Guest

Cisco DNA mení podstatu sieťových technológií

Hierarchical Navigation

Nástup digitálnej ekonomiky mení podniky vo všetkých odvetviach a otvára priestor pre globálny trh. Analytici spoločnosti IDC odhadujú jeho potenciálnu hodnotu v roku 2019 na 2,1 bilióna dolárov. Digitálna ekonomika si však vyžaduje siete, ktoré sú viac ako len prepojenie zariadení. Cisco preto predstavuje svoju digitálnu sieťovú architektúru Cisco DNA.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 17. marca 2016 – Spoločnosť Cisco predstavuje digitálnu sieťovú architektúru (Cisco Digital Network Architecture, Cisco DNA) – otvorenú, rozšíriteľnú a softvérovo riadenú architektúru pre digitálny biznis. Sieť, postavená na novom princípe, umožní podnikom inovovať, získavať cenné informácie a zlepšovať interakciu so zákazníkmi. Vďaka novým možnostiam koordinácie a automatizácie znižuje náklady a zjednodušuje. Architektúra, navrhnutá s ohľadom na vysokú mieru bezpečnosti, zároveň pomáha podnik chrániť.

V čase, keď firmy riešia ako pokročiť s nástupom digitálnej ekonomiky, dochádza k zásadným inováciám v oblasti sieťových technológií. Patria medzi ne softvérovo definované siete (SDN), virtualizácia sieťových funkcií (NFV), modelovo orientované programovanie, logické siete, otvorené API, cloudové správy, koordinované riadenie, analýzy a ďalšie. Tieto inovácie sľubujú zvýšenie efektivity a umožnia prevádzku digitálnych aplikácií. Mnohé z nových technológií sú však zložité a ich zavádzanie je preto pomalé.

Trh potrebuje riešenia, ktoré budú integrovať zásadné inovácie v sieťovom softvéri – virtualizáciu, automatizáciu, analýzu, cloudové riadenie služieb a otvorenú a rozšíriteľnú programovateľnosť – do jednoducho použiteľnej architektúry, ktorá dokáže uvedené prísľuby naplniť.

Cisco DNA dopĺňa technológiu ACI – aplikačne orientovanú infraštruktúru pre dátové centrá rozšírením jednak prístupu, založeného na pravidlách a jednak stratégie softvéru do celej siete – centrálnej aj pobočkovej, metalickej aj bezdrôtovej, od jej jadra až po jej okraj. Cisco DNA sa dodáva v rámci rodiny softvéru Cisco ONE, čo zjednodušuje licenčný model, pomáha chrániť investície a zaručuje flexibilitu.

Architektúra Cisco DNA je založená na piatich základných princípoch:

 1. Virtualizácia všetkého, čo organizáciám poskytuje slobodu voľby prevádzkovať ľubovoľnú službu odkiaľkoľvek, nezávisle na platforme – fyzickej alebo virtuálnej, lokálnej alebo cloudovej.
 2. Prispôsobená na automatizáciu, aby siete a na nich prevádzkované služby bolo možné jednoducho zavádzať, riadiť a udržiavať, čo zásadne mení prístup k správe siete.
 3. Všadeprítomné analytické funkcie poskytujú podrobné informácie o premávke v sieti, IT infraštruktúre i biznis informácie, ktoré môže dodať len sieť.
 4. Riadenie služieb z cloudu na zjednotenie pravidiel a koordinované riadenie v celej sieti – umožňuje dosiahnuť akcieschopnosť cloudu a zároveň bezpečnosť a kontrolu lokálnych riešení.
 5. Otvorenosť, rozšíriteľnosť a programovateľnosť na všetkých vrstvách – integrácia technológií spoločnosti Cisco a tretích strán, otvorené API a vývojová platforma na podporu širokého ekosystému sieťových aplikácií.

Cisco DNA – hlavné novinky

 • Automatizácia Cisco DNA: platforma APIC-Enterprise Module (APIC-EM)
  • Platforma Apic-EM: k dispozícii je nová verzia radiča Cisco pre podnikové siete, ktorú už využíva viac ako sto zákazníkov. Na jedinej inštancii na APIC-EM môže bežať 4000 zariadení. Ponúka výkon a robustnosť, vyžadovanú najväčšími zákazníkmi a podporu pre najširšiu sadu sieťových služieb a zariadení.
   • Cisco Plug and Play: tento automatizačný softvér zjednodušuje predkonfiguráciu a následnú zložitú dopravu na vzdialené miesta, čo typicky stojí IT okolo 200 až 2000 dolárov za každé zariadenie. Agent Plug and Play je umiestnený v smerovačoch a prepínačoch Cisco. Komunikuje priamo so sieťovým radičom, čo skracuje čas implementácie rádovo z týždňov na dni a znižuje náklady ku dňu spustenia až o 79 % v porovnaní s tradičnými metódami.
   • EasyQuality of Service (EasyQoS): služba umožňuje sieti dynamicky aktualizovať celosieťové nastavenie QoS na základe pravidiel pre aplikácie. S pomocou EasyQoS môžu IT oddelenia zaistiť pridelenie priority správnym aplikáciám.
 • Cisco Intelligent WAN:
  • Táto služba automatizuje zavádzanie sietí IWAN a ich správu. Poskytuje väčšiu flexibilitu pri implementácii WAN a umožňuje IT rýchlo konfigurovať a implementovať plnohodnotné siete pre pobočky len na 10 kliknutí. Automatizácia IWAN eliminuje potrebu ručnej konfigurácie pokročilých sieťových funkcií a automaticky zavádza priority aplikácií, voľby trasy a vyrovnávaciu pamäť tak, aby používateľ získal čo najlepšiu službu.
 • Virtualizácia Cisco DNA: Evolved IOS-XE a Enterprise NFV
  • Evolved Cisco IOS-XE je sieťový operačný systém optimalizovaný pre programovateľnosť, automatizáciu riadenú radičom a jednoduchú správu. Nový OS poskytuje otvorené, modelovo orientované API pre vývoj aplikácií tretích strán, softvérovo definovanú správu, hosting aplikácií, tzv. edge computing a abstrakciu od fyzickej infraštruktúry pre umožnenie virtualizácie. V súčasnosti podporuje zariadenia Cisco Catalyst 3850/3650, ASR 1000 a ISR 4000 a bude postupne zavádzaný do celého portfólia riešení pre podnikové siete.
  • Evolved Cisco IOS-XE obsahuje virtualizáciu funkcií podnikových sietí (Enterprise Network Function Virtualization, Enterprise NFV), ktorá oddeľuje hardvér od softvéru a dáva podnikom slobodu prevádzkovať ľubovoľnú funkciu odkiaľkoľvek. Toto riešenie obsahuje kompletný súbor softvéru – pre virtualizáciu infraštruktúry, virtualizované sieťové funkcie (VNFs) ako je routing, firewall, optimalizácia WAN a radič WLAN a služby koordinovaného riadenia. Umožňuje tak virtualizáciu služieb pre pobočky. S týmto riešením môže teraz IT zjednodušiť každodennú prevádzku, zavádzať nové pobočkové služby bez fyzického premiestňovania veľkých nákladov a mať pri implementácii možnosť voľby – na mieru prispôsobenú platformu Cisco, serverovú platformu alebo ľubovoľnú platformu x86.
 • Cloudové riadenie služieb Cisco DNA: CMX Cloud
  • CMX Cloud poskytuje obchodne využiteľné informácie a personalizovanú interakciu pomocou lokalizačných údajov a informácií o pripojení z bezdrôtovej infraštruktúry Cisco. S pomocou CMX Cloud môžu podniky zabezpečiť jednoduché pripojenie do Wi-Fi siete, získavať prístup k agregovaným dátam o správaní zákazníkov a zlepšovať interakciu s nimi.

Viac informácií nájdete na:
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1748696


Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia
surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.