Guest

Cisco vastaa digitalisaation haasteisiin sulauttamalla tietoturvan osaksi laajennettua verkkoa

Verkko toimii sekä sensorina että tietoturvakäytäntöjen toteuttajana


Cisco julkistaa uusia tuotteita, joiden avulla tietoturva levitetään datakeskuksesta päätelaitteisiin, sivutoimipisteisiin ja pilveen. Uhkien havainnointi ja torjunta ulottuu siten kaikkialle organisaation verkoissa. Näin yritykset ja palveluntarjoajat voivat vastata muuttuvan uhkamaiseman asettamiin vaatimuksiin ja tarttua digitalouden ja kaiken internetin luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia, mutta vaatii myös entistä enemmän tietoturvalta. Ciscon 2013 tekemän selvityksen mukaan kaiken internet tuottaa seuraavan 10 vuoden aikana organisaatioille arvoa 19 biljoonan dollarin edestä. Palveluntarjoajille se merkitsee 1,7 biljoonan dollarin mahdollisuuksia. Tuoreen Ciscon VNI (Visual Networking Index) -ennusteen mukaan verkkoon liitettyjen laitteiden määrä kasvaa viime vuoden 14 miljardista 24 miljardiin vuonna 2019.

Samaan aikaan kyberrikollisuus kehittyy ja teollistuu. Yhdysvaltain senaatin teettämän raportin mukaan rikolliset voivat hyötyä 450–1000 miljardia dollaria rikoksistaan.

”Digitalisaatio haastaa yritysten tietoturvan päivittämisen. Enää kyseessä ei ole pelkkä toimistoverkko vaan tietoturva täytyy voida ulottaa reaaliajassa koko toimintaympäristön kaikkiin osiin. Tuntuma on, että yritysten tietoturvauhkien torjuminen tulee Suomessa muusta IT-alan kehityksestä muutaman vuoden jäljessä. Suomessakin digitalisoidutaan ja globalisoidutaan kovalla vauhdilla. Tietoturvassa vauhdin täytyy olla sama,”, sanoo Ciscon tietoturva-asiantuntija Juha Launonen.

Cisco sulauttaa tietoturvan osaksi koko laajennettua verkkoa. Näin vähennetään tietoturvan hallinnan monimutkaisuutta hajautetuissa organisaatioissa ja parannetaan näkyvyyttä sekä yritysverkon kaikkiin kulmiin että palveluntarjoajien infrastruktuureihin.

Cisco lisää verkkoon antureita, valvontapisteitä sekä kehittynyttä torjuntateknologiaa, jotta uhat havaitaan aiempaa nopeammin. Tämä nopeuttaa myös niihin reagoimista ja auttaa siten rajoittamaan niiden aiheuttamia vahinkoja. Kaikkialle ulottuva tietoturva kattaa mahdollisimman monet hyökkäysvektorit ja hyökkäystyypit – ennen hyökkäystä sekä sen aikana ja jälkeen.

”Kyberhyökkäykset eivät tunne valtakunnan rajoja. Nämä uhat ovat yhtä relevantteja täällä Suomessa kuin missä tahansa muulla maailmassa. Tämän päivän uhkien luotettava havaitseminen ja torjuminen ei onnistu ilman kokonaisvaltaisia valmiuksia”, Launonen sanoo.

Yritysten tietoturvaratkaisut laajenevat

  • Päätelaitteet: Cisco AnyConnect 4.1 VPN -sovelluksen käyttäjät voivat laajentaa helposti suojaustaan haittaohjelmilta päätelaitteisiin, joissa on VPN-valmius.
  • Kampus- ja sivutoimipisteverkot: FirePOWER Services -ratkaisut Ciscon ISR-reitittimille suojaavat keskitetysti kehittyneiltä haittaohjelmilta ja hyökkäyksiltä myös paikoissa, joihin ei voida asentaa omaa tietoturvalaitteistoa.
  • Verkko sensorina ja toteuttajana: Cisco tuo verkkoinfrastruktuuriin useita tietoturvatekniikoita, joiden avulla voidaan nopeasti tunnistaa uhkiin sekä verkkojen ja sovellusten väärinkäyttöön liittyvät käyttäjät ja laitteet. Pelkkien IP-osoitteiden lisäksi yritykset voivat nyt tunnistaa uhkavektoreita sen mukaan, kuka käyttää verkkoresursseja, miten, missä ja millä laitteella. Ciscon verkkojen käyttö sensorina ulottuu nyt fyysisiin ja virtuaalisiin palvelimiin, minkä ansiosta verkkoliikenteen rakennetta voidaan seurata täysin läpinäkyvästi.

Sulautettujen tekniikoiden ansiosta Ciscon verkoissa voidaan nyt automatisoida ja toteuttaa dynaamisesti tietoturvakäytäntöjä. Käyttäjät voivat luokitella sovelluksia ja käyttäjiä ja antaa heille eri käyttöoikeuksia sekä määrittää minkälaista liikennettä verkossa saa liikkua. Epäilyttävien laitteiden ja käyttäjien oikeudet reitittimiin, kytkimiin ja langattomiin verkkoihin voidaan muuttaa nopeasti.

Palveluntarjoajien kehittyneisiin ohjelmoitaviin verkkoihin lisää turvaa
Ciscon palveluntarjoajille tarkoitetut uhkakeskeiset tietoturvaratkaisut suojaavat verkkoliikennettä, kun niitä jaetaan fyysisiin, virtuaalisiin ja pilviympäristöihin. Alustana on Ciscon kehittynyt ohjelmoitava verkko (Evolved Programmable Network EPN).

  • Cisco Firepower 9300 on palveluntarjoajien tarpeisiin suunniteltu tehokas ja modulaarinen tietoturva-alusta, joka skaalautuu liikenteen kasvun mukana.
  • Laajennettujen orkestrointi- ja pilviominaisuuksien ansiosta Ciscon uudet tietoturvaratkaisut integroituvat saumattomasti Ciscon arkkitehtuuriin ja muiden osapuolien ohjelmisto-ohjattuihin SDN-verkkoihin ja virtualisoituihin verkkotoimintoympäristöihin (NFV).

Materiaaleja


Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy,
puh. 0204 7061

Juha Launonen,
Ciscon tietoturva-asiantuntija
juha.launonen (at) cisco.com

Saara Pietilä,
viestintä- ja markkinointijohtaja
saara.pietila (at) cisco.com


Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava IT-yhtiö, joka auttaa organisaatioita näkemään ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia yhdistämällä ihmisiä, tietolähteitä, asioita ja prosesseja uusin tavoin. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://thenetwork.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi .

Tarvitsetko apua?