Guest

Cisco predstavuje Network Convergence System, sieťové riešenie pre poskytovateľov služieb

Hierarchical Navigation

Vybavila ho vlastným novým sieťovým procesorom Cisco nPower X1, ktorý je najvýkonnejší na trhu

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 28. októbra 2013 – Každý deň sa na internet pripájajú desaťtisíce nových zariadení a tento trend v najbližších rokoch rozhodne nebude mať klesajúcu tendenciu. S nárastom cloudových služieb, nových mobilných aplikácií a zariadení, a najmä v dôsledku úspechu M2M (machine to machine) komunikácie, známej aj ako internet vecí, budú na internet pripojené zariadenia pribúdať exponenciálne. Súčasná infraštruktúra preto už dnes naráža na svoje hranice. Do budúcnosti je jedinou možnosťou vytvorenie extrémne škálovateľného, inteligentného a adaptabilného internetu. Táto výzva sa týka najmä poskytovateľov služieb. A práve pre nich je určená nová rodina sieťových riešení – Cisco Network Convergence System (NCS). Vďaka novej generácii sieťových procesorov Cisco nPower s priepustnosťou 400 Gb/s predstavuje najvýkonnejšie riešenie súčasnosti.

Systémy rodiny Cisco NCS v sebe skrývajú viac ako 100 patentov. Radia sa k Cisco Carrier Routing System (CRS) a Aggregation Services Router (ASR). Sú navrhnuté s ohľadom na požiadavky najväčších poskytovateľov pripojenia a operátorov – ponúkajú virtualizáciu telekomunikačných služieb, zjednodušenie prevádzky a konsolidáciu infraštruktúry na úrovni, aká doteraz nebola možná. NCS vďaka pokročilej virtualizácii (využitie Network Function Virtualization (NFV)), elasticite a plnej konvergencii pripojenia umožňuje pružne upravovať sieťovú a aplikačnú funkcionalitu naprieč celou sieťou (vrátane core, edge i optických prvkov alebo prvkov dátových centier) a to bez negatívnych dopadov na samotné služby a aplikácie. Práve schopnosť reakcie a rýchlych modifikácií celej infraštruktúry bude kľúčová pre práve prebiehajúce intenzívne rozširovanie internetu vecí.

Hlavné vlastnosti a prvky NCS

  • Cisco nPower X1 – systémy NCS sú vybavené úplne novým integrovaným sieťovým programovateľným procesorom Cisco nPower™ X1 s najväčšou škálovateľnosťou na svete. nPower X1 je na svete prvým jednočipovým riešením s priepustnosťou 400 Gb/s. Čip, zložený zo 4 miliárd tranzistorov, je schopný spracovať stovky miliónov jedinečných transakcií za sekundu a prináša multi-terabitovú sieťovú výkonnosť. Vďaka tomu ide o procesor, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim najvýkonnejším na trhu dostupným sieťovým procesorom ponúka osemnásobnú priepustnosť pri štvrtine energie na jeden bit. Jedinečná architektúra nPower integruje do jedného čipu všetky operácie sieťovej prevádzky – spracovanie paketov, riadenie šírky pásma aj vstupno/výstupné operácie. To výrazne zvyšuje efektivitu a umožňuje prakticky neobmedzenú škálovateľnosť. nPower je tak vďaka svojej programovateľnosti ideálny pre SDN a svojim výkonom stačí na ďalší rozvoj internetu vecí.
  • Úsporné riešenie – pri nasadení v rámci Cisco ONE Service Provider Architecture dokážu zariadenia rodiny Cisco NCS znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO) až o 45 percent a súčasne redukovať spotrebu energie až o 60 percent.
  • Škálovateľnosť – ide o jediný systém navrhnutý pre petabitovú škálovateľnosť, schopný podporovať bilióny transakcií naprieč pripojenou štruktúrou.
  • Inteligentná konvergencia pre optimalizáciu a zjednodušenie – NCS stavia na konvergencii IP a optických sietí a je navrhnutý pre jednoduchú integráciu so Cisco Unified Computing System (UCS) a s technológiou Dynamic Fabric Automation. Vďaka tomuto prístupu môže NCS fungovať ako základná štruktúra pre vyspelé programovateľné siete. Umožňuje v reálnom čase spravovať konfiguráciu sietí, sieťových prostriedkov a presmerovať dátové toky podľa aktuálnych požiadaviek, a pritom znížiť zložitosť systému a prevádzkové náklady.
  • Pokročilá virtualizácia – NCS spája virtualizáciu na úrovni prvkov, systému a architektúry, čo prináša v spojení s Cisco Prime nové možnosti orchestrácie virtuálnych i fyzických služieb a zdrojov bez ohľadu na ich geografické umiestnenie. Táto pokročilá virtualizácia umožňuje poskytovateľom služieb vysokú elasticitu sieťových a výpočtových kapacít a súčasne môžu byť multi-chassis systémy spravované ako jeden celok. Pokiaľ je v jednej časti siete prekročená jej kapacita, NCS presunie kontrolné funkcie na servery UCS v datacentre, ktoré majú k dispozícii násobne vyšší výkon ako prvky v preťaženej časti siete. Tým možno získať prakticky neobmedzené zdroje pre riadenie siete. Okrem toho virtualizácia na úrovni architektúry umožňuje NCS využívať vlastnosti distribuovanej funkčnej sieťovej virtualizácie (Network Function Virtualization (NFV)), UCS a ďalších technológií pre automatizovanú cross domain orchestráciu funkcií a virtuálne umiestnenie služieb kdekoľvek treba.

Rodinu Cisco NCS tvoria tri kľúčové komponenty, ktoré možno spravovať ako jeden systém:

  • NCS 6000, systém, ktorý je ako vôbec prvý vybavený 1Tb/s kartou s priepustnosťou 5 Tb/s na slot a s celkovou priepustnosťou 1,2 Pb/s. Podporuje konvergované IP a optické prostredie. NCS 6000 už je dostupný.
  • NCS 4000 (ktorý bude dostupný od druhej polovice roku 2014) prinesie priepustnosť 400 Gb/s na slot a celkovú priepustnosť 6,4 Tb/s. Rovnako ako NCS 6000 podporuje optickú transportnú sieť (OTN), DWDM, SONET a ethernetové aplikácie.
  • NCS 2000 pre siete DWDM s rýchlosťami prenosu 100 Gb/s a vyššími. Podporuje dynamickú konfigurovateľnosť siete prostredníctvom 96-kanálového multiplexeru ROADM (reconfigurable optical add-drop multiplexer). NCS 2000 už je dostupný.

Množstvo významných poskytovateľov služieb – vrátane BSkyB, KDDI alebo Telstra – už teraz prechádza na riešenie Cisco NCS. Poskytuje im výkonnostnú rezervu pre predpokladaný rozmach M2M riešení a už dnes je schopné redukovať náklady, zjednodušiť nasadenie i správu a výrazne posilniť efektivitu poskytovaných služieb.


Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia
surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.