ระบบไร้สาย


 

ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายทั้งหมด

เข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากทุกที่ ด้วยประสบการณ์คุณภาพเดียวกับในเครือข่ายแบบใช้สาย

จุดเข้าใช้งาน

เสาอากาศ

การเข้าใช้เครือข่ายไร้สายแบบบรอดแบนด์

อะแดปเตอร์ของไคลเอ็นต์และซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์

อินเทอร์เน็ตสำหรับระบบเคลื่อนที่

ระบบไร้สายเคลื่อนที่

การบริการเพื่อความคล่องตัว

ระบบไร้สายนอกอาคารและสำหรับอุตสาหกรรม

การควบคุมบริการสำหรับเครือข่ายเคลื่อนที่

โทรศัพท์ IP แบบไร้สาย

สวิตช์และเราเตอร์ไร้สายแบบผนวกรวม

คอนโทรลเลอร์ระบบ LAN ไร้สาย

คอนโทรลเลอร์ในตัวและโมดูลคอนโทรลเลอร์

การจัดการระบบ LAN ไร้สาย

ระบบควบคุมเครือข่าย

เซิร์ฟเวอร์การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายติดต่อขอข้อมูล