สวิตช์
ผลิตภัณฑ์สวิตช์ทั้งหมด

Cisco นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันสวิตช์ที่ครบครันสำหรับเครือข่ายองค์กร ศูนย์ข้อมูลและธุรกิจขนาดเล็ก โซลูชันเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมถึงผู้ให้บริการ บริการด้านการเงิน และภาครัฐ

Blade Switch

โซลูชัน SFS สำหรับ Blade Switch

สวิตช์ LAN ภายในองค์กร - การเข้าถึง

สวิตช์ LAN ภายในองค์กร - ขนาดกะทัดรัด

สวิตช์ LAN ภายในองค์กร - การทำงานหลักและการกระจาย

สวิตช์ที่มีการเชื่อมต่อแบบตาราง

สวิตช์สำหรับศูนย์ข้อมูล

การจัดการเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

สวิตช์ศูนย์ข้อมูลพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ Cisco IOS

EnergyWise

สวิตช์ระบบอีเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจระดับอุตสาหกรรม

สวิตช์ InfiniBand

การจัดการเครือข่าย LAN

สวิตช์ LAN - ธุรกิจขนาดเล็ก

สวิตช์สำหรับผู้ให้บริการ - การผนวกรวม

สวิตช์สำหรับผู้ให้บริการ - การเข้าถึงผ่านอีเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายเสมือน

แพลตฟอร์มบริการระบบคลาวด์

สวิตช์ระบบ WAN

ผลิตภัณฑ์สวิตช์ระบบ WAN อื่นๆติดต่อขอข้อมูล