Guest

Big Data potentiell guldgruva för företagen

Smartphones, sensorer, videokameror, smarta mätare och andra enheter anslutna till internet genererar varje dag enorma mängder data som läggs till ett redan enormt förråd av information från traditionella källor. Denna lavin av data (vars lagring och hantering kallas Big Data) är en potentiell guldgruva av kunskap för företagen, men en ny studie från Cisco visar att IT-experter och företag har svårt att utvinna strategiska värden ur all information.

Stockholm – 30:e mars 2013 – Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) har låtit IT-experter från 18 länder svara på frågor om IT-beredskap, utmaningar, teknikluckor och strategiska värden vid genomförandet av Big Data-projekt. Över två tredjedelar av de svarande uppger att Big Data kommer att vara en strategisk prioritet för deras företag under de kommande fem åren och 60 procent menar att Big Data kan hjälpa företag och länder att förbättra sitt beslutsfattande och sin globala konkurrenskraft.

Fler än hälften förväntar sig att Big Data-strategier kommer att leda till en ökning av deras IT-budget över de närmsta tre åren och att det kommer att leda till fler nyanställningar. Redan idag är det fyra av fem företag som analyserar data, men enbart 28 procent uppger att de är kapabla att bryta ut strategiska värden, de flesta kämpar fortfarande med affärs- och IT-utmaningar.

Få känner sig redo för Big Data
Även om de flesta tycks inse fördelarna med Big Data uppger bara två av fem i Ciscos studie att de är redo för en dataökning. Det finns också farhågor om säkerheten. Mer än var fjärde svarande uppger att datasäkerhet och riskhantering är en stor angelägenhet för dem. Man pekar bland annat på brist på utbildad IT-personal, stora mängder data, för många vägar att komma åt data och på otillräcklig budget för att implementera säkerhetslösningar. Kineser, indier och amerikaner är de som oroar sig mest för säkerheten.

De flesta ser dock på framtiden med tillförsikt. Big Data kan ge IT-avdelningen möjlighet att bli mer av en strategisk partner inom organisationen och öka intäkterna för hela företaget. Tre av fyra svarande tror att IT-avdelningen kommer att driva på företagets Big Data-strategi. Man tror också att andra verksamhetsområden, tillsammans med IT-avdelningen, i framtiden kommer att leda arbetet med Big Data, till exempel forskning och utveckling, ekonomi, teknik samt försäljning och marknadsföring.

  • Fler resultat från Ciscos rapport
    Företagens vanligaste datakällor är aktuell data (74%), historisk data (55%), data från bildskärmar och sensorer (48%), realtidsdata som används och sedan kasseras (40%) samt ostrukturerade data såsom video (32%).
  • 48 procent av de svarande uppskattar att belastningen på deras nätverk kommer att dubbleras de närmsta två åren, speciellt de svarande i Kina (68%) och i Tyskland (60%). 23 procent uppskattar att belastningen kommer att tredubblas.
  • 81 procent av de svarande tror att Cloud Computing kommer att vara avgörande för alla eller de flesta Big Data-projekten.

Här är en länk till den amerikanska pressreleasen.

För mer information kontakta: Fredrik Wester, 08-685 90 87 eller fwester@cisco.com

Om studien

För tredje året i rad har InsightExpress, ett oberoende amerikansk marknadsundersökningsföretag, genomfört studien Cisco Connected World Technology Report(CCWTR) på uppdrag av Cisco. Den globala studien består av två undersökningar, en som fokuserar på högskolestudenter och arbetstagare i åldrarna 18 till 30 och en som fokuserar på IT-experter. Studien baseras på 1800 respondenter från 18 länder: USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentina, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Polen, Turkiet, Sydafrika, Indien, Kina, Japan, Sydkorea och Australien.

Om Cisco
Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig