การจัดการคลาวด์และระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

เรียนรู้วิธีทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ Cisco Prime สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการ ศึกษาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัวด้านไอทีด้วย Cisco Data Center Automation และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบคลาวด์

แพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น

บริการของ Cisco

การจัดการระบบคลาวด์

การบริหารจัดการระบบ Collaboration และ Unified Communications

การจัดการการสื่อสารผ่าน IP จากผู้ให้บริการ

การจัดการการตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลง

Data Center Automation

ระบบอัตโนมัติด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น

ระบบอัตโนมัติด้านขั้นตอน

ระบบอัตโนมัติด้านกำลังงาน

การจัดการ Data Center Infrastructure

ข้อมูลและการวิเคราะห์

การจัดการเครือข่ายในบ้าน

การจัดการเครือข่าย IoT และการทำงานอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Appliances

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Virtual Appliances

ตัวควบคุมเครือข่ายและแอพพลิเคชั่น

การจำลองรูปแบบเครือข่าย

Optical Management

ผลิตภัณฑ์การจัดการเครือข่ายอื่นๆ

การจัดการประสิทธิภาพ

ตัวควบคุมนโยบายและระบบอัตโนมัติ

การจัดการเราท์ติ้งและระบบสวิตชิ่ง

SAP Automation

การจัดการการรักษาความปลอดภัยและการระบุตัวตน

ผลิตภัณฑ์ควบคุมการเข้าใช้งานอย่างปลอดภัยโดย Cisco

แค็ตตาล็อกการบริการ

การเรียบเรียงและจัดการบริการ

ชุมชนที่ชาญฉลาดและเชื่อมโยงถึงกัน

การจัดการด้านการแสดงข้อมูลสำหรับวิดีโอ เคเบิล และเนื้อหาติดต่อขอข้อมูล