Har du en konto?

 •   Tilpasset indhold
 •   Dine produkter og support

Brug for en konto?

Opret en konto

Formålsbaseret netværk

Netværksplatformen til it- og virksomhedsinnovation

I dagens verden forbinder netværket alt. Det har potentiale til konstant at tilpasse sig, beskytte og oplyse på tværs af alle it- og forretningsprocesser. Men hvordan?

Kun med formålsbaseret netværk. Ved at identificere forretningsformålet samt aktivere og sikre det på hele netværket kan du forene dine forretningsbehov med det, dit netværk leverer. Men kun hvis dit netværk er baseret på en åben platform.

Hvad formålsbaseret netværk for datacentret kan gøre for dig

Forenklet drift

Centraliser styringen af netværkspolitikken, automatiser management, og integrer it-processer.

Proaktiv management

Brug netværksovervågning og analyse til at pinpointe, rapportere og afhjælpe problemer, før de vokser sig store.

Sikkerhed på hele netværket

Detekter og stands trusler overalt i realtid. Lad netværksintelligens aflaste sikkerhedsdriften.

Investering i innovation

Levér it- og virksomhedsinnovation nu og i fremtiden, udvikl på en åben, formålsbaseret netværks-platform.

Se, hvad eksperterne siger

Formålsbaseret netværk kræver en åben platform

Se, hvordan formålsbaseret netværk bliver en innovationsmotor og et integrationspunkt på tværs af organisationen.

Gartners analyse af formålsbaseret netværk

Se, hvordan disse løsninger kan minimere netværksinfrastrukturens leveringstider og reducere afbrydelser med mindst 50 procent.

Brobygning mellem forretning og it

Få et teknisk syn på Ciscos vision samt arkitekturen og fordele ved et formålsbaseret netværk.

Nye formålsbaseret netværks-innovationer

360 graders udvidelse for virksomhedsnetværk

Strømlin it-processer, og frem ny it- og virksomhedsfleksibilitet. Omform dit netværk til en åben platform, der forlænger og integrerer dens kerneautomatisering og sikringsfunktioner ud over dens traditionelle grænser.

Kontinuerlig verifikation for datacenternetværk

Valider virksomhedsformål med sikkerhed, der altid er klar. Forudse effekten af konfigurationsændringer, bekræft proaktivt netværksadfærd, og garantér netværkspolitik og -overholdelse.

Din pålidelige rådgiver for netværkssikkerhed

Simplificer it-driften, forudse netværksafbrydelser, øg produktiviteten, og reducer risici. Udnyt unik ekspertise, brugbar indsigt, innovative værktøjer og bedste praksisser fra Cisco-tjenester.

Byg bro mellem forretning og it

Se, hvordan formålsbaserede netværk kan hjælpe it-ledere med at træffe hurtigere beslutninger, reducere sikkerhedstrusler og administrere endnu flere tilsluttede enheder.

Se, hvad kunderne siger

Cisco DNA Center hjælper mig med at finde problemer proaktivt, før brugere kontakter mig. Med et primært wireless netværk kan jeg finde enheder på hele netværket og hurtigt løse eventuelle problemer med hjælp fra analyse.

Manuel Ortiz III, Senior Wireless Engineer, Houston Methodist Hospital

Cisco Network Assurance Engine giver os mulighed for i væsentlig grad at reducere produktionsafbrydelser, accelerere betimeligheden og opnå programmigreringer af høj kvalitet.

Jan Holzmann, Team Lead Data Center Operations, Bosch

Nyheder og arrangementer

Udvikling af formålsbaseret netværk med DevNet

Begynd at kode med åbne API'er på Cisco DNA Center Platform. Byg apps, der fremmer it- og forretningsinnovation.

Som at finde en nål i en høstak

Nye funktioner til netværkssikkerhed hjælper dig med at pinpointe og løse problemer hurtigere.

Datacenter med formålsbaseret netværk

Roland Acra diskuterer Ciscos strategi for formålsbaserede netværk, og hvordan netværkssikkerhed passer ind,

SND og formålsbaseret netværk

John Apostolopoulos diskuterer, hvorfor formålsbaseret netværk er en god nyhed for softwaredefinerede netværk.

Hvad er formålsbaseret netværk?

Formålsbaserede netværk bygger bro mellem forretning og it. Den finder forretningsformålet og tilpasser sig kontinuerligt det komplette netværk med dette formål. Formål kan gælde alle programtjenesteniveauer, sikkerhedspolitikker, overholdelse, driftsprocesser og andre forretningsbehov.

Hvorfor er formålsbaseret netværk vigtigt?

Organisationer skal kunne flytte sig hurtigere og med tryghed. Mange netværk kan ikke følge med det omfang, den kompleksitet og de trusler, som nutidens forretningsmiljø byder på. Forretningsmæssige fordele ved formålsbaserede netværk er tydelige i tre primære områder:

 • Hastighed og fleksibilitet. Netværket er i stand til hurtigt at reagere på en organisations behov med lille manuel indgriben.
 • Forretningsværdi. Den mindre tid og indsats, der skal bruges på at vedligeholde netværket, er ensbetydende med mere tid til it-innovationer, der giver virksomheden reel værdi.
 • Reduceret risiko. Forbedret netværkssynlighed, analyse og automatisering resulterer i hurtigere trusselsdetektering og inddæmning, kontinuerlig compliance og mindre nedetid.

Hvordan virker et formålsbaseret netværk?

Formålsbaserede netværk registrerer og oversætter forretningsformålet, så det kan anvendes på tværs af netværket. Netværket overvåger og justeres kontinuerligt for at sikre tilpasning. Dette opnås gennem et system med lukket løkke, der omfatter:

 • Oversættelse: Registrering og oversættelse af forretningsformål.
 • Aktivering: Automatisk aktivering af politik, på hele netværket.
 • Sikkerhed: Kontinuerlig overvågning og verifikation.

For at realisere det fulde potentiale i Intent-Based Networking er alle disse funktioner bygget på en programmerbar netværksinfrastruktur.


Hvordan kommer du i gang?

 • Start med at forstå de grundlæggende virksomheds- og teknologikrav til formålsbaseret netværk.
 • Identificer et domæne (som f.eks. et datacenter, universitet eller WAN), der vil få mest ud af overgangen.
 • Vurder, hvilke elementer af din eksisterende netværksinfrastruktur der understøtter en formålsbaseret arkitektur, og hvilke der har brug for at blive opgraderet.
 • Vælg en teknologipartner, der kan hjælpe dig med at oprette og implementere roadmappen til dit formålsbaseret netværk.

Se, hvordan Cisco kan hjælpe

Datacentre:

Virksomhedsnetværk: