ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ระบบการสื่อสารแบบครบวงจรทั้งหมด

รับการติดตั้งระบบการสื่อสารแบบครบวงจรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในองค์กรและในคลาวด์

Gateway สำหรับระบบการสื่อสาร

Telephony Extensions

การควบคุมการโทร

การประสานการทำงานร่วมกันผ่านโฮสต์

การรวมระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

สิทธิ๋การใช้งานระบบการประสานการทำงานร่วมกัน

แอพพลิเคชันระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

การพัฒนาแอพพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ปัจจุบัน