Guest

Svensk mobildatatrafik femdubblas fram till 2018

Den mobila datatrafiken i Sverige kommer att öka femfaldigt från 2013 till 2018. Det visar Cisco Visual Networking Index som för första gången innehåller svenska siffror. Rapporten visar också att mobilanvändare i Sverige kommer att nyttja mer än 13 gigabyte per månad om fem år, jämfört med snittet i västra Europa som beräknas ligga på strax under 5 gigabyte.

Cisco Visual Networking Index visar att trafiken i de svenska mobildatanäten beräknas öka med 35 procent per år från 2013, och ligga på hissnande 115 petabyte* per månad år 2018. Motsvarande siffra för 2013 är 25 petabyte per månad. Den enorma tillväxten beror på bland annat på en ökad användning av streamad video i högre kvalitet och att antalet uppkopplade enheter ökar dramatiskt.

Jämfört med snittet i västra Europa ligger Sverige långt före de andra länderna i användningen av mobil datatrafik. De svenska mobilanvändarna utnyttjar idag 3,2 gigabyte per månad, vilket beräknas öka till 13,3 gigabyte 2018. Snittet i de andra länderna ligger idag på 0,7 gigabyte och beräknas öka till 4,8 gigabyte 2018.

- Det här visar tydligt svenskarnas möjlighet att ta till sig teknikutvecklingen. Vi är överlägset längst framme i Europa på att använda ny teknik för att underlätta både i vardagen och i arbetslivet. Den mobila tekniken är också en viktig byggkloss när allt fler saker, människor, data och processer kopplas upp mot internet, det vi kallar Internet of Everything, säger Fredrik Wester, ansvarig för operatörer på Cisco.

Fler resultat från rapporten:

  • Den svenska mobila datatrafiken kommer att vara 115 petabyte per månad 2018, vilket motsvarar 29 miljoner DVD:er varje månad.
  • Den svenska mobila datatrafiken ökade med 52 procent under 2013.
  • 4G kommer att stå för 74 procent av den totala mobila datatrafiken i Sverige 2018, jämfört med 25 procent i slutet av 2013.
  • I Sverige kommer 4G-trafiken att öka 13 gånger från 2013 till 2018, en årlig ökningstakt på 68 procent.
  • I Sverige kommer en genomsnittlig 4G smartphone att generera 6,8 gigabyte trafik per månad 2018.

Som PTS har rapporterat ökade mobiltrafiken i Sverige med 69 procent från mitten av 2012 till mitten av 2013.

* 1 petabyte = 1 000 terabyte = 1 miljon gigabyte

Mer information och länk till rapporten via den amerikanska pressreleasen

För mer information:
Fredrik Wester, ansvarig för operatörer på Cisco
E-post: fwester@cisco.com
Mobil: 070-605 9087


Om Cisco

Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig