การทำงานร่วมกันของลูกค้า

Differentiate Your Business

Enable your contact center to deliver an omnichannel customer experience.

Create Stronger Customer Relationships

See the six questions you have been asking yourself about the omnichannel customer experience. (PDF - 389 KB)

Create Stronger Customer Relationships
  • โซลูชันสำหรับศูนย์ประสานงาน

   • ส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าอันเป็นหนึ่งเดียว เรียบง่ายและหลายหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง
   • เป็นผู้นำด้วยแบบจำลองการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงที่ได้รับการสนับสนุนโดย ecosystem ของคู่ค้าที่ได้รับความเชื่อถือ
   • มอบประสบการณ์เดสก์ท็อปที่มีประสิทธิภาพสูงอันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตผลและความพึงพอใจในงานของตัวแทนได้
   • ระบุโอกาสช่วงขายและช่วงชะลอการขายเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนในศูนย์ประสานงานของคุณ
  • ตัวเลือกของโซลูชันสำหรับศูนย์ประสานงาน

   • เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานโดยสร้างรายงานตามมุมมองที่เปิดกว้างขององค์กรตามเวลาและข้อมูลที่แม่นยำ
   • บันทึกการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าเพื่อความสอดคล้องและเพื่อการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
   • โครงสร้างตั้งแต่เริ่มจนจบที่ได้รับการรับรองพร้อมการออกแบบที่ใช้งานได้จริง
   • การรับฟังเชิงรุกและตอบสนองต่อลูกค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
   • ส่งมอบโซลูชั่นแบบบริการตนเองที่เสริมประสบการณ์ของลูกค้าเองในขณะที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ประสานงานของคุณ

ให้ประสบการณ์แบบทุกช่องทาง

สร้างการดูแลลูกค้าในแบบของคุณเองโดยให้ประสบการณ์แบบทุกช่องทาง (PDF - 120 KB)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างสรรค์ในการดูแลลูกค้า

รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในสามส่วน ทั้งต้นทุน ความสัมพันธ์ และประสบการณ์ (PDF - 286 KB)

อ่านไฟล์ PDF

ค้นหาผู้ให้บริการคลาวด์ที่ใช่สำหรับคุณ

ศึกษาวิธีเลือกผู้ให้บริการเพื่อดูแลศูนย์ข้อมูลของคุณในระบบคลาวด์ (PDF - 415 KB)

อ่านเอกสารข้อมูลของบริษัท