ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) และระบบอาคาร


 

ผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ Cisco Physical Security จะให้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ, กล้อง IP, การควบคุมการเข้าถึง และการตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่เชื่อมต่อ

การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ

แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

ระบบการใช้งานร่วมกันได้ติดต่อขอข้อมูล