Guest

Luật - Các giải pháp

Tạo ra những dịch vụ khách hàng cao cấp

Tạo ra những lợi thế cạnh tranh thông qua việc nâng cao hiệu suất kinh doanh, tăng cường khả năng sinh lợi nhuận với việc hợp lý hóa các chu trình liên kết nội bộ và xây dựng những mối quan hệ khách hàng tốt đẹp hơn.

Một công ty luật hùng mạnh

Thúc đẩy hiệu suất kinh doanh, giảm chi phí điều hành và xây dựng những mối quan hệ tốt hơn với khách hàng thông qua các ứng dụng đã được kết nối mạng bao gồm quản lý tri thức, quản lý tài liệu, quản lý thời gian và quản lý thanh toán, cộng tác với khách hàng, tìm hiểu trực tuyến, hỗ trợ trước các vụ kiện và các ứng dụng nghiên cứu.


Phục vụ khách hàng tại tất cả các khu vực địa lý

Khu vực làm việc được kết nối mạng: Những kinh nghiệm quý báu để nhanh chóng kết hợp các đối tác và nhân viên mới sau khi kết thúc những vụ sáp nhập vốn đòi hỏi các giải pháp mạng quy chuẩn có tính thích ứng cao đồng thời có khả năng mở rộng khi doanh nghiệp ngày càng phát triển.


Bảo vệ công ty và danh tiếng của công ty

Khu vực làm việc được bảo vệ: Các công ty phải tạo ra một khu vực làm việc có độ tin cậy cao bao gồm cả khả năng bảo vệ nhân viên, tài sản của công ty cũng như các thông tin riêng tư của khách hàng trước các mối đe dọa về bảo mật, các sự cố bất ngờ và sự xuống cấp về dịch vụ.


Tăng cường sức mạnh cho nhân viên với khả năng truy cập mạng cao

Đội ngũ nhân viên có khả năng phản ứng cao: Để có thể phản ứng nhanh trước những đòi hỏi của khách hàng và đồng nghiệp đồng thời tối đa hóa hiệu suất làm việc cá nhân, các chuyên gia luật cần có khả năng truy cập bảo mật thời gian thực tới các thông tin của từng sự vụ và các công cụ liên lạc tại nơi làm việc, tại gia đình hoặc khi đang trên đường đi.


Mang lại khả năng liên lạc và làm việc cộng tác có tính đột phá

Khu vực làm việc có tính cộng tác cao: Các công ty luật ngày nay đã nhận ra nhu cầu phải tạo ra những phương thức làm việc hợp lý hóa và thật chi tiết cho các nhân viên của mình để có thể liên lạc với nhau một cách chặt chẽ nhằm nâng cao khả năng làm việc theo nhóm ngay trong công ty đồng thời nâng cao khả năng phản ứng trước những yêu cầu của khách hàng.


Nâng cao hiệu suất làm việc của các nhân viên

Khu vực làm việc được hợp lý hóa: Thông qua việc tự động hóa các quy trình quản lý hành chính, quản lý thông tin về các sự vụ tốt hơn và tạo ra khả năng tiếp cận thuận tiện hơn tới các ứng dụng thiết yếu, các công ty luật có thể nâng cao hiệu quả và hiệu suất kinh doanh, tăng cường khả năng phản ứng cũng như khả năng tập trung trước những yêu cầu của khách hàng.


Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ