ผลิตภัณฑ์ระบบเสียงและระบบการสื่อสารแบบครบวงจรทั้งหมด

รวมแอพพลิเคชันเสียง วิดีโอ ข้อมูล และระบบเคลื่อนที่ในเครือข่ายแบบคงที่และเคลื่อนที่เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันในรูปแบบสื่อ

โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร

การทำงานร่วมกันของลูกค้า

ระบบโทรศัพท์ IP

การรับส่งข้อความแบบครบวงจร

แอพพลิเคชันระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

การพัฒนาแอพพลิเคชัน

วอยซ์เมล์และการรับส่งข้อความแบบครบวงจร

การจัดการเครือข่ายระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร การให้สิทธิ์ใช้งาน และการสมัครรับบริการติดต่อขอข้อมูล