Guest

Cisco uvádza novinky pre cloudové riešenia a prevezme spoločnosť CliQr Technologies

Hierarchical Navigation

Cloudové riešenia dnes kladú mimoriadne nároky na rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Zároveň sa musia vyrovnať s veľkou rozmanitosťou a rozdielnou úrovňou technológií, ktoré ich využívajú. Cisco preto prináša inovácie v troch oblastiach: systémy HyperFlex pre hyperkonvergované riešenia, novú generáciu prepínačov a softvér Nexus a nové riešenie pre automatizáciu Nexus Fabric Manager. Cisco zároveň oznámilo akvizíciu spoločnosti CliQr Technologies, ktorá sa orientuje na riadenie cloudových riešení.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 14. marca 2016 – Spoločnosť Cisco predstavuje inovácie v troch zásadných oblastiach technológií pre dátové centrá: sieťových prvkoch, hyperkonvergovanej infraštruktúre a riadení hybridného cloudu. Riešenia umožnia implementácie hybridných cloudov, zameraných na prevádzku aplikácií. Spoločnosť Cisco ďalej oznámila svoj zámer prevziať spoločnosť CliQr Technologies Inc. Jej platforma CliQr CloudCenter zákazníkom poskytne komplexné, no zjednodušené riadenie a koordináciu súkromných, hybridných a verejných cloudov.

Systémy Cisco HyperFlex

Cisco HyperFlex prekonáva prvú generáciu hyperkonvergovaných riešení. Tie boli značne obmedzené z hľadiska výkonu, flexibility a jednoduchosti prevádzky, ktoré si vyžaduje dnešné IT prostredie mikroslužieb, kontajnerov, nových aplikácií a cloudov. Cisco tak rozširuje svoje portfólio riešení pre kompletne softvérovo definovanú infraštruktúru. K nej patria výpočtové zdroje (UCS), siete (ACI a SDN) a teraz aj dátové úložiská HyperFlex.

Systémy Cisco HyperFlex, založené na technológii Cisco UCS, predstavujú novú generáciu hyperkonvergovanej infraštruktúry. Sú prvým uceleným hyperkonvergovaným riešením na trhu. Rozširujú ponuku v oblasti systémov UCS a konvergovanej infraštruktúry, v ktorej už spoločnosť Cisco získala viac ako 50-tisíc zákazníkov na celom svete. Systémy HyperFlex sú ideálnou platformou pre zákazníkov, ktorí prevádzkujú podnikové aplikácie vo svojich dátových centrách a pre detašované pracoviská a pobočkové siete. Hodnota segmentu trhu hyperkonvergovanej infraštruktúry by podľa odhadov mala počas troch až štyroch rokov dosiahnuť rádovo miliardy dolárov.

Výhody systémov HyperFlex:

  • jednoduché zapojenie v priebehu niekoľko minút namiesto dní (Plug-n-play) s možnosťou flexibilného, adaptívneho a nezávislého zvyšovania a znižovania výpočtovej, sieťovej a ukladacej kapacity podľa potrieb
  • efektívne služby správy dát, napríklad rýchle klonovanie a nerušivé snímkovanie, spolu s neustále aktívnou priebežnou deduplikáciou a kompresiou znižujú celkový objem dát až o 80 percent
  • systémy, vyvinuté úplne nanovo, znižujú náklady na vlastníctvo o 30 % a poskytujú až o 40 % vyšší výkon v porovnaní s konkurenčnými riešeniami. To umožňuje rozšíriť hyperkonvergenciu na širší okruh podnikových pracovných záťaží.

Prepínače a softvér Cisco Nexus novej generácie: rýchlosť a telemetria

Jadrom novej generácie prepínačov spoločnosti Cisco sú inovované integrované obvody, ktoré zákazníkom po prvý raz umožňujú prejsť na rýchlosti 25/50/100 Gb/s za cenu dnešných 10/40 Gb/s sietí. Okrem toho umožnia až desaťnásobný nárast šírky pásma. Nové prepínače pre zákazníkov z hľadiska inovácií predstavujú náskok dvoch rokov v porovnaní s konkurenčnými technológiami.

Prepínače Nexus 9000 ponúkajú:

  • špičkový výkon 100 Gb/s, o 25 % vyšší výkon neblokujúceho prepínania za 50 % ceny porovnateľných riešení, vyššiu spoľahlivosť a nižšiu spotrebu
  • sieťovú telemetriu v reálnom čase pri káblovej rýchlosti 100 Gb/s, umožňujúcu zabezpečenie pomocou protokolu NetFlow a riešenie problémov v celej sieti
  • možnosť navýšiť počet IP adries a koncových bodov až desaťnásobne v cloudovom rozsahu a podporovať viac ako milión kontajnerov na jeden rack
  • jedinečné cloudové služby s adaptívnou kapacitou a odstraňovaním zápch, ktoré podporujú bezstratovú sieťovú premávku pre IP úložiská, hyperkonvergovanú a konvergovanú infraštruktúru na jednotnej sieťovej architektúre, čo umožňuje o 50 % rýchlejšie zavádzanie aplikácií v porovnaní s tradičnými konkurenčnými platformami
  • pripravenosť na cloudovú ekonomiku s možnosťou prechodu na hyperkonvergovanú infraštruktúru a aplikácie, založené na mikroslužbách a kontajneroch

Automatizácia s pomocou Cisco Nexus Fabric Manager

Nové riešenie pre správu siete Cisco Nexus Fabric Manager automatizuje riadenie celého životného cyklu virtualizovanej siete pomocou jednoduchého webového rozhrania, ovládaného myšou. Umožňuje automatizované snímkovanie konfigurácie a návrat k skoršiemu nastaveniu. Nexus Fabric Manager vytvára a automaticky riadi siete s transportným protokolom VXLAN, pričom dynamicky konfiguruje prepínače pomocou jednoduchých používateľských úloh. Správca IT dokáže vytvoriť plne funkčnú sieť VXLAN v troch krokoch bez nutnosti fyzického zásahu a môže upgradovať všetky prepínače v sieti na novú verziu softvéru na štyri kliknutia myši.

Viac informácií nájdete na:

http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1750136


Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia
surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.