Guest

Zákazníci sú najviac spätí so spoločnosťou Cisco

Hierarchical Navigation

V B2B segmente sa do nákupného rozhodovania omnoho viac zapájajú emócie

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 5. novembra 2013 – Spoločnosť Cisco má najviac zákazníkov, ktorí s ňou cítia citovú spriaznenosť. Vyplýva to z výskumu poradenskej spoločnosti CEB Marketing Leadership Council, ktorá v spolupráci s Googlom skúmala, čo robia najlepšie marketingové tímy inak, aby dosiahli emocionálne spojenie so zákazníkmi.

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, zákazníci v segmente B2B sa pri uvažovaní nad možnými nákupmi rozhodujú emotívnejšie ako zákazníci v segmente B2C. Vysvetlenie je však jednoduché a súvisí s mierou rizika.

B2B zákazníci sa obávajú, že pri zlom rozhodnutí príde navnivoč čas a úsilie, ktoré mu venovali. Majú strach, že ak odporučia nákup, ktorý sa ukáže byť nesprávny, stratia dôveryhodnosť. Navyše riskujú, že pre opakované zlé rozhodnutia môžu prísť o prácu.

Čím sa s rozhodnutím spája vyššie riziko, tým väčšia je citová zaangažovanosť zákazníka a tým väčšiu spätosť cítia so značkami, ktoré im poskytnú hodnotu a zároveň toto riziko znížia.

Práve v tom spoločnosť Cisco vyniká. Podľa prieskumu spoločnosti Forrester sa môže hrdiť najvyššou lojalitou zákazníkov.

Podľa výskumu CEB dokáže Cisco hovoriť rečou svojich zákazníkov. Spoločnosť sa navyše sústredí na úspech vlastných partnerov, čím medzi nimi vzniká emocionálne puto a znižuje sa riziko.

Spoločnosť CEB pri svojom výskume vychádzala z odpovedí viac ako 3 000 respondentov, zastupujúcich 36 značiek v 7 kategóriách. Do úvahy sa brali aj štruktúrované rozhovory s vedúcimi osobnosťami v päťdesiatich B2B marketingových agentúrach.


Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia
surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.