Guest

การจัดการคลาวด์และระบบ

4

การจัดการและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ระบบไอทีที่ทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา สามารถดูข้อมูลได้ชัดเจนละเอียด และเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมการทำงาน

Overview: การจัดการและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล

5

Cisco UCS Director

 • ส่งมอบระบบ IT ประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับกลยุทธ์ธุรกิจให้ได้ดียิ่งขึ้น
 • โครงสร้างนโยบายและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จะช่วยลดเวลาในการนำไปใช้งาน
 • รองรับโครงสร้างทางกายภาพ ระบบเสมือน และโลหะเปลือยได้อย่างแนบเนียน
6

Cisco Intelligent Automation for Cloud

 • กลุ่มซอฟต์แวร์ที่นำเสนอการจัดการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพในระบบคลาวด์
 • สนับสนุนรูปแบบคลาวด์ทั้งหมด รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนและทางกายภาพ
 • ช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในด้านความเร็วและความสามารถในการปรับใช้อย่างเหมาะสม
7

Cisco Process Orchestrator

 • แพลตฟอร์มการทำงานเดียวสำหรับกระบวนการทำงานด้านไอทีแบบอัตโนมัติ
 • สนับสนุนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจำนวนมาก
 • ทำให้การทำงานอัตโนมัติง่ายขึ้นผ่านสภาพแวดล้อมของการพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่แสดงให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
8

Cisco Prime Service Catalog

 • นำเสนอระบบบริการผู้ใช้สำหรับทั้งระบบคลาวด์และการใช้งานระบบ IT ในสถานที่ทำงาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ รักษาแม่แบบ และเพิ่มความพึงพอใจในการบริการ IT ให้แก่ลูกค้า
9

Cisco ONE Controllers และแอพพลิเคชั่น

ทำให้การจัดเตรียมเครือข่ายศูนย์กลางแอพพลิเคชั่นง่ายและดำเนินได้โดยอัตโนมัติพร้อมการตั้งค่าผ่านระบบที่ตั้งโปรแกรมได้และ API แบบเปิดของ Cisco ONE controllers

10

Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

 • รวมศูนย์ระบบอัตโนมัติและการจัดการของโครงสร้างศูนย์กลางแอพพลิเคชั่น (Application Centric Infrastructure หรือ ACI)
 • เปิดสถาปัตยกรรม (API แบบเปิดและแบบมาตรฐาน) เพื่อลดบริการระดับ 4-7, ระบบเสมือนและผู้ขายระบบการจัดการ
 • การวัดและส่งข้อมูลทางไกลอัจฉริยะและความสามารถในการมองเห็นสำหรับแอพพลิเคชั่นและผู้ใช้งาน
 • ให้การรักษาความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมแบบมีผู้ใช้งานหลายคนในขนาดเหมาะสม
 • ฐานนโยบายที่เป็นกลางสำหรับเครือข่ายทางกายภาพ ระบบเสมือนและระบบคลาวด์
11

Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) Enterprise Module

 • ให้การตั้งค่าและการเตรียมการง่ายขึ้นอย่างมหาศาล
 • การรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติและดูแลสิ่งอันตรายต่างๆ ทั่วทั้งเครือข่าย
 • อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาเครือข่ายอย่างรวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติ
 • มอบศูนย์กลางระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
 • API แบบเปิดและระบบที่ตั้งโปรแกรมได้สามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
12

Cisco Extensible Network Controller (XNC)

 • สถาปัตยกรรมโมดูลที่ต่อขยายได้
 • มีความสามารถในการตั้งโปรแกรม มองเห็นและแก้ไขปัญหาของเครือข่าย
 • ใช้งานแบบกลุ่ม มีความพร้อมใช้งานระดับสูลและปรับขนาดได้
 • มีการจัดการการเข้าถึงที่แน่นอนผ่าน GUI หรือผ่าน Java OSGI หรือ API แบบ REST northbound
 • มีการสร้างกฎตั้งแต่ต้นจนจบและมองเห็นระดับการไหลของสถิติและการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
13

การจัดการเครือข่ายสำหรับองค์กรด้านไอที

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดเวลาหยุดระบบการทำงาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันชั้นนำสำหรับการจัดการเครือข่ายในองค์กร

14

Cisco Prime IP Express

 • ทำให้การจัดการที่อยู่ IP ง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ
 • เพิ่มความมั่นคงของเครือข่ายผ่านการสนับสนุนของ DNS ที่พร้อมใช้งานสูง การสลับ DHCP โดยอัตโนมัติและการป้องกันการล่ม
 • มีการรักษาความปลอดภัยพร้อมรองรับ DNSSEC เพื่อป้องกันแคชมีปัญหาและความเสี่ยงของ DNS ทั่วไปอื่นๆ
 • ลดค่าใช้จ่ายการทำงานผ่านระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ การนำ Microsoft AD กลับมาใช้ใหม่และการรวมพอร์ทัล BYOD
15

Cisco Prime Virtual Network Analysis Module (vNAM)

 • ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างมาก
 • ให้การมองเห็นที่ชัดเจนต่อสภาพแวดล้อมทั้งแบบกายภาพ แบบเสมือนจริงและแบบคลาวด์
 • ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ให้การตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของธุรกิจใหม่
 • ติดตั้งได้บนแพลตฟอร์ม x86 ที่มีโครงสร้างระบบเสมือนแบบ ESXi และ KVM
16

Cisco Prime Infrastructure

 • ช่วยเสริมการจัดการผสานรวมการดำเนินการได้เป็นอย่างดี
 • เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งแบบใช้สายและไร้สาย รวมถึงเครือข่ายสำหรับแคมปัสและสาขา
 • รับประกันมุมมองรายละเอียดสำหรับแอพพลิเคชันและการแก้ไขปัญหา
 • ให้การสนับสนุนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับใช้งานได้อย่างง่ายดาย เรียกใช้งาน และแก้ไขปัญหา
 • ช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
17

Cisco Prime Collaboration

 • ลดความซับซ้อนในการจัดการ Cisco Unified Communications และเครือข่ายการประสานการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ
 • ช่วยให้ได้รับบริการคุณภาพสูง ลดเวลาที่ไม่มีการจ่ายไฟในระบบให้เหลือน้อยที่สุด และการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา
 • ช่วยให้การเปิดตัวไซต์ Cisco Unified Communications เร็วขึ้น ตลอดจนลดเวลาและผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย
 • ลดต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของกิจการด้วยกระบวนการอัตโนมัติและเครื่องมือในการเตรียมการ การรับประกัน การจัดการและวิเคราะห์ในระยะยาว
18

Cisco Nexus 7000 Series Network Analysis Module (NAM-NX1)

 • ผสานเข้ากับ Cisco Nexus 7000 Series
 • ตอบสนองความต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่เข้มงวดของศูนย์ข้อมูล
 • ให้การมองเห็น การวิเคราะห์เครือข่ายและการแก้ไขปัญหาของแอพพลิเคชั่น
 • กำจัดจุดบอดด้วยการมองทะลุไปยังเทคโนโลยีที่ปิดซ้อนไว้
 • ทำให้การใช้ทรัพยากรมีความเหมาะสมที่สุด การทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มการส่งมอบบริการ
19

OSS และการจัดการเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการ

ช่วยให้การทำงาน การจัดการ และการให้บริการระดับผู้ให้บริการระบบซึ่งสนับสนุนเครือข่ายขั้นสูงนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Overview: OSS และการจัดการเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการ

20

Cisco Prime Order Fulfillment

 • ช่วยให้คุณทำตลาดการบริการได้รวดเร็วขึ้นด้วยการจัดการั้นตอนการทำธุรกิจแบบอัตโนมัติ
 • ลดต้นทุนโดยลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการสั่งซื้อ
 • มอบโอกาสในมีรายได้ใหม่ผ่านความสามารถด้านการบริการที่ครบวงจร
 • เพิ่มประสบการ์ที่ดีของลูกค้าผ่านการรับรู้ข้อตกลงระดับการบริการ
21

Cisco Prime Access Registrar

 • โซลูชันระดับผู้ให้บริการระบบสำหรับบริการ RADIUS/Diameter AAA
 • สนับสนุนเทคโนโลยีการเข้าถึงแบบไร้สายและใช้สายจำนวนมาก
 • ความสามารถในการขยาย: ปรับให้เป็นส่วนบุคคลและยืดหยุ่นได้สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร
 • ความสามารถในการปรับขยาย: สนับสนุนเซสชันจำนวนมากที่ทำงานพร้อมกัน
22

Cisco Prime Home

 • การจัดการระยะไกลแบบอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ในบ้านที่มีการเชื่อมต่อ อันได้แก่ การจัดเตรียมโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง การกำหนดค่า และการอัพเกรดซอฟต์แวร์
 • การวินัจฉัยและแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์
 • การแจ้งเตือนตามเกณฑ์และขั้นตอนการทำงานที่ปรับค่าได้ซึ่งเริ่มทำงานตามการทำงานของอุปกรณ์
 • การผสานเข้ากับระบบของผู้ให้บริการที่มีอยู่แล้วอย่างง่ายดายผ่าน API แบบ web-based
23

Cisco Prime Fulfillment Multivendor Service Orchestration

 • เร่งเวลาการออกตลาดสำหรับการบริการให้เร็วขึ้นอันจะช่วยขยายเครือข่ายของ Cisco และ Alcatel-Lucent
 • เร่งเวลาคืนทุนของอุปกรณ์ Cisco ใหม่ให้เร็วขึ้น
 • ลดเวลาการสั่งซื้อจนถึงเก็บเงินผ่านระบบการส่งมอบบริการครบวงจรแบบอัตโนมัติ
 • ลดค่าใช้จ่ายการบูรณการและการทำงานให้น้อยลง
24

Cisco Prime Network Registrar

 • มี DNS, DHCP, และการจัดการที่อยู่ IP (IPAM) ที่บูรณาการแล้วและปรับขนาดได้
 • ช่วยให้เกิดความอัตโนมัติและจัดการการเปลี่ยนผ่านจาก Ipv4 ไปเป็น IPv6
 • ให้ความมั่นคงด้วยการสลับระหว่าง DHCPv4 และ DHCPv6 โดยอัตโนมัติและการป้องกันการล่ม
 • รวมศูนย์และจัดการที่อยู่ IP ที่ว่างอยู่รวมถึงเซิฟเวอร์ DNS และ DHCP โดยอัตโนมัติ
25

cisco-prime-analytics

 • ให้การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงและทันเวลาที่ปรับขนาดได้มากและมีความหน่วงเวลาแฝงน้อย
 • ให้การจัดเก็บรวมรวมที่ดีกว่าด้วยตัวแปลงที่รองรับเครือข่ายและอินเตอร์เฟสที่ต่อไปยังแหล่งข้อมูลอันหลากหลาย
 • มีกระดานรายงานผลสดที่ปรับได้ตามต้องการและรายงานประวัติ
 • ให้ความมั่นคงด้วยความพร้อมใช้งานสูง การสลับใช้งานทันทีและการสำรองและเรียกคืนข้อมูลทางออนไลน์
26

การจัดการระดับผู้ให้บริการระบบของ Cisco Prime

 • เพื่มประสิทธิภาพในการจัดการวงจรเครือข่าย IP รุ่นต่อไปและให้บริการผ่านวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นหนึ่งเดียวเพื่อดำเนินการงานต่างๆ
 • ลดต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของผ่านโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานเครือข่ายแบบหลายโดเมนและหลายผู้ค้า
 • ให้ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าผู้ใช้งานผ่านเครื่องมือชั้นสูงที่พร้อมให้ความเชื่อมั่นในบริการเชิงรุก
27

Cisco Prime Cable Provisioning

 • การระบุตัวตนแบบอัตโนมัติ การตั้งค่าเฉพาะและการจัดการอุปกรณ์ CDE สำหรับที่อยู่อาศัย
 • การจัดเตรียมบริการสำหรับผู้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว
 • มีความั่นคงสูงด้วยสถาปัตยกรรมที่ทั่วถึงและรองรับการสลับสายอัตโนมัติ
 • ปรับขนาดได้ - รองรับอุปกรณ์ได้มากกว่า 50 ชิ้นในการใช้งานจากลูกค้าเพียงรายเดียว
28

การจัดการเครือข่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 250 คน

29

Cisco Configuration Professional

 • ช่วยเชื่อมโยงผู้ใช้ แผนการหมุนหมายเลข และการตั้งค่าข้อความเสียง
 • ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ WAN และ VPN
 • ให้ความสามารถด้านเสียงและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยแบบใหม่ๆ
 • ช่วยให้การตรวจสอบสถานะเราเตอร์และการล็อคแบบคลิกเดียวสะดวกขึ้น

Cloud and Systems Management

โซลูชันของเราช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายของคุณ

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เราช่วยคุณได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Cisco Prime

ค้นพบวิธีทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิผลด้านไอที

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

การดาวน์โหลดการจัดการเครือข่ายรุ่นทดลอง

ลองความสามารถใหม่ล่าสุดในสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณฟรี

เลือกซอฟต์แวร์