Trung tâm Dữ liệu và Ảo hóa

Điện toán 4 Khe cắm Hiệu quả về Chi phí

Xử lý cơ sở dữ liệu và khối lượng công việc ảo hóa lớn nhờ máy chủ Cisco UCS B420 M4 mới.

Điện toán 4 Khe cắm Hiệu quả về Chi phí

Chuyển đổi Trung tâm Dữ liệu của bạn

Thay đổi hoàn toàn tình hình kinh tế của trung tâm dữ liệu bằng cách hợp nhất điện toán, lưu trữ, mạng, ảo hóa và quản lý vào một nền tảng duy nhất.

Tạo ra các Kết nối Phù hợp

Kết nối mạng với các chuyên gia về trung tâm dữ liệu và chia sẻ phương pháp tốt nhất.

1427226701323

Đơn giản hóa Trung tâm Dữ liệu của bạn

Tích hợp điện toán, lưu trữ, mạng, ảo hóa và quản lý vào một nền tảng duy nhất nhờ Trung tâm Dữ liệu Hợp nhất của Cisco. Đạt được sự đơn giản trong vận hành và độ nhanh nhạy của doanh nghiệp. Đây là hai yếu tố cần thiết để có được dịch vụ điện toán đám mây và CNTT tốt nhất.

Thông tin Khác về Trung tâm Dữ liệu Hợp nhất
1427202104357

Triển khai Ứng dụng Nhanh hơn

Đơn giản hóa hoạt động của trung tâm dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giảm chi phí nhờ Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco, cơ sở hạ tầng điện toán có kết cấu đổi mới, thông minh. Chạy các ứng dụng nhanh hơn trong các môi trường chạy trực tiếp trên phần cứng của máy chủ, ảo hóa và điện toán đám mây. Dự trữ vốn cho tương lai của bạn bằng cách quản lý hiệu quả các hoạt động hiện nay.

Thông tin Khác về Điện toán Hợp nhất
1427204386284

Cung cấp Mạng Nhất quán

Cung cấp khả năng kết nối cơ bản bằng cách hợp nhất các dịch vụ lưu trữ, mạng dữ liệu và dịch vụ mạng nhờ Kết cấu Hợp nhất của Cisco. Mang lại sự linh hoạt trong kiến trúc và mạng nhất quán trên các môi trường ảo, vật lý và đám mây. Cho phép kết hợp, mở rộng quy mô mạng, nhận biết về ảo hóa và phân tích thông tin mạng nhờ Cisco NX-OS đầu ngành.

Thông tin Khác về Trung tâm Dữ liệu và Mạng Đám mây
1427204347409

Tự động hóa Quy trình của bạn

Tối ưu hóa quy trình của bạn nhờ phương pháp quản lý CNTT thông minh, tự động. Đạt được tốc độ triển khai nhanh hơn và độ tin cậy cấp doanh nghiệp, trong khi đơn giản hóa việc triển khai và vận hành các máy móc vật lý và máy móc chạy trực tiếp trên phần cứng của máy chủ, máy chủ ảo cũng như cơ sở hạ tầng đám mây. Triển khai giải pháp Quản lý Hợp nhất của Cisco để quản lý đầu cuối hiệu quả.

Thông tin Khác về giải pháp Quản lý Hợp nhất

Thiết kế Trung tâm Dữ liệu của bạn

Xem hướng dẫn để giúp bạn thiết kế và triển khai trung tâm dữ liệu của mình.

Báo cáo Phân tích và Kinh nghiệm Triển khai Điển hình

Xem ý kiến của các nhà phân tích trong ngành và các khách hàng về Cisco UCS và các giải pháp của trung tâm dữ liệu.

Hỗ trợ

Cấu hình truy cập, các bản tải xuống, tài liệu kỹ thuật và nhiều hơn thế nữa.

Phương tiện truyền thông Xã hội của Trung tâm Dữ liệu

Tìm, theo dõi và kết nối với Trung tâm Dữ liệu của Cisco trên Mạng Xã hội.