển đổi thị trường cần phải được thực hiện trong các đề xuất kiến trúc và giải pháp của Cisco.

Trước đây, Dave West là CTO thuộc bộ phận Đối tác Toàn cầu của Cisco, chịu trách nhiệm phối hợp làm việc với các đối tác để đảm bảo sự xuất sắc về mặt kỹ thuật trong cộng đồng đối tác kỹ thuật.

Charles Anderson

Tạo ra giá trị thông qua đổi mới Công nghệ Thông tin (CNTT)
Charles Anderson
Phó chủ tịch kiêm Lãnh đạo bộ phận Viễn thông và Di động,
IDC Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Charles Anderson lãnh đạo Hoạt động nghiên cứu lĩnh vực Viễn thông và Di động Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của IDC và đảm nhiệm vai trò chuyên gia tư vấn chiến lược cho các CXO để giúp công ty của họ nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình chuyển đổi sang nền tảng thứ ba trong ngành, bao gồm cả sự xuất hiện và mối quan hệ phụ thuộc qua lại vào các công nghệ di động, dịch vụ điện toán đám mây, dữ liệu lớn và mạng xã hội trong doanh nghiệp.

Làm việc tại Singapore, Charles lãnh đạo một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu thị trường, cung cấp hoạt động nghiên cứu theo ủy quyền và các dịch vụ tư vấn theo yêu cầu cho người dùng cuối cũng như là các nhà cung cấp giải pháp trong đó bao gồm cả hệ sinh thái giải pháp doanh nghiệp với các nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ OTT, nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp và nhà sản xuất thiết bị viễn thông. Charles dựa vào kinh nghiệm của mình trong hệ sinh thái này để giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh hiện tại và xây dựng chiến lược tương lai bằng cách cung cấp những thông tin định lượng về ngành, thông tin cạnh tranh và người dùng cuối để bổ sung cho những nghiên cứu định tính chính của IDC.

Ngoài kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông và di động doanh nghiệp, Charles còn tập trung vào định hướng hoạt động nghiên cứu và tư tưởng của IDC liên quan đến sự phát triển của Mạng Internet của Vạn vật (IoT) cũng như truyền thông giữa máy móc với máy móc (M2M) tại Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Lam Nguyen

Cung cấp giá trị gia tăng thông qua chuyển đổi CNTT
Ông Lâm Nguyễn
Tổng Giám đốc,
IDC Việt Nam

Ông Lâm Nguyễn có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) Việt Nam cũng như trong các dự án triển khai nghiên cứu tại Boston và quản lý kinh doanh tại San Francisco.

Là Tổng Giám đốc công ty IDC Việt Nam, ông Lâm chịu trách nhiệm chung về quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu của IDC tại Việt Nam. Ông từng tham gia nhiều dự án nghiên cứu thị trường ICT từ năm 1998 trong đó ông phụ trách chương trình theo dõi máy tính PC của IDC Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty IDC Việt Nam đã mở rộng hoạt động để bao gồm nhiều dịch vụ nghiên cứu thị trường khác nhau, bao gồm cả theo dõi phần cứng và phần mềm, lĩnh vực viễn thông và di động, quản lý sự kiện và các dự án tư vấn.

Ông Lâm bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1992 trên các cương vị tình nguyện viên của một tổ chức phi chính phủ, chuyên gia tư vấn và doanh nhân mới khởi nghiệp. Ông bắt đầu làm việc tại IDG trên cương vị Tổng giám đốc đầu tiên của công ty tại Việt Nam vào năm 1996 trong đó ông bắt đầu xây dựng và quản lý các hoạt động kinh doanh của IDG tại thị trường mới nổi này. Ngoài cương vị hiện tại tại IDC, ông Lâm còn là Giám đốc Phát triển kinh doanh của IDG khu vực Châu Á, chịu trách nhiệm phát hiện và phát triển các cơ hội kinh doanh mới cho IDG Việt Nam. Trước đó, ông làm việc tại công ty Wildfire Communications trên cương vị chuyên gia thông tin nghiên cứu nội bộ trong lĩnh vực công nghệ thoại thuộc ngành viễn thông từ năm 2000 đến năm 2002 và sau đó quay lại làm việc tại IDC vào năm 2002.

Ông Lâm có bằng Cử nhân Tài chính và Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Boston.

Cisco Connect Speakers – Chuyên đề Di động
Walt Shaw

Di động bắt đầu tư công nghệ không dây
Walt Shaw
Giám đốc Quản lý Sản phẩm Không dây
Bộ phận Mạng doanh nghiệp
Cisco Systems

Walt Shaw là giám đốc Quản lý sản phẩm Không dây thuộc Bộ phận Mạng Doanh nghiệp (ENG) của Cisco, chịu trách nhiệm về danh mục sản phẩm Điểm truy cập không dây (AP) và hoạt động phát triển lộ trình sáng tạo công nghệ RF. Trong những năm gần đây, ông đã đưa những nền tảng thông tin phổ tần và chuẩn 802.11ac ở cấp độ doanh nghiệp đầu tiên ra thị trường, bao gồm cả Aironet 3700 Series, với một tốc độ đưa sản phẩm AP ra thị trường nhanh nhất trong lịch sử của Cisco. Walt có hơn 20 năm kinh nghiệm về các môi trường mạng không dây có cấp phép và không cấp phép, an ninh mạng và ứng dụng cũng như nhiều công nghệ cơ sở hạ tầng khác trên các cương vị kỹ thuật, phát triển kinh doanh, marketing và quản lý sản phẩm.

MinSe Kim

Mật độ cao & Độ sẵn sàng cao trong môi trường không dây
MinSe Kim
Chuyên gia tư vấn kỹ thuật cấp cao
Nhóm Giải pháp cho Hạ tầng Doanh nghiệp của Cisco

Min Se đã làm ở nhiều vị trí về kỹ thuật khác nhau tại Cisco, bắt đầu phụ trách về đào tạo các đối tác và Kênh phân phối vào năm 2000, sau đó là một chuyên gia về Công nghệ Không dây và giải pháp Trung tâm dữ liệu, sau đó trở thành một Kỹ sư tư vấn cấp cao và Chuyên gia phụ trách về sản phẩm tại Cisco APAC.  Từ vị trí đó đã đưa MinSe đến vị trí hiện nay là một Chuyên gia tư vấn Kỹ thuật cấp cao của Nhóm Giải pháp cho Hạ tầng doanh nghiệp của Cisco.  Ông  đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giải pháp mạng, bao gồm giải pháp Mạng không dây và di động.

Rajinder Singh

Rajinder Singh
Chuyên gia bán hàng sản phẩm, Bộ phận Giải pháp Mạng
Doanh nghiệp, ASEAN, Cisco Systems

Raj có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin và hiện đang là Chuyên gia Bán hàng Sản phẩm của Cisco Systems. Ông tập trung vào các giải pháp mạng WAN Thông minh và các giải pháp tích hợp trong danh mục Thiết bị định tuyến Dịch vụ. Raj đã làm việc tại Cisco được hơn 12 năm trên nhiều cương vị khác nhau, bao gồm cả tại bộ phận Đối tác Chiến lược và Trung tâm dữ liệu, tập trung vào các giải pháp cùng với các khách hàng và đối tác thông qua sử dụng các công nghệ mới.

Timothy Snow

Timothy Snow
Kỹ sư tư vấn hệ thống an ninh, Cisco Systems khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Tim có 12 năm kinh nghiệm tư vấn hoạt động cung cấp các giải pháp kiến trúc cho các khách hàng doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ của Cisco. Trước khi làm việc tại Cisco, Tim từng đảm trách nhiều cương vị khác nhau, bao gồm cả kiến trúc sư trưởng tại EDS (Electronic Data Systems). Tim có bằng cử nhân khoa học chuyên ngành Khoa học Máy tính (Trường đại học Windsor) và bằng Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học Máy tính (Trường đại học Michigan).

BÙI ĐÌNH DŨNG

Unified Network Architecture" – a Testimonial from PV Oil
BÙI ĐÌNH DŨNG
Giám đốc CNTT, PV Oil

Ông Bùi Đình Dũng là giám đốc CNTT của PV Oil. Ông hiện nay là người quản lý và xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách quản lý hệ thống CNTT, quản lý bảo mật, an toàn về cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng và hạ tầng CNTT, quản lý triển khai hệ thống ERP và phát triển phần mềm ứng dụng và quản lý công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và huấn luyện người dùng liên quan đến hệ thống CNTT cho PV Oil. Ông đã có 9 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực CNTT, trong đó có ba năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính và ba năm kinh nghiệm làm CNTT trong ngành dầu khí.

Ông có bằng cử nhân về IT, bằng thạc sỹ về Kinh tế và đã đạt được các chứng chỉ MCSE và CCNP.

Jerry Lucas

Internet of things use cases
Jerry Lucas
Sales Manager - APJ
Internet of Everything

Jerry Lucas is Sales Manager of Cisco's “Internet of Everything” (IoE) solutions in Asia, Japan, China and India region. He is responsible for Cisco's rugged Switching Routing and Wireless technologies sales across the ASEAN, Korea, Greater China and India regions. Jerry is responsible for customer solutions positioning, internal product education and Partner training events all with the end goal to increase sales bookings, business relevance and customer satisfaction.

Jerry brings over 20 years of IOT/IOE, Wireless, Collaboration and Internet Applications experience to Cisco, the last five of which have been in Singapore.

Prior to joining Cisco, he held various positions in companies such as Verizon Business Solutions, Varaha Systems, RedSky Technologies, Network Associates Inc & numerous Cisco reseller and development partners covering sales, business development, systems engineering, customer support, product management & channels development positions.

Erik H. Doebel

Integrating mobility innovations for connected business experiences
Erik H. Doebel
Regional Senior Manager
Enterprise Business Team, Samsung Electronics,
Asia Pte. Ltd.

Erik Doebel is Samsung's business development lead for multi-national and global accounts in the Southeast Asia and Oceania region. In this role, he works with enterprise sales, solutions and marketing leads from Samsung's nine offices of the region, to enhance strategic customer relationships and uncover new applications for Samsung products.

Prior to joining the Singapore regional HQ, Mr. Doebel was based at Samsung's global headquarters in Suwon, South Korea. His past roles include Global Account Manager within the Mobile Enterprise Business Team and Project Leader in the Samsung Global Strategy Group. He holds an MBA from Duke University's Fuqua School of Business and a Bachelor of Science from The Wharton School of Business.

Cisco Connect Speakers – Chuyên đề về Điện toán đám mây/Aỏ hóa

Trends and DC Innovation
Nguyen Tuan Anh
Solution Director
Schneider Electric IT Vietnam

Nguyen Tuan Anh joined Schneider Electric IT as Solution Director where he brought with him, his extensive experience and technical expertise in customer services, project management and data center turnkey solutions design, having designed and managed the data center, power supply projects for numerous companies in Vietnam.

Currently as the Solution Director of Schneider Electric IT in Vietnam, Nguyen Tuan Anh is responsible to build and manage the Solution Engineers Department. In his capacity, he works closely with the partners in designing, technology exchange, supporting for customers' needs and requirements, training and developing resellers and partners on data center design & requirements, conducting vulnerability audits in the network critical physical infrastructure of the data centers within companies.

Prior to joining Schneider Electric IT, Mr Tuan Anh had over 20-years honed his technical skills and expertise with various companies, such as American Power Conversion (APC), Genpacific Joint Venture, Vietnam Institute of Electronic-Informatics.

Nguyen Tuan Anh holds a Bachelor degree in Electronics & Telecommunication Engineering from Hanoi University of Technology Vietnam, a Master of engineering degree in Telecommunication from Asian Institute of Technology-AIT, Thailand, and a Master degree in Business & Administration (MBA) from RMIT Vietnam.

Sudheesh Subhash

Các xu thế và Sáng tạo về Trung tâm Dữ liệu
Sudheesh Subhash
Kỹ sư TAC (Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật) và Dịch vụ Tiên tiến
Cisco Systems

Sudheesh có 16 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành viễn thông. Trong đó có 11 năm làm việc trên cương vị kỹ sư TAC và Dịch vụ Tiên tiến của Cisco. Sudheesh đã trợ giúp hoạt động Thiết kế và Hỗ trợ của một số mạng của các nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất, bao gồm cả ATT, Sprint và Verizon. Với kiến thức về các công nghệ MPLS, UCS, FCoE, vPC và Fabricpath, Sudheesh cũng có nhiều kinh nghiệm chuyển đổi khách hàng từ giải pháp chuyển mạch Cat6500 sang Nexus và giải pháp trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Trong 4 năm qua, Sudheesh là một chuyên gia hàng đầu về SAVBU/ECBU và thường thuyết trình với khách hàng và đối tác về các công nghệ liên quan đến nền tảng UCS, FCoE và Nexus. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm của ông sẽ góp phần đảm bảo sự thành công của chương trình.

John Ng

Các khối cấu thành mạng - Sự phát triển của chuyển mạch Nexus
John Ng
Giám đốc Sản phẩm Cao cấp
Bộ phận Giải pháp Trung tâm dữ liệu
Cisco Systems

John Ng là Giám đốc Sản phẩm Cao cấp thuộc Bộ phận Trung tâm dữ liệu với hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc tại Cisco. Trước khi làm việc tại DCG, ông làm việc tại bộ phận SAVBU để xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm phần mềm và chiến lược SDN cho các sản phẩm Nexus 5K và N3K. Hiện nay, John đang lãnh đạo nhóm giải pháp sản phẩm Nexus, tập trung vào những sáng tạo mạng hợp nhất và GTM và cách để cung cấp những giải pháp toàn diện, từ đầu cuối đến đầu cuối. John là một trong những đầu mối hỗ trợ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và ASEAN, và đã có nhiều bài thuyết trình trước nhiều nhà lãnh đạo, các chương trình webinar, roadshow và sự kiện về chiến lược thị trường và cách để đơn giản hóa, tự động hóa cũng như tối ưu hóa mạng trung tâm dữ liệu.

Bernie Trudel

Cloud Solution Building Blocks
Bernie Trudel

Cloud CTO, Cisco Systems,
Asia Pacific

Bernie has been in the ICT industry for over 30 years. He is currently based in Singapore where he is the Cloud CTO at Cisco Systems Asia Pacific. Bernie is using his eighteen years of Cisco technology experience to advise Enterprise and Service Provider organizations on building sustainable Data Center infrastructure and network architectures for hosting and delivering cloud services. Bernie's extensive background in network design coupled with his indepth knowledge of network security and network application services, enable him to provide Cisco customers with a wide breadth of options when designing cloud architectures to meet the needs of their targeted user segments. In addition, Bernie represents Cisco as the chairman of the Asia Cloud Computing Association.

Prior to Cisco, Bernie worked as an IT consultant in Europe and ANZ during which he advised clients on their network architectures. Bernie is an Electronic Engineer from Canada, where he started his career as a hardware design engineer and earned two patents for his innovative work.

Dữ liệu lớn & Phân tích
Shashank Luthra

Hướng dẫn nâng cao giá trị bằng giải pháp Phân tích dữ liệu lớn
Shashank Luthra
Lãnh đạo Khu vực ASEAN phụ trách các giải pháp Tài chính, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc Đại lục
Bộ phận Dịch vụ Tư vấn của Cisco

Shashank Luthra là một nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu với 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và kinh nghiệm tư vấn quản lý trong nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý khác nhau. Hiện nay, ông là giám đốc Bộ phận Dịch vụ Tư vấn của Cisco (CCS). Bộ phận CCS hợp tác với nhiều công ty hàng đầu thế giới để giúp những người có thẩm quyền ra quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các quy trình nghiệp vụ và triển khai công nghệ hiệu quả. Shashank làm việc tại Singapore và lãnh đạo bộ phận CCS khu vực ASEAN. Ông còn lãnh đạo hoạt động dịch vụ tài chính trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc Đại lục.

Trước khi làm việc tại Cisco, Shashank đã lãnh đạo bộ phận chiến lược và văn phòng COO tại công ty WNS Global Services (một nhà cung cấp dịch vụ BPO nằm trong Top 3 nhà cung cấp dịch vụ BPO hàng đầu tại Ấn Độ). Ông còn có 10 năm làm việc tại McKinsey & Company trên cương vị Chuyên gia Tư vấn. Trong thời gian làm việc tại McKinsey, ông làm việc tại các văn phòng Mumbai và Chicago, phục vụ các khách hàng trong nhiều ngành kinh tế khác nhau như dịch vụ tài chính, công nghệ cao, viễn thông và tài nguyên tại cả quốc gia đang phát triển và đã phát triển. Ông còn là đồng tác giả của một bài viết trên tạp chí hàng quý của McKinsey với tiêu đề: ‘Thời điểm để biến Ấn Độ trở thành một lãnh địa sản xuất’.

Sukhbir Singh Sethi

Phân tích & Demo về Contact Centre
Sukhbir Singh Sethi

Sukhbir has been in various Business-Technology roles during the past 26 years of his career including Enterprise Sales and Solution Consulting. He has been with Cisco Systems for the past 15 years focusing on Business Transformation using Digital Technologies ranging from Collaboration, Contact Center, Mobility, Infrastructure, Social Media, Big Data and other Advanced technologies. He has helped global firms revitalize their customer service through effective use of Contact Center and other digital technologies. He has pioneered Customer Service Transformation Consulting Service at Cisco. He has led consulting assignments with customers spread across US, Asia, India, Australia and Greater China. He is a post-graduate in Electrical Engineering and Telecommunications from University of New South Wales, Australia. Prior to Cisco he has worked with IBM for 6 years in the area of Large Systems networking. He has also worked as an Associate Lecturer with The University of New South Wales, Australia.

Nitin Gokhale

Ảo hóa & Tổng hợp dữ liệu
Nitin Gokhale

Chuyên gia Giải pháp Công nghệ Kinh doanh với 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ được CNTT hỗ trợ, Năng lượng, Viễn thông và Sản xuất tại những thị trường có mức độ cạnh tranh cao như Singapore, SEA và Châu Á Thái Bình Dương.

Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Kiến trúc, Phát triển Kinh doanh, thiết kế và triển khai các kiến trúc, giải pháp trong môi trường ICT doanh nghiệp, đổi mới trung tâm dữ liệu, dịch vụ được chia sẻ, đảm bảo sự liên tục trong hoạt động, tư vấn lưu trữ, ứng dụng doanh nghiệp và kiến trúc điện toán đám mây.

Trên cương vị hiện tại là Kiến trúc sư giải pháp Khách hàng (CSA), Nitin làm việc với các khách hàng của Cisco đang trong quá trình chuyển đổi, tư vấn cho họ về chiến lược và định hướng, cung cấp các giải pháp điện toán đám mây doanh nghiệp tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc Đại lục.

Narasimha Murthy

Triển khai công nghệ phân tích CNTT của Cisco
Narasimha Murthy Pappu
Giám đốc Hệ thống Thông tin (IS), GTMS, Bangalore, Ấn Độ,
Cisco Systems

Narasimha Pappu là Giám đốc Hệ thống Thông tin (IS). Narasimha phụ trách Trung tâm Giải pháp chung xRM tại Ấn Độ. Ông còn chịu trách nhiệm triển khai các chương trình Hỗ trợ, Kiến trúc và Kỹ thuật như là CRM Bán hàng, CRM marketing, quản lý các trường hợp của khách hàng và đối tác, CRM Dịch vụ và Hỗ trợ Đối tác.

Narasimha đã làm việc tại Cisco được hơn 5 năm và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Phân tích và Công nghệ hỗ trợ ra quyết định. Kinh nghiệm của ông bao gồm triển khai giải pháp phần mềm doanh nghiệp toàn cầu, bán các giải pháp phân tích hoạt động kinh doanh và lãnh đạo phòng lab công nghệ phần mềm.

Narasimha có kiến thức chuyên môn về phát triển các giải pháp hỗ trợ ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu, các ứng dụng đa luồng phân tán, các công nghệ cổng thông tin điện tử, middleware thương mại điện tử và cơ sở dữ liệu. Narasimha đi chuyên sâu vào quy trình định nghĩa sản phẩm và giải pháp. Ông có kiến thức chuyên môn về quản lý chương trình, triển khai dự án và quản lý các nhóm phát triển phần mềm toàn cầu, phân tán trên nhiều địa điểm khác nhau.

Được bảo trợ bởi

  • Bộ Thông tin truyền thông Việt Nam

Đối tác chiến lược

  • Intel Corporation

Nhà tài trợ kim cương

  • Samsung
  • Schneider Electric

Nhà tài trợ Vàng

  • CMC System
  • Netapp
  • Panduit
  • VMware
  • FIS