Guest

Mạng Lưu trữ

Mở rộng Hoạt động Lưu trữ

Mở rộng các khả năng mạng lưu trữ hợp nhất bằng Thiết bị chuyển mạch mới Cisco Nexus 5672UP-16G của chúng tôi. Hỗ trợ Ethernet 40 Gigabit, Kênh Cáp quang qua Ethernet và Kênh Cáp quang 16 Gigabit

HAF03233-245x

Phát triển và Hợp nhất

Phát triển, hợp nhất, kết hợp và đơn giản hóa các hoạt động trong doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp và nền tảng đám mây của bạn. Cisco cung cấp thiết bị điều khiển SAN 16 Gigabit có mật độ cổng cao nhất trong ngành, các dịch vụ/sản phẩm lưu trữ hợp nhất và trung tâm dữ liệu dựa trên những tiêu chuẩn mở với API Chuyển giao Trạng thái Hợp nhất (Representational State Transfer- REST) cho khả năng lập trình.

Hiệu suất Cao gấp Ba lần

Thiết bị điều khiển MDS 9700 cung cấp băng thông cao gấp ba lần so với các thiết bị điều khiển khác trong ngành. Sử dụng thiết bị này để tối ưu hóa khả năng kết nối bộ nhớ của bạn cho các ứng dụng thực hiện nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, khối lượng dữ liệu lớn, ổ đĩa thể rắn và môi trường dựa trên nền tảng đám mây. Kiến trúc này giảm số lượng thiết bị chuyển mạch được quản lý để dễ dàng quản lý và khả năng lập trình API REST giúp việc cung cấp diễn ra nhanh chóng.

AQ21192-245x

Thiết bị điều khiển Bộ nhớ Đáng tin cậy Nhất trong Ngành

MDS 9000 Series có khả năng hoạt động liên tục trong hàng chục năm. Chúng tôi đã đưa thiết bị này lên một tầm cao mới. Thiết bị điều khiển MDS 9700 Series bao gồm các thành phần dự phòng đầy đủ, kết cấu N+1 và thiết kế kiến trúc kháng lỗi. (PDF - 1,1 MB)

AL95854-245x

Linh hoạt hơn nhờ Đổi mới Đa giao thức

Dòng sản phẩm Cisco MDS 9000 mang lại tính linh hoạt tuyệt vời nhờ các đổi mới đa giao thức, không như các giải pháp khác. Một hệ điều hành duy nhất, đã được chứng minh trên toàn mạng LAN và SAN của trung tâm dữ liệu, cùng với một điểm quản lý duy nhất, giúp dễ dàng áp dụng các công nghệ mới hơn và duy trì hoạt động mạng nhất quán. (PDF - 632 KB)

Một Tiêu chuẩn Mới cho Hiệu suất

Xây dựng mạng lưu trữ với hiệu suất, độ tin cậy và tính linh hoạt vượt trội.

Xem tất cả sản phẩm

Hãy để Chúng tôi Trợ giúp Bạn

Giới thiệu Giải pháp MDS Mới

Tìm hiểu cách các giải pháp MDS của Cisco sẽ hỗ trợ SAN của bạn trong thập kỷ tới.

Đọc Blog

Khám phá MDS Thế hệ Tiếp theo của Cisco

Tìm hiểu về tác động của việc chuyển đổi trung tâm dữ liệu trên mạng lưu trữ.

Đọc báo cáo ESG