Guest

Pilven viihdekäyttö kodeissa kasvussa

Ciscon tutkimus kertoo muun muassa nettiviihteen kasvattavan pilviverkkoliikenteen määrää

Kodeissa viihde siirtyy yhä enemmän internetpohjaiseksi eli pilveen, mikä on yksi tärkeä tekijä verkkoliikenteen kovaan kasvuun. Pilvipalveluiden verkkoliikenteen ennustetaan kasvavan vuodesta 2012 vuoteen 2017 4,5-kertaiseksi. Näin kertoo Ciscon kolmas datakeskusten ja pilvipohjaisen verkkoliikenteen kasvua ja trendejä luotaava Cisco Global Cloud Index (2012 – 2017) (GCI) -tutkimus.

”Internetin video- ja erilaiset viihde- ja viestintäpalvelut tuovat pilvipalvelut myös kotiviihteen perustaksi. Netflix ja Spotify ovat tästä esimerkkejä. Lisäksi erilaiset internetpelit ja verkkokauppa tuovat liikennettä pilvipalveluihin ja alati kasvaviin datakeskuksiin, verkkoliikenteen solmukohtiin. Kaikesta datakeskusliikenteestä vuonna 2017 ennusteemme kertoo kuluttajien synnyttämää olevan 80 prosenttia”, sanoo Suomen Ciscon tekninen johtaja Jukka Nurmi.

Ciscon GCI-tutkimuksen mukaan datakeskusten tuottama liikenne tietoverkoissa kolminkertaistuu vuoteen 2017 mennessä maailmanlaajuisesti 7,7 zettatavuun vuodessa. Tämä vastaa sitä, että jokainen maailman ihminen katsoisi noin 3 tuntia teräväpiirtovideota internetissä joka päivä. Tästä liikenteestä 80 prosenttia, 6,2 zettatavua, on kuluttajien aikaan saamaa. Samanaikaisesti kasvun vahvimpana osa-alueena pilvipalveluiden tuottama liikenne 4,5-kertaistuu 5,3 zettatavuun. Tämä on 69 prosenttia kaikesta datakeskusliikenteestä.

”Tietojenkäsittely siirtyy enenevässä määrin pilveen, ja pilvipalvelut tukeutuvat verkkoliikenteen aivoihin eli datakeskuksiin. Ensi vuosi on vaa’ankieli, silloin laskemme 51 prosenttia maailman tietojenkäsittelyn työkuormasta olevan pilvessä. Siksi liikenne datakeskusten sisällä, välillä ja niistä ulos kasvaa kasvamistaan. Datakeskukset ovat kasvavassa roolissa ja koskettavat kaikkien ihmisten elämää, pääosin täysin huomaamattomasti. Jotta lisääntyvä verkkoliikenne voidaan hoitaa ja ihmisten käyttämät palvelut ovat aina saatavilla, tarvitaan yhä enemmän sekä entistä tehokkaampia datakeskuksia”, sanoo Nurmi.

Ciscon GCI-tutkimuksen yleiset päälöydökset pähkinänkuoressa:

  • Datakeskusverkkoliikenne kolminkertaistuu 2,6 zettatavusta 7,7 zettatavuun ajanjaksolla 2012-2017.
  • Pilvipohjaisen liikenteen osuus koko datakeskusliikenteestä kasvaa datakeskusliikennettä nopeammin 4,5-kertaiseksi, vuositasolla 1,2 zettatavusta 5,3 zettatavuun, kasvua kaikesta datakeskusliikenteestä 46 prosentista 69 prosenttiin.
  • Tietojenkäsittelyn työkuorma siirtyy pilveen. Tietojen prosessoinnista tapahtuu pilvessä 51 prosenttia vuonna 2014. Datakeskuksen työkuormasta on pilvipohjaista vuonna 2017 jo 63 prosenttia.

Kolmatta kertaa toteutettu Cisco Global Cloud Index (2012-2017) kehitettiin työkaluksi datakeskusten ja pilvipohjaisen verkkoliikenteen kasvumäärien ja -trendien kartoittamiseen. Datakeskusten tullessa enenevässä määrin tietoverkkojen piiriin tutkimus täydentää olemassa olevia verkkoliikenteen kehitystä seuraavia tutkimuksia. Tutkimus kattoi lähes 150 maata, ja siinä hyödynnettiin mm. yli 40 teratavua dataa ja yli 90 miljoonaa verkkotestitapausta. Ciscon GCI -tutkimus sisältää "työkuormasiirtymisen" ennusteen, eli miten tietoverkot mahdollistavat tietokoneiden prosessoinnin siirtymisen perinteisistä datakeskuksista pilveen.


Alkuperäinen englanninkielinen tiedote saatavilla osoitteesta:
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1274405

Video: Cisco Global Cloud Index Overview (2012 – 2017)
Verkkosivusto: Cisco Global Cloud Index website
Raportti: Cisco Global Cloud Index Forecast and Methodology, 2012 – 2017 White Paper
Alueellinen data: Cisco Global Cloud Index Supplement: Cloud Readiness Regional Details
Kysymyksiä ja vastauksia: Cisco Global Cloud Index Q&A
Blogi: SP360: Service Provider Blog
Twitter: @CiscoSP360
Facebook: Cisco SP360
RSS-syöte: SP360: Service Provider RSS Feed

Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy,
puh. 0204 7061

Jukka Nurmi, Ciscon Suomen ja Baltian tekninen johtaja
jukka.nurmi (at) cisco.com

Merja Kössi, Ciscon Suomen ja Baltian viestintä- ja markkinointijohtaja
merja.kossi (at) cisco.com

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.

Tarvitsetko apua?