Guest

Chính phủChính phủ

Chia sẻ Thông tin Nhanh, Tin cậy

Nhân viên cảnh sát và các nhân viên ứng cứu khẩn cấp truy cập mạng để tìm thông tin tin cậy vào mọi lúc và ở mọi nơi họ cần. (Video - 4:38 phút)

Tìm hiểu Thêm

Chia sẻ Thông tin Nhanh, Tin cậy

Nhân viên cảnh sát và các nhân viên ứng cứu khẩn cấp truy cập mạng để tìm thông tin tin cậy vào mọi lúc và ở mọi nơi họ cần. (Video - 4:38 phút)

Tìm hiểu Thêm

Xem đoạn video nhúng này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript được bật.

Tải Flash Player

Danh mục các Giải pháp

An toàn và Bảo mật

An toàn và Bảo mật
Trợ giúp các cơ quan an toàn công cộng, cơ quan tư pháp và cơ quan quản giáo làm việc hiệu quả hơn mặc dù bị hạn hẹp về nhân lực và ngân sách.

Hiệu quả về Dịch vụ

Hiệu quả về Dịch vụ
Cung cấp cho nhân viên các tài nguyên và công cụ họ cần để giao tiếp, cộng tác và đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.

Trải nghiệm Dịch vụ Công

Trải nghiệm cho Người dân
Cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân thông qua việc cung cấp truy cập trực tuyến 24 giờ và các tuỳ chọn thoại tự động hoá.

Bảo vệ Quốc gia

Bảo vệ Quốc gia
Cho phép các cơ quan quốc phòng kết nối các châu lục với các thông tin quan trọng trên mặt đất, trên không hoặc trên biển.

Vũ trụ

Vũ trụ
Vệ tinh hỗ trợ IP nâng cao dịch vụ, tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

 

Nội dung Nổi bật

Cách thức các Chính phủ đang Sử dụng Công nghệ để Đổi mới (How Governments Are Using Technology to Innovate) (Âm thanh - 6,8 MB)
Với các vị khách, Steve Lim, Giám đốc Tiếp thị Lĩnh vực công và JR Magee Jr., Giám đốc quản lý Hồ sơ bán hàng Lĩnh vực Công. Tìm hiểu từ các chuyên gia hiện trường về cách thức các cơ quan chính phủ đang sử dụng công nghệ nhằm phục vụ tốt hơn các châu lục của họ.

Thế hệ Mang Kế tiếp (Next Generation of Networking) (Video - 9:39 phút)
Khám phá các mạng sẵn sàng phòng vệ của Cisco.

Mạng Hợp nhất cho Tất cả Nhiệm vụ (A Unified Network for All Missions) (Video - 1:58 phút)
Xem cách thức các giao tiếp cấp cao đóng vai trò trong trợ giúp cung cấp khả năng phòng vệ cấp cao.

Mạng cho An toàn Công cộng (A Network for Public Safety) (Video - 4:38 phút)
Chia sẻ thông tin với các quan chức phụ trách an toàn công cộng khác.

Tài nguyên cho Chính phủ

Giấy Chứng nhận và Đảm bảo Bảo mật Toàn cầu
Xem danh sách toàn diện các sản phẩm được chứng nhận.

Thông tin Cập nhật về Chính phủ của Cisco
Nhận các tin tức công nghệ mới nhất của chính phủ.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ