Guest

Cisco utökar säkerhetslösningar i kampen mot nolldagsattacker

Cisco breddar sina l�sningar inom Advanced Malware Protection och s�kerhet f�r datacenter. Syftet med de nya uppdateringarna �r att skydda mot nolldagsattacker och andra angrepp p� allt fr�n enskilda enheter, till hela n�tverk och i molnet.

Idag är skadlig kod det vanligaste vapnet för IT-attacker. Många organisationer har redan attackerats utan att veta om det själva. Därför breddar Cisco nu sina lösningar Advanced Malware Protection och säkerhet för datacenter för att skydda mot hot innan, under och efter en attack.

– Dagens hotbild har ingenting gemensamt med hur hotbilden såg ut för tio år sedan. Moderna IT-brott är både sofistikerade och välfinansierade samt kan orsaka stora störningar för organisationer. Våra nya lösningar ligger helt i linje med Ciscos strategi att leverera intelligent cybersäkerhet anpassad för dagens verklighet, säger Stefan Jarlegren, säkerhetsansvarig på Cisco.

I och med uppdateringarna i Ciscos Advanced Malware Protection (AMP) är lösningen den första på marknaden som jämför data för Indications of Compromise (IoC) mellan nätverket och slutenheten, samt innehåller ett integrerat försvar mot hot, delad intelligens, och har ett fullskaligt skydd mot nolldagarsattacker. Med AMP får organisationen en heltäckande och djupgående upptäckts- och reaktionsförmåga mot attacker till skillnad från andra lösningar som enbart upptäcker skadlig kod vid enskilda tillfällen.

Behov av nya modeller för cybersäkerhet

Allt eftersom data fortsätter att flytta till molnet får fler människor tillgång till data via mobila enheter, vilket gör säkerheten till en ännu viktigare fråga för organisationer. Därför utökar Cisco även skyddet för datacenter och molnlösningar med förbättringar i ASA-brandväggarna. En av nyheterna är bland annat uppdateringen av ASA-5585 Firewall, vars nya funktioner gör den till en av de snabbaste virtuella brandväggarna hittills. Den har nu även stöd för Software Defined Network (SDN) och Application Centric Infrastructure (ACI).

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet.

För mer information, kontakta:

Stefan Jarlegren, systemingenj�r s�kerhet Cisco
E-post: sjarlegr@cisco.com
Mobil: +46 767 644 470

Mona Bardaqji, Marketing Manager Sverige
076–76 400 56, mbardaqj@cisco.com


Om Cisco

Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig