Guest

Cisco Wide Area Application Services(WAAS)

 

Nicola Gerber,
Giám đốc kinh doanh khu vực – Giải pháp
Trung tâm Dữ liệu của Cisco thuyết trình về giải pháp tối ưu hóa mạng WAN của Cisco (1:31 phút)


Tìm hiểu về cách để bạn có thể thu được lợi ích từ những tính năng độc đáo mà giải pháp tối ưu hóa mạng WAN Cisco WAAS có thể mang lại (3:31 phút)


Tìm hiểu về thứ hạng của giải pháp Cisco WAAS  trong thị trường các giải pháp tối ưu hóa mạng WAN (2:19 phút)


Ken Pohniman,
Giám đốc Phát triển
Kinh doanh – Các dịch vụ mạng ứng dụng,
chia sẻ về cách để nhiều công ty thu được những lợi ích rất lớn từ sự phát triển của giải pháp tối ưu hóa mạng WAN (3:32 phút)

Liên hệ với chúng tôi

Hãy để chúng tôi giải đáp các câu hỏi ủa bạn về Cisco WAAS

Yêu cầu liên hệ lại