Guest

Slovenský študent vyhral medzinárodnú súťaž sieťových odborníkov Cisco

Hierarchical Navigation

Vladimír Kuchár uspel v regionálnom kole súťaže NetRiders 2014 medzi súpermi z 12 krajín a získal študijný pobyt v centrále Cisco v kalifornskom Silicon Valley

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 23. októbra 2014 - Slovenský študent preukázal najlepšie znalosti počítačových sietí. V stredoeurópskom kole medzinárodnej súťaže NetRiders za sebou Vladimír Kuchár nechal tri desiatky súperov. Cieľom prestížneho merania síl, organizovaného spoločnosťou Cisco, je preveriť znalosti študentov v sieťových technológiách a pripraviť ich na náročné pracovné výzvy, ktorým budú čeliť v budúcich zamestnaniach. Študenti riešia simulované praktické problémy, pri ktorých navrhujú, konfigurujú a opravujú počítačové siete.

Typy úloh boli trochu iné ako na slovenských súťažiach. Vyžadovali si vidieť problém v širšom kontexte,“ hovorí Vladimír Kuchár, ktorý sa na súťaž kvalifikoval ako študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. „Kurzy, ponúkané v rámci Sieťových akadémií, ale poskytujú výborne spracované materiály. Určite mi pomohol aj program Packet Tracer, ktorý je pre študentov akadémie zdarma, prístup k reálnym sieťovým zariadeniam spoločnosti Cisco, na ktorých som si skúšal teoretické poznatky, či inštruktori, ochotní vždy poradiť.

Kuchár zvíťazil v stredoeurópskom kole súťaže. Okrem neho sa v prvej pätnástke umiestnil aj ďalší Slovák, Jakub Pullman zo Strednej odbornej školy v Handlovej.

Interaktívna súťaž využíva technológie, založené na webe 2.0, aby účastníkov motivovala k ďalšiemu štúdiu. Zároveň posilňuje pocit spolupatričnosti k spolupracujúcej komunite. Hlavnou cenou je študijný pobyt v centrále spoločnosti Cisco v Silicon Valley. Do Kalifornie sa okrem slovenského víťaza pozrú aj najlepší z ďalších štyroch regionálnych kôl v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v Rusku.

Znalosti v oblasti počítačových sietí sú stále viac žiadané a firmy ich považujú za základ portfólia kompetencií každého IT profesionála,“ hovorí Karol Kniewald, Territory CSR Manager pre Európu spoločnosti Cisco. „Talentovaní študenti si to už samozrejme uvedomujú a preto sa snažia o prehlbovanie svojich vedomostí už počas štúdia. Vďaka dlhodobej spolupráci škôl a súkromného sektora pri organizácii súťaže majú možnosť otestovať svoje teoretické aj praktické vedomosti a pripraviť si tak skvelý odrazový mostík pre štart svojej budúcej kariéry. Súčasne zvyšujú šancu, že si ich všimnú významné spoločnosti na trhu, ktoré súťaž sledujú s cieľom identifikovať nové talenty a možnosti následne osloviť najlepších s ponukou na spoluprácu,“ dodal.

Organizátorom súťaže je spoločnosť Cisco, ktorá je aj na Slovensku garantom programu Sieťových akadémií. Vo viac ako 60 akadémiách pri univerzitách, stredných školách a vzdelávacích inštitúciách študenti absolvujú rovnaký program ako ich kolegovia v 170 krajinách a stávajú sa tak súčasťou „najväčšej triedy na svete“. Programom Sieťovej akadémie na Slovensku prešlo už 25-tisíc študentov. Mnohí z nich sa radia medzi svetovú špičku.

Odovzdávanie vedomostí mladým odborníkom je pre spoločnosť Cisco jednou z priorít. Náš program Sieťových akadémií počas šestnástich rokov existencie na Slovensku vychoval stovky študentov, ktorí sa bez problémov dokázali uplatniť v praxi. Vladimír Kuchár opäť dokázal, že slovenskí študenti sa nestratia ani v silnej medzinárodnej konkurencii,“ povedal František Baranec, obchodný riaditeľ spoločnosti Cisco Slovensko.


Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia
surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.