ทุกเซิร์ฟเวอร์ - ผลิตภัณฑ์ Unified Computing

ลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูล ลดจำนวนอุปกรณ์ที่จะซื้อ ปรับใช้งาน และรักษาไว้ ตลอดจนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและคล่องตัวมากขึ้น

 • เบลดเซิร์ฟเวอร์: UCS B-Series

  ลดความซับซ้อนของศูนย์ข้อมูลด้วยสถาปัตยกรรมที่เพิ่มขยายได้และยืดหยุ่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลด TCO

  • Cisco UCS B-Series Blade Servers

   • เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และขนาดสำหรับแอพพลิเคชันแบบเสมือนจริงและไม่ใช่จำลองเสมือนจริง
   • ปรับใช้แอพพลิเคชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและจัดการการเชื่อมต่อได้ตามต้องการ
   • รับหน่วยความจำและความจุ I/O เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
   • ลดจำนวนอะแดปเตอร์ สายไฟ และสวิตช์เข้าถึงเลเยอร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ LAN และ SAN
  • Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

   • จัดการติดตั้งเบลดเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS B-Series ครึ่งความกว้างได้ถึง 8 ตัว หรือเต็มความกว้าง 4 ตัว
   • ปรับใช้งานแฟบริคแบบรวมศูนย์และเทคโนโลยีตัวขยายแฟบริคสำหรับศูนย์ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
   • ลดความหนาแน่นด้วยการใช้พื้นที่น้อยลงพร้อมกับลดการใช้พื้นที่ของเครื่อง
   • ลดองค์ประกอบทางกายภาพ ลดการจัดการระบบจัดเก็บแบบแยกอิสระ และปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
 • แร็คเซิร์ฟเวอร์: UCS C-Series

  แก้ไขปัญหาภาระงานที่ไม่แน่นอน ด้วยการสร้างความสมดุลในการประมวลผล, หน่วยความจำ, I/O และความจุพื้นที่เก็บข้อมูลภายในกับแร็คเซิร์ฟเวอร์ของ Cisco UCS จำนวนมาก

  • Cisco UCS C-Series Rack Servers

   • ปรับปรุงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ
   • สร้างความสมดุลให้กับความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และความหนาแน่นสำหรับระบบเสมือนจริงในระดับการผลิต โครงสร้างพื้นฐานของเว็บ และภาระงานของศูนย์ข้อมูล
   • เพิ่มคุณประโยชน์ของ Cisco Unified Computing ด้วย Cisco Extended Memory และเทคโนโลยี Virtual Interface Card
 • เซิร์ฟเวอร์ UCS และการจัดการระบบ

  จัดการองค์ประกอบและการกำหนดค่าระบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ ขึ้นกับนโยบาย และขยายได้ในหลายโดเมนและหลายภูมิภาค


  • Cisco UCS Manager

   • จัดการเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ผ่านเซิร์ฟเวอร์แบบเบลดและแร็คเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยเป็นหน่วยลอจิคัลเดียวที่พร้อมใช้งานสูง
   • ช่วยให้สามารถเห็นสถานะและสามารถควบคุม UCS ให้กับคู่ค้าด้านอีโคซิสเต็มส์ของการจัดการ โดยใช้ XML API
   • ที่ครอบคลุม
   • จัดเตรียมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้โดยอัตโนมัติและง่ายดาย ซึ่งทำให้มีเวลามากขึ้นเพื่อคิดริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ
   • ปรับปรุงประสิทธิภาพและความคล่องตัวด้านไอทีด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งโปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ
   • QoS ที่ขึ้นกับนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยจะมีการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย UCS Manager Service Profiles และแม่แบบ
  • Cisco UCS Central

   • จัดการโดเมนของ Cisco UCS จำนวนมากได้ง่ายดายในศูนย์ข้อมูลและภูมิภาคต่างๆ ที่มีแม่แบบและนโยบายที่เป็นสากล
   • แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดแบบรวมศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
   • ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านไอทีด้วยการอัพเกรดคลังข้อมูลแบบรวมศูนย์และเฟิร์มแวร์ที่ขึ้นกับนโยบายโดยอัตโนมัติ
   • ใช้ส่วนติดต่อเดียวกับ UCS Manager และรักษา RBAC ไว้ที่ระดับ UCS Manager และ UCS Central
 • I/O ของระบบ: Fabric Interconnect และตัวขยายแฟบริค UCS

  สร้างโดเมนการจัดการหนึ่งที่พร้อมใช้งานได้สูง ซึ่งสนับสนุนตัวเครื่อง UCS, เบลดเซิร์ฟเวอร์ และแร็คเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งทั้งหมด

  • Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

   • แสดงอัตราของสาย ซึ่งมีการคงสัญญาณ 10 GE และ Fibre Channel over Ethernet (FCoE) ด้วยการเชื่อมต่อ Fibre Channel SAN ในระบบ
   • มีพอร์ตมากกว่าสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้านี้ พร้อมกับการเชื่อมต่อพอร์ตอเนกประสงค์
   • ลดขอบเขตในการปรับใช้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบเสมือนจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล
   • มีการเชื่อมต่อแบบสายเดียวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการแบบรวมศูนย์ อันได้แก่ แร็คเซิร์ฟเวอร์
   • สนับสนุนการกำหนดโซนพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบและพื้นที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้งโดยตรง
  • ตัวขยายแฟบริคสำหรับตัวเครื่องเบลดเซิร์ฟเวอร์ UCS

   • ผนวกรวม LAN, SAN และการเชื่อมต่อการจัดการกับเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกัน
   • มีความยืดหยุ่นสำหรับ LAN Ethernet/FCoE 1/10 GE หรือ SAN Native Fibre Channel
   • ปรับปรุงการใช้แบนด์วิดท์ผ่านการสร้างสมดุลโหลดด้วยช่องทางพอร์ต
   • จัดการการจ่ายพลังงานให้กับตัวเครื่อง พัดลม และเบลดผ่าน Fabric Interconnect
  • ตัวขยายแฟบริคสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ UCS

   • รวมแร็คเซิร์ฟเวอร์ UCS เข้ากับโดเมน UCS Manager ได้อย่างไม่สะดุดด้วยเบลดเซิร์ฟเวอร์ UCS
   • เชื่อมต่อแร็คเซิร์ฟเวอร์กับ UCS Fabric Interconnect ด้วยสายเดียวสำหรับ I/O และการจัดการ
   • ผนวกรวม LAN, SAN และการเชื่อมต่อการจัดการกับเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกัน
   • ปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องและใช้การจัดการที่ง่ายอยู่เสมอด้วยการผสานรวมกับ UCS Fabric Interconnect และ UCS Manager
 • I/O ของเซิร์ฟเวอร์: UCS Virtual Interface Cards

  ลดความซับซ้อนและรวมศูนย์การจัดการ I/O ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและการแสดงผลของเครือข่ายที่สม่ำเสมอใน vNIC แต่ละรายการ

  • Cisco UCS 1200 Series VICs

   • มีแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์การรวมได้สูงสุดถึง 80 Gbps
   • สถาปัตยกรรมแบบสายเดียว - ลดความซับซ้อนของเครือข่ายและลดต้นทุน
   • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการแสดงผลของ Virtual Machine โดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • ใช้ได้กับทั้งเบลดและแร็คเซิร์ฟเวอร์ของ Cisco
  • B-Series Blade Server VICs: VIC 1240, VIC 1280 และ M81KR

   • ลด TCO โดยรวมเอา NICs, HBAs, สายเคเบิล, สวิตช์และเซิร์ฟเวอร์จริงไว้ด้วยกัน
   • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • นำเสนอความสัมพันธ์และการแสดงผลนโยบาย I/O เพื่อช่วยให้สามารถเปิดใช้งานการสื่อสารภาระงานแบบเคลื่อนที่
   • ส่งเสริม Hypervisor และการผสานรวม Cisco UCS Manager
  • C-Series Rack Server VICs: VIC 1225 และ P81E

   • แสดงแบนด์วิดท์การรวมได้ถึง 20 Gbps ในตัวเครื่องที่ปรับปรุงสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์
   • ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยการรวมการ์ดเครือข่าย, Host Bus Adapter และอุปกรณ์อื่นๆ
   • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • ให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนโยบาย I/O และการรับรู้สถานะ เพื่อให้เกิดการสื่อสารเคลื่อนที่ของภาระงาน
   • ช่วยให้สามารถผสานรวมกับโดเมนของ UCS Manager
 • เบลดเซิร์ฟเวอร์สำหรับเราเตอร์ ISR Gen2: UCS E-Series

  ลดความซับซ้อนของโซลูชันสำหรับสำนักงานสาขาด้วยการผนวกรวมการประมวลผล เครือข่าย และแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับการจำลองเสมือนจริงไว้ด้วยกันสำหรับแอพพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจ

  • UCS E-Series Servers

   • ตัวเครื่องความกว้างหนึ่งเท่าและสองเท่าภายในเครื่อง Cisco ISR G2
   • เซิร์ฟเวอร์ระดับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีตัวประมวลผล Intel® Xeon® E3 และ E5-2400 series
   • การจัดการเบลดโดยเฉพาะด้วยตัวควบคุมการจัดการที่ผสานรวมไว้ ซึ่งเป็นการจัดการอย่างคงที่ด้วย Cisco UCS C-Series แบบสแตนด์อโลน
   • ฮาร์ดแวร์ที่พร้อมสำหรับการจำลองเสมือนจริงที่มีการสนับสนุน Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix Xen Server
   • สามารถโฮสต์แอพพลิเคชันในระบบ ทั้งที่เป็นระบบทางกายภาพและระบบเสมือนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ
 • แร็คและโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังไฟ

  รับคุณลักษณะการระบายความร้อนและการจัดการสายเคเบิลที่ยอดเยี่ยม ตัวเลือกกำลังไฟที่ยืดหยุ่น ตลอดจนความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพที่จำเป็นต่อกล่องแร็คในปัจจุบัน

  • Cisco R Series Racks

   • เหมาะสำหรับระบบการทำงานของศูนย์ข้อมูลที่มีความสำคัญสูงต่อภารกิจ ซึ่งต้องมีความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการรักษาความปลอดภัย
   • ส่งมอบพลังงาน การทำความเย็นและการจัดการสายเคเบิลอย่างดีเยี่ยม
   • ปรับแต่งให้เหมาะสมและรับรองสำหรับการใช้งานกับ Cisco Unified Computing System
   • เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ชั้นวาง พลังงานและบริการ
  • Cisco RP Series Power Distribution Units

   • ให้การจ่ายพลังงานที่มีความยืดหยุ่น เชื่อถือได้และใช้งานง่าย พร้อมการปกป้องวงจรสาขา
   • จ่ายไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพได้ถึง 24 ช่องจ่าย
   • ป้องกันสภาวะโหลดเกินและลดความยุ่งยากของการเดินสายจากชั้นวาง
   • ปรับแต่งให้เหมาะสมและรับรองสำหรับการใช้งานกับ Cisco Unified Computing System


ติดต่อขอข้อมูล