การจัดการคลาวด์และระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

ทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ Cisco Prime สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัวด้านไอทีสำหรับ Cisco Data Center Automation และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบคลาวด์

การจัดการระบบคลาวด์

การบริหารจัดการระบบ Collaboration และ Unified Communications

การจัดการการสื่อสารผ่าน IP จากผู้ให้บริการ

การจัดการ Video Collaboration

Configuration และ Change Management

การจัดการเครือข่ายพลังงานและการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อถึงกัน

Data Center Automation

Process Automation

การจัดการ Data Center Infrastructure

การจัดการเครือข่ายในบ้าน

ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Appliances

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Virtual Appliances

การวิเคราะห์เครือข่ายและธุรกิจ

Optical Management

ผลิตภัณฑ์การจัดการเครือข่ายอื่นๆ

การจัดการประสิทธิภาพ

การจัดการเราท์ติ้งและระบบสวิตชิ่ง

SAP Automation

การจัดการ Security และ Identity

แค็ตตาล็อกการบริการ

การจัดการด้านการแสดงข้อมูลสำหรับวิดีโอ เคเบิล และเนื้อหา

การจัดการระบบไร้สายติดต่อขอข้อมูล