ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ระบบการสื่อสารแบบครบวงจรทั้งหมด

รับการติดตั้งระบบการสื่อสารแบบครบวงจรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในองค์กรและในคลาวด์

Telephony Extensions

การควบคุมการโทร

การประสานการทำงานร่วมกันผ่านโฮสต์

การรวมระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

การจัดการการทำงานร่วมกันและใบอนุญาต

เกตเวย์การสื่อสาร

แอปพลิเคชันระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ปัจจุบัน