Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Spoločnosť Cisco umožní podnikom využiť potenciál internetu vecí vďaka rozšíreniu portfólia intent-based sietí

Bratislava, 27. marca 2019 – Zariadenia internetu vecí otvárajú firmám úplne iné možnosti. Využiť ich skutočný potenciál sa však podarí len málu z nich. Každý podnik má špecifické požiadavky na zariadenia internetu vecí, čo spolu s nárastom ich počtu znamená stále vyššie nároky na infraštruktúru. Tá sa pritom musí prispôsobiť biznisu. Väčšina projektov zameraných na využitie technológií internetu vecí sa preto pasuje s problémami, pretože ich podniky nedokážu efektívne nasadiť v plnom rozsahu. Navyše zaistenie bezpečnosti senzorov sa často v prvej fáze prehliada. Spoločnosť Cisco preto na veľtrhu Cisco Live v Barcelone predstavila nové riešenia v rámci svojho portfólia intent-based sietí, zamerané práve na maximálne využitie potenciálu zariadení internetu vecí.

Nové sieťové produkty, nástroje pre vývojárov, sprievodca overenými dizajnmi a partnerské špecializačné programy podporujú škálovateľnosť a flexibilitu v prostrediach s technológiami internetu vecí a zároveň zaisťujú jeho zabezpečenie. Medzi novinky v portfóliu Cisco patria:

  • Nové sieťové platformy pre internet vecí: Cisco predstavuje nové priemyselné prepínače Catalyst a priemyselné smerovače pre integrované služby špeciálne určené pre prostredia internetu vecí. Tie bežia na operačnom systéme IOS XE, na ktorom sú postavené riešenia intent-based sietí v kampusoch, na pobočkách i WAN sieťach. Nové platformy možno jednoducho spravovať pomocou nástroja Cisco DNA Center, ktorý umožňuje dôkladný prehľad o sieti vo všetkých typoch nasadenia.
  • Nové nástroje pre vývojárov: Program pre vývojárov DevNet sa rozširuje o novú sadu nástrojov, ktorá zákazníkom a partnerom umožní inovovať rýchlejšie vďaka využitiu hrany internetu vecí (IoT Edge). Celý ekosystém partnerov tak teraz získava možnosť vyvíjať a spravovať aplikácie na hrane siete a pomôcť tak svojim zákazníkom vybudovať skutočne flexibilné prostredie reagujúce na konkrétne obchodné požiadavky. Navyše nový nástroj IoT Developer Center obsahuje mnoho výukových materiálov, nástrojov pre vývojárov a podporné zdroje, takže partneri môžu začať stavať nové riešenia a vyvíjať nové aplikácie už dnes.
  • Blueprinty pre energetický priemysel, výrobu i vzdialené a mobilné aktíva: Vďaka spolupráci s mnohými partnermi vydala spoločnosť Cisco tri nové dizajny v rámci programu Cisco Validated Designs. Ide o blueprinty pre architektúry internetu vecí, ktoré boli odskúšané, testované a potvrdili sa pri nich jasné obchodné výsledky.
  • Školenie pre partnerov: Kľúčovú rolu v úspešných implementáciách projektov internetu vecí hrajú partneri spoločnosti Cisco. Spoločnosť Cisco preto buduje globálnu sieť partnerov zameraných práve na túto oblasť. Tým ponúka školenia a špecializačné programy. Certifikovaní partneri potom získajú možnosť spoznať priebeh projektov a fungovanie obchodných tímov Cisco i ich zákazníkov. Spoločnosť Cisco má zároveň rozsiahly ekosystém priemyselných partnerov, nezávislých predajcov softvéru a poskytovateľov služieb, ktorí realizujú projekty internetu vecí u zákazníkov z oblastí výroby, dopravy, energetiky, maloobchodu či verejného sektora.

Rozšírenie intent-based sietí na hranu internetu vecí

Intent-based siete znamenajú kľúčovú zmenu v tom, ako sa siete budujú a akým spôsobom ich organizácie spravujú. Končí sa doba, keď sa tradičné siete spravovali manuálne, čo IT špecialistom zabralo veľmi veľa času. Nový spôsob fungovania sietí umožňuje jednoducho zachytiť obchodný zámer a preložiť ho do daných sieťových politík.

Medzi kľúčové výhody intent-based sietí patria:

  • Škálovanie: Cisco zjednodušuje nasadenie zariadení internetu vecí. IT tímy tak môžu využiť svoju expertízu a využívať známe nástroje ako Cisco DNA Center na automatizované a jednoduché škálovanie. Aj zložité nasadenia, ktoré skôr zabrali mesiace, možno dokončiť rádovo v hodinách či dokonca minútach.
  • Flexibilita: v mnohých prípadoch môže byť obmena infraštruktúry pre zariadenia internetu vecí nemožná – či už pre príliš vysoké náklady alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity IT. Modulárny dizajn ale znamená, že platformy spoločnosti Cisco sú flexibilné a pripravené na budúcnosť, takže zákazník môže bez problémov prejsť na nové technológie, ako napríklad 5G, bez toho, aby musel meniť svoju existujúcu infraštruktúru. Nový rad produktov Cisco Industrial Routers predstavuje prvé a zároveň jediné priemyselné smerovače, ktoré sú pripravené na 5G pripojenie a IPv6 protokoly.
  • Bezpečnosť: Cisco verí vo viacvrstvový prístup na zaistenie bezpečnosti. To znamená, že bezpečnosť je zabudovaná v každej vrstve systému – teda od sieťového hardvéru cez prevádzkový softvér až po hranu výpočtových aplikácií. Vďaka širokému bezpečnostnému portfóliu dokáže Cisco ponúknuť celistvé, integrované riešenie.

Dostupnosť

Prepínače z radu Cisco Catalyst IE3x00 Rugged Series of Switches a smerovače z radu Cisco IR1101 Integrated Services Router Rugged sú dostupné už dnes.

Viac informácií nájdete na:

https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1964024

Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia

surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia

slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

Poznámky pre editorov:

O spoločnosti Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) je celosvetový technologický líder, ktorý od roku 1984 pomáha internetu fungovať. Vďaka našim expertom, produktom a partnerom sa môže spoločnosť bezpečne pripájať a využívať digitálne príležitosti zajtrajška už dnes.

Odhaľte viac na thenetwork.cisco.com a sledujte nás na Twitteri @Cisco.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

***

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.