Have an account?

  •   Personalized content
  •   Your products and support

Need an account?

Create an account

Vzťah s médiami 2019

Nájsť správy v roku:

2018
2017
2016
2015
2014
2013

Kontakt pre média:

Miloslav Surgoš, mediamedia
E-mail: surgos@mediamedia.sk
Telefón: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
E-mail: slavo@mediamedia.sk
Telefón: +421 908 454 043