Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Cisco bezpečne pripája zariadenia internetu vecí v extrémnych podmienkach a veľmi vzdialených lokalitách

Bratislava, 2. júla 2019 – Chemické závody, ropné rafinérie a bane predstavujú jedny z najnáročnejších pracovných prostredí na Zemi. V týchto odvetviach sú konektivita a dáta z hľadiska podnikania kritické, pričom výpadky výroby majú dopad na bezpečnosť pracovníkov. Cisco preto zavádza novú sieťovú technológiu, ktorá je navrhnutá tak, aby odolávala drsným podmienkam najnáročnejších prostredí a zároveň poskytovala IT tímom možnosti budovania a rozvíjania intent-based sietí. Umožní im tak jednoducho škálovať a urýchľovať IoT projekty.

Internet vecí už dávno nie je len víziou, ale existuje všade okolo nás. S používaním zariadení internetu vecí sa tradične stretávame v skladoch či distribučných centrách, kde prepájajú systémy dodávateľského reťazca. Existujú však oblasti, ktoré kladú na zariadenia internetu vecí vysoké nároky - nielen pre extrémne okolité prostredie, ale vyžadujú si aj plnenie prísnych bezpečnostných štandardov. Medzi tieto oblasti patria napríklad energetika či ťažký priemysel. Spoločnosť Cisco preto na Cisco Live v San Diegu oznámila nové funkcie všetko v jednom pre okraj siete. Tie zjednocujú sieťovanie, výpočtový výkon, framework pre hosťovanie, aplikačné prostredie Cisco IOx a správu životného cyklu aplikácií s nástrojmi Cisco DNA Center, Cisco Field Network Director a Cisco Kinetic.

Medzi inovácie pre internet vecí na okraji patria:

  • Robustná prístupová technológia: Nové prepínače a prístupové body sú navrhnuté tak, aby vydržali dlhodobé pôsobenie prachu, vody a ďalších extrémnych podmienok. Tieto produkty, vyhovujúce bezpečnostnému štandardu IP67, sú spravované platformou Cisco DNA Center, ktorá poskytuje univerzálnu správu, zabezpečenie siete a segmentáciu v kampusoch, pobočkách a prevádzkových technológiách (OT).
  • SD-WAN pre internet vecí na okraji siete: Nový priemyselný smerovač Cisco IR1101 Integrated Services Router Rugged teraz podporuje funkcie SD-WAN pre bezpečné pripojenie vzdialených miest a zvýšenie výkonu aplikácií. Ide o prvé SD-WAN riešenie pre zákazníkov využívajúce internet vecí v ťažkom priemysle.
  • Bezpečnosť prostredí prevádzkových technológií: Spoločnosť Cisco nedávno oznámila svoj zámer získať bezpečnostnú spoločnosť Sentryo, aby zaistila bezkonkurenčnú viditeľnosť do zariadení prevádzkových technológií. To umožňuje IT tímom lepšie spolupracovať a zabezpečiť citlivé sieťové prostredia. Ide o zariadenia, na ktorých beží kritická infraštruktúra elektrární, ropných rafinérií i výrobných prevádzok a distribučných skladov.

Medzi novo predstavené zariadenia do extrémnych podmienok patria:

  • Smerovače Cisco IR1101 Integrated Services Router Rugged, ktoré už sú v predaji.
  • Prepínače Cisco Catalyst IE3400 Heavy Duty, ktoré budú dostupné počas tohto leta.
  • Prístupové body Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty, ktoré budú dostupné na jeseň tohto roku.

Inovácie ekosystémov

Pre ropný a plynárenský priemysel znamenajú lepšie informácie o sieti i lepšiu prevádzkyschopnosť strojov, prediktívnu údržbu a znížené riziko pre pracovníkov. Preto spoločnosti Cisco a Emerson spolupracujú na novej generácii brán WirelessHART, ktoré kombinujú najmodernejšie bezdrôtové siete s poprednými systémami na riadenie procesov. Vďaka tomu bude možné eliminovať slepé miesta, zefektívniť produktivitu a vylepšiť bezpečnosť prevádzky.

Viac informácií nájdete na:
https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1993002

Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia

surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia

slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

Poznámky pre editorov:

O spoločnosti Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) je celosvetový technologický líder, ktorý od roku 1984 pomáha internetu fungovať. Vďaka našim expertom, produktom a partnerom sa môže spoločnosť bezpečne pripájať a využívať digitálne príležitosti zajtrajška už dnes.

Odhaľte viac na thenetwork.cisco.com a sledujte nás na Twitteri @Cisco.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

***

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.