Guest

Datové centrum

Produkty pro sjednocená datová centra

 • categories_unifiedComputing_100x80

  Unified Computing System

  Rozšiřujte poskytování služeb a zjednodušte požadavky na nastavení, správu, napájení, chlazení a kabeláž datového centra.

  • ucs_b_1

   Servery blade řady Cisco UCS B

   • Zvyšuje výkon, flexibilitu a rozsah pro virtualizované a nevirtualizované aplikace
   • Nasazuje aplikace rychleji a spravujte připojení podle potřeby
   • Dosáhuje toho, aby paměť a kapacita I/O uspokojovaly každou potřebu
   • Snižuje počet adaptérů, kabelů a přepínačů s vrstvou přístupu potřebný pro připojení sítí LAN a SAN
  • ucs_5100_2

   Šasi pro servery blade řady Cisco UCS 5100

   • Lze využít až pro 8 serverů blade řady Cisco UCS B s poloviční šířkou nebo 4 servery blade s plnou šířkou
   • Zrychluje instalaci díky sjednocené struktuře a technologii rozšiřujících modulů fabric-extender pro datová centra
   • Zlepšuje hustotu pomocí menších jednotek se sníženou stopy
   • Omezuje fyzické komponenty, odstraňte silážované řízení a zvyšte efektivitu datových center
  • ucs_c_3

   Rackové servery řady Cisco UCS C

   • Snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) a zvyšte flexibilitu podniku
   • Uvádí jednoduchost, výkonnost a hustotu pro virtualizaci na úrovni výroby, webovou infrastrukturu a zátěže datových center
   • Rozšiřuje výhody řešení Cisco Unified Computing pomocí technologií Cisco Extended Memory a Virtual Interface Card
  • ucs_manager_4

   Cisco UCS Manager

   • Spravuje servery Cisco UCS ve více šasi pro servery blade a rackových serverech jako jednu logickou, vysoce dostupnou jednotku
   • Poskytuje přehled a možnost řízení systému UCS pro partnery ekosystému pomocí komplexního XML API
   • Automatizuje a zjednodušuje poskytování a údržbu infrastruktury, což poskytuje více času pro strategické iniciativy
   • Zvyšuje produktivitu a pružnost IT pomocí automatické programovatelné infrastruktury
   • Automatizace QoS a dodržování zabezpečení na bázi pravidel pomocí profilů a šablon služby UCS Manager Service
  • ucs_central_5

   Cisco UCS Central

   • Zjednodušuje správu více domén Cisco UCS napříč datovými centry a zeměpisnými oblastmi pomocí globálních šablonami a pravidel
   • Poskytuje centralizovaný přehled poruch pro rychlejší řešení problémů a zlepšení spolehlivosti
   • Zvyšuje produktivitu IT pomocí centralizovaných zásob a automatické aktualizace firmwaru založené na pravidlech
   • Využívá stejné rozhraní jako řešení UCS Manager a udržuje řízení přístupu na základě rolí (RBAC) na obou úrovních UCS Manager a UCS Central
  • cloupia_6

   UCS director

   • Sjednocuje správu veškeré práce s počítačem, sítí, úložišti a virtualizačními vrstvami
   • Poskytuje komplexní správu fyzických a virtuálních zdrojů
   • Zvyšuje efektivitu IT
   • Poskytuje IT flexibilitu přizpůsobovat se měnícím firemním požadavkům
  • ucs_6200_7

   Řada Cisco UCS 6200 Fabric Interconnects

   • Nabízí bezeztrátovou rychlost 10 GE a Fibre Channel over Ethernet (FCoE) s nativní možností připojení sítě Fibre Channel SAN
   • Nabízí více než dvojnásobný počet portů předchozí generace díky univerzálnímu připojení portu
   • Odstraňuje bariéry zavedení virtualizovaného prostředí pro datová centra
   • Umožňuje připojení jedním kabelem pro sítě LAN i SAN a jednotnou správu, včetně rack serverů
   • Podporuje zónování nativního úložiště a přímo připojeného úložiště
  • ucs_fabric_8

   Cisco UCS Fabric Extenders pro šasi serverů blade UCS

   • Umožňuje konvergované připojení sítí LAN i SAN a připojení vedení do serverů blade se stejným hardwarem
   • Nabízí flexibilitu LAN Ethernet/FCoE 1/10 GE nebo SAN Native Fibre Channel
   • Zlepšuje využití šířky pásma prostřednictvím vyrovnávání zátěže s řešením Port Channels
   • Nabízí správu napájení šasi, ventilátory a servery blade pomocí modulů fabric interconnect
  • nexus_fab_9

   Řešení Cisco Nexus Fabric Extender pro rackové servery UCS

   • Bezproblémové zahrnutí rackových serverů UCS do domény UCS Manager se servery blade UCS
   • Připojte rackové servery k UCS modulům fabric interconnect jedním kabelem pro I/O a řízení
   • Umožňuje konvergované připojení sítí LAN i SAN a připojení vedení do serverů blade se stejným hardwarem
   • Umožňuje nasazení toho správného serveru a zjednoduuje řízení integrací s moduly UCS fabric interconnect a řešením UCS Manager
  • ucs_1200_10

   Řada Cisco UCS 1200 VIC

   • Nabízí až 80 Gb/s agregovanou šířku pásma serveru
   • Architektura Wire-Once – zjednodušte síťovou infrastrkturu a snižte náklady
   • Umožňuje lepší správu virtuálních strojů a viditelnost pomocí řešení Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • K dispozici pro servery blade i pro rackové servery Cisco
  • ucs_1240_11

   Řada Blade Server VIC B

   • Umožňuje snížit celkové náklady na vlastnictví díky konsolidací NIC, HBA, kabely, přepínači a fyzickými servery
   • Zjednodušuje síťovou infrastrukturu pomocí technologie Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • Nabízí jednotná pravidla I/O a viditelnost umožňující zajistit mobilitu pracovního vytížení
   • Podporuje hypervisor a integraci řešení Cisco UCS Manager
  • ucs_1240_12

   Řada Rack Server VIC C

   • Nabízí 20 Gb/s agregovanou šířku pásma v tvarovém faktoru optimalizovaném pro rackový server
   • Umožňuje snížit celkové náklady na vlastnictví prostřednictvím konsolidace síťových karet, adaptérů hostitelských sběrnic a dalších zařízení
   • Zjednodušuje síťovou infrastrukturu pomocí technologie Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • Nabízí jednotná pravidla I/O a viditelnost umožňující mobilitu pracovního vytížení
   • Umožňuje integraci s doménami řešení UCS Manager
  • ucs_1240_13

   Řešení UCS Storage Accelerator

   • Urychluje přístup k datům díky sníženou latencí přístupu k úložišti.
   • Zvyšuje inteligenci ukládání dat do mezipaměti a snižte složitost
   • Zvyšuje výkon využití databázové zátěže
   • Zvyšuje výkon virtualizovaných desktopů a aplikací
  • grid_k2_bracket

   Grafické procesory (GPU)

   • Zvyšte výkon přesunutím zátěže výpočetně náročných částí na grafický procesor
   • Využijte výkon paralelního zpracování pro aplikace
   • Zlepšete grafický výkon VDI ve virtualizovaných prostředích
   • Zvyšte produktivitu uživatelů pomocí rychlejších a pružnějších podnikových aplikací
  • ucs_e_14

   Servery řady Cisco UCS E

   • Moduly o velikosti 1 RU a 2 RU v šasi Cisco ISR G2
   • Kompaktní servery třídy pro datová centra s procesory řady Intel® Xeon® E3 a E5-2400
   • Vyhrazená správa serverů blade s integrovaným řadičem řízení; konzistentní řízení se samostatným řešením řady Cisco UCS C
   • Hardware vhodný pro virtualizaci s podporou pro Microsoft Hyper-V, VMware vSphere a Citrix Xen Server
   • Možnost lokálního hostování aplikací, a to buď přímo v hardwaru, nebo virtualizovaně podle podnikových potřeb
  • ucs_r_15

   Racky Cisco řady R

   • Ideální pro důležitá prostředí datových center, jež vyžadují spolehlivost, strukturální integritu a bezpečnost
   • Poskytují výjimečné možnosti správy výkonu, chlazení a kabeláže
   • Jsou optimalizovány a certifikovány pro použití se systémem Cisco Unified Computing System
   • Součást kompletního řešení infrastruktury, včetně výpočetní techniky, sítě, racků, napájení a služeb
  • ucs_r_16

   Rozvaděče napájení PDU řady Cisco RP

   • Nabízejí flexibilní, spolehlivou a snadno realizovatelnou distribuci napájení s ochranou okruhu
   • Úsporně a efektivně distribuují energii až do 24 zásuvek
   • Poskytují ochranu před přetížením a zjednoduší připojení pomocí kabelů z racku
   • Jsou optimalizovány a certifikovány pro použití se systémem Cisco Unified Computing System
 • dataSecurity_100x80

  Zabezpečení datového centra

  Posilte bezpečnost pro své kriticky důležité aplikace, infrastrukturu a data a zároveň přispějte k zajištění ochrany osobních údajů a dodržování právních předpisů.

  • asa5585_100x80

   Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance

   • Poskytuje inteligentní ochranu před hrozbami a vysoce zabezpečené komunikační služby
   • Chrání multimédia a aplikace s vysokým využitím a citlivé na latenci
   • Integruje firewally, zabezpečení sjednocené komunikace a technologii VPN
   • Umožňuje škálovatelnost a ochranu investic
  • vgs_dc_100x80

   Cisco Virtual Security Gateway (VSG)

   • Integruje se s přepínači Cisco Nexus 1000V a hypervisory
   • Prosazuje pravidla zabezpečení na úrovni virtuálního počítače
   • Izoluje aplikace ve virtuálních datových centrech a v prostředí více nájemců
   • Prosazuje rozdělení povinností mezi správci zabezpečení a serverů
   • Zlepšuje přehled a dodržování pravidel
  • asa1000v_100x80

   ASA 1000V Cloud Firewall

   • Poskytuje zabezpečení pro více nájemců a funkce výchozí brány
   • Chrání před útoky na úrovni sítě a využívá osvědčenou bezpečnostní platformu ASA
   • Doplňuje řešení VSG, a pomáhá tak zabezpečit infrastrukturu privátních a veřejných cloudů
   • Využívá přepínač Cisco Nexus 1000V pro zvýšenou flexibilitu a provozní efektivitu
   • Správu zajišťuje dynamická aplikace Virtual Network Management Center (VNMC) pro více nájemců
 • nexus_family_dc

  Přepínače pro datová centra

  Zvyšte flexibilitu podniku, zjednodušte provoz a ochraňte investice díky flexibilitě architektury, kterou poskytují přepínače pro datová centra.

  • product_small

   Řada Cisco Nexus 9000

   • Poskytuje spínací základ pro řešení Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
   • Podporuje kapacitu spínání až 1,92 TB na jeden slot
   • Poskytuje vysoce kapacitní 1, 10 a 40gigabitovou síť Ethernet; může poskytovat až 100 GE
   • Funguje ve standardním operačním systému Cisco NX-OS i v režimu ACI
   • Nabízí plně virtuální přemostění, směrování a podporu brány pro síť rozšiřitelnou LAN (VXLAN)
  • 7000_family_100x80

   Přepínače řady Cisco Nexus 7000

   • Nabízí nejvyšší kapacitu spínání; až 1,3 TB na jeden slot, 83 TB na jedno šasi
   • Poskytuje vysokou škálovatelnost 1,10, 40 a 100gigabitové sítě Ethernet
   • Nabízí nejucelenější sadu funkcí datového centra v oboru
   • Poskytuje pokročilé služby, vysokou dostupnost, aktualizaci In-Service Software Upgrade (ISSU) bez zásahu
   • Ideální pro přístup k datovému centru, agregaci a nasazení jádra
  • nx6000

   Řada Cisco Nexus 6000

   • Poskytuje řešení s vysokou hustotou 10 GE a 40 GE v malé jednotce o velikosti 4 RU
   • Poskytuje bohaté funkce integrované vrstvy 2 a 3 při zachování standardní přenosové rychlosti a nízké latenci
   • Nabízí provozní efektivitu díky podpoře architektury Cisco Fabric Extender (FEX) a robustní sadě analytických nástrojů
   • Podporuje 40 GE Fibre Channel over Ethernet (FCoE) pro konvergenci sítí LAN a SAN
   • Ideální pro přístup s vysokou hustotou a nasazení v omezeném prostoru
  • nx5000

   Řada Cisco Nexus 5000

   • Konsolidujte datové centrum a zároveň chraňte investice pomocí sjednoceného řešení I/O
   • Snižte celkové náklady na vlastnictví
   • Zjednodušte infrastrukturu datového centra
   • Zvyšte pružnost podniku prostřednictvím všudypřítomné virtualizace datového centra
   • Zvyšte odolnost podniku díky větší schopnosti zachovat provoz bez přerušení
  • nexus3000_100x80

   Řada Cisco Nexus 3000

   • Poskytuje flexibilitu a výkon pro nasazení ToR (top-of-rack)
   • Nabízí možnosti Cisco Algo Boost s vynikající nízkou latencí, viditelností a kontrolou
   • Zjednodušuje správu pomocí skriptování v jazyce Python, aplikace Embedded Event Manager (EEM) a nástrojů pro správu XML
   • Zvyšuje pružnost podniku díky komplexnímu síťovému řešení definovanému softwarem (SDN), včetně OpenFlow a Cisco OnePK
  • nexus2000_100x80

   Řada Cisco Nexus 2000

   • Poskytuje 100MB, 1GE až 10GE připojení serveru s 10 a 40GE komunikačními kanály
   • Optimalizuje prostor pro topologie ToR (top-of-rack)
   • Snížení nákladů na kabelové propojení datového centra a zatížení životního prostředí díky optimalizovanému propojení racků
   • Rozšiřuje podporu na blade servery partnerů, například HP a Fujitsu
  • nexus_family_dc

   Cisco NX-OS pro přepínače Nexus

   • Staví na osvědčených realizacích sítí LAN a SAN
   • Podporováno řadami přepínačů Cisco Nexus a MDS
   • Nabízí vysokou dostupnost, služby virtualizace a konvergenci
   • Poskytuje flexibilitu pro integraci nových inovací a vývoj oborových norem
 • 100x80-DCmanagmntNauto

  Správa a automatizace datového centra

  Zvyšujte efektivitu IT prostřednictvím automatizačních produktů, které šetří čas, poskytují jasný přehled a posilují kontrolu nad provozem.

  • cisco_ucs_100x80

   Cisco UCS Director

   • Zajišťuje účinnost IT pro lepší podporu podnikové strategie
   • Sdílená pravidla infrastruktury a sdílení zdrojů zkracují dobu nasazení
   • Transparentní podpora fyzické, virtuální a hardwarové infrastruktury
  • prime_network_services_100x80

   Cisco Prime Network Services Controller

   • Umožněte hybridní cloud computing s mobilitou zátěže VM mezi podnikovými datovými centry a veřejnými cloudy
   • Rychlá a škálovatelná správa síťových služeb s dynamickými pravidly na základě šablon a profilů zabezpečení
  • sub_categories_UCSManager_100x80

   Cisco UCS Manager

   • Spravuje servery Cisco UCS jako jednu entitu u různých šasi typu blade a rackových serverů
   • Poskytuje podrobný přehled a kontrolu systému UCS systémovým nástrojům na vyšší úrovni
   • Zjednodušuje poskytování infrastruktury a přesunuje pozornost od údržby ke strategii
   • Umožňuje zvýšit produktivitu IT a pružnost podniku prostřednictvím programovatelné infrastruktury
  • DC_Network_Manager_splash_thumb

   Cisco Data Center Network Manager

   • Zjednodušuje činnosti virtualizovaných a sjednocených sítí nové generace
   • Poskytuje jasný přehled v rámci technologií sítí SAN a LAN
   • Rychle a efektivně zavádí inovativní technologie NX-OS a SAN
   • Poskytuje přehled o výkonu a kapacitě
  • network_svcs_mgr_100x80

   Cisco Network Services Manager

   • Nabízí možnost vytvářet různé úrovně kategorií služeb
   • Definuje možnosti a zdroje dostupné v každé kategorii
   • Určuje, jak jsou sítě VLAN, možnosti služeb a virtuální počítače definovány a zaváděny
  • service_catalog_100x80

   Katalog služeb Cisco Prime

   • Katalog služeb pro koncové uživatele pro cloud computing i pracoviště IT
   • Zlepšete účinnost, zajistěte správu a zvyšte spokojenost koncových uživatelů s poskytováním IT služeb
  • cloud_portal_100x80

   Cisco Intelligent Automation for Cloud

   • Softwarový balíček, který poskytuje efektivní správu IT v prostředích cloudů
   • Podporuje všechny modely cloudu i virtuální a fyzickou infrastrukturu
   • Umožňuje splnit požadavky firmy na rychlost a adaptabilitu
  • 100x80-TES

   Cisco Tidal Enterprise Scheduler

   • Eliminuje chyby a zpoždění způsobené mnoha nástroji pro plánování úloh
   • Zavádí jednotný podnikový standard pro plánování úloh
   • Poskytuje široké pokrytí aplikací
   • Automaticky provádí a sleduje plánované procesy
  • 100x80-TEO

   Cisco Process Orchestrator

   • Poskytuje jednotnou platformu pro automatizaci IT procesů
   • Podporuje osvědčené postupy pro řadu oblíbených technologií
   • Umožňuje snadnější automatizaci prostřednictvím vizuálního prostředí pro rozvoj pracovních procesů
  • 100x80-TIAforSAP

   Cisco Tidal Intelligent Automation for SAP

   • Automatizuje reakce SAP na incidenty, správu úloh a nápravná opatření
   • Slaďuje složité provozní postupy
   • Urychluje automatizaci prostřednictvím předem konfigurovaného obsahu SAP
 • storage_netw_100x80

  Síťová úložiště

  Řešení MDS zavádějí nové standardy pro sítě úložišť s vynikajícím výkonem, spolehlivostí a pružností architektury.

  • mds_9700_100x80

   Direktory řady Cisco MDS 9700 Multilayer

   • Kapacita přepínání pro přizpůsobení budoucím fyzickým, virtuálním a cloudovým prostředím
   • Až 384 portů s přenosovou rychlostí 16 Gb/s Fibre Channel nebo 10 Gb/s FCoE
   • Plně redundantní komponenty a provedení s tolerancí chyb
   • Víceprotokolové inovace pro pružnost architektury
  • sub_categories_MDS9500_100x80

   Direktory řady Cisco MDS 9500 Multilayer

   • Navrženo pro prostředí velkých virtualizovaných datových center
   • Až 528 portů s rychlostí 1/2/4/8 Gb/s Fibre Channel
   • Inteligentní síťové služby
   • Platforma pro inteligentní aplikace úložišť
  • 9222i_100x80

   Přepínače řady Cisco MDS 9200 Multilayer Fabric

   • Nejmodernější konvergence pro více protokolů a služeb
   • Vysoce výkonné rozšíření sítě SAN
   • Inteligentní služby úložišť
   • Kompaktní tvar
  • sub_categories_MDS9100_100x80

   Přepínače Cisco MDS 9100 Fabric Multilayer

   • Funkce podnikové úrovně, například virtualizace a zabezpečení
   • Vysoce spolehlivý a dostupný výkon
   • Možnost nákladově efektivního postupného rozšiřování
   • Optimalizované úložiště pro prostředí virtuálních serverů
   • Jednoduchá konfigurace a správa
  • sub_categories_NX-OS_100x80

   Software Cisco NX-OS pro MDS 9000

   • Podnikový operační software založený na systému SAN-OS
   • Sjednocená provozní prostředí pro sítě SAN a LAN
   • Lze povolit sítě SAN se zohledněním virtuálních počítačů
   • Podpora pokročilých služeb úložišť v rámci struktury
 • vni_100x80

  Virtuální sítě

  Získejte vysoce zabezpečené služby pro více nájemců přidáním inteligentní virtualizační technologie společnosti Cisco k síti datového centra.

  • 1000v2

   Přepínač Cisco Nexus 1000V pro Microsoft Hyper-V

   • Obsahuje pokročilé funkce NX-OS a související partnerský ekosystém
   • Inovativní architektura síťových služeb podporuje škálovatelné prostředí pro více nájemců
   • Nabízí konzistentní provozní prostředí ve všech fyzických a virtuálních prostředích a u všech hypervisorů.
   • Úzce spolupracuje s nástrojem Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)
  • nexus_1000v_1

   Cisco Nexus 1000V pro VMware vSphere

   • Integruje se přímo s hypervisory VMware vSphere
   • Poskytuje služby sítí se zohledněním virtuálních počítačů, například mobilitu VM v cloudových prostředích
   • Rychlejší zavádění virtualizace serverů a jednodušší správa
   • Snižuje celkové náklady na vlastnictví; zajišťuje konzistenci a přehled o síti
  • nexus_1000v_2

   Cisco Nexus 1000V InterCloud

   • Rozšiřuje privátní cloud organizace na cloud veřejný
   • Poskytuje sourodá síťová pravidla a služby v privátních i veřejných cloudech
   • Nabízí transparentnost aplikací díky rozšíření Layer 2
   • Využívá jednoduchou a přehlednou správu
   • Virtuální podoba umožňuje snadné nasazení
  • nexus_1000v_3

   Platforma pro cloudové služby řady Cisco Nexus 1100

   • Vyhrazená hardwarová platforma podporuje kriticky důležitou virtualizační infrastrukturu
   • Ulehčuje aplikačním serverům tím, že přebírá běh uzlů virtuálních služeb
   • Zlepšuje škálovatelnost a výkon virtualizovaného datového centra
   • Odděluje správu pravidel zabezpečení od správy virtualizace VMware
  • nexus_1000v_4

   Virtuální bezpečnostní brána Cisco pro přepínač Nexus 1000V

   • Integruje se s technologií Cisco Nexus 1000V vPath a rozpozná hypervisory, protože přepínač Cisco Nexus 1000V je k dispozici ve více hypervisorech
   • Nabízí nejlepší, efektivní, rychlou a rozšiřitelnou bezpečnostní architekturu na bázi zón
   • Zajišťuje vynucování pravidel zabezpečení a přehled na úrovni virtuálního počítače na základě mobility VM
   • Logicky izoluje aplikace ve virtuálních datových centrech a v prostředích více nájemců
   • Umožňuje snadné nasazení a sourodé provozní prostředí (rozdělení povinností mezi správce zabezpečení a správce serveru)