Guest

Štúdia Cisco: Až osem z desiatich zákazníkov využíva pri nakupovaní online informácie

Hierarchical Navigation

Podľa aktuálneho prieskumu až 78 percent všetkých nakupujúcich využíva internet na nákup alebo získanie informácií o produktoch a službách.

LinkedInGoogle+
Share:

Photos

Bratislava, 31. január 2013 – Spoločnosť Cisco zverejnila výsledky spotrebiteľskej štúdie, ktorá dokazuje, že na väčšinu zákazníkov majú pri ich nákupných rozhodnutiach najväčší vplyv informácie z online prostredia, vrátane spotrebiteľských hodnotení a recenzií. Výsledky zároveň poukazujú na to, že zákazníci stále viac požadujú prístup k online informáciám prostredníctvom rôznych zariadení priamo v obchodoch. Štúdia okrem toho prináša aj odporúčania pre predajcov o rôznych spôsoboch sprostredkovania digitálnych informácií nakupujúcim.

Štúdia s názvom Ako zaujať a udržať nakupujúcich digitálnej éry zmapovala využívanie komunikačných technológií pri nakupovaní a ich vplyv na predaj. Jej výsledky poukazujú na to, že nároky väčšiny nakupujúcich predstihli schopnosti mnohých predajcov a že zákazníci očakávajú od obchodov rovnakú mieru informovanosti, transparentnosti a rýchlosti ako od webových stránok. Dve tretiny zákazníkov majú pri návšteve obchodu záujem aj o personalizované nakupovanie. Až 85 percent nakupujúcich dáva pred odporúčaniami samotných predajcov prednosť samoobslužnému prístupu k online informáciám priamo v obchode, pričom jedna tretina z nich si pri nákupnom rozhodnutí pomáha vyhľadávaním informácií online prostredníctvom mobilného zariadenia (nárast oproti minulému roku o 20%).

Štúdie Cisco sa zúčastnilo 5000 nakupujúcich z USA, Veľkej Británie, Brazílie, Mexika a Číny.

Najdôležitejšie zistenia štúdie:

Nakupujúci požadujú lepší prístup k online informáciám priamo v obchodoch 

 • 78 percent všetkých nakupujúcich využíva internet pre získavanie informácií a nákup produktov a služieb,
 • 71 percent nakupujúcich požaduje prístup k online informáciám priamo v obchode,
 • prístup k informáciám zákazníci očakávajú rovnakou mierou prostredníctvom dotykových obrazoviek v obchodoch alebo na vlastných zariadeniach,
 • nakupujúci požadujú čoraz vyššiu kvalitu nakupovania, vrátane lepšej viditeľnosti ceny, jednoduchšieho vyhľadávania produktov a rýchlejšieho spôsobu platby.

Online informácie majú silný vplyv na nákupné rozhodnutia

 • online hodnotenia a recenzie na internete majú najväčší vplyv na nákupné rozhodnutie u 52 percent zákazníkov; pre 49 percent nakupujúcich je to odporúčanie rodiny a priateľov,
 • za ostatné 2 roky stúpol vplyv online recenzií a hodnotení odborníkov, spotrebiteľských skupín a bloggerov na nákupné rozhodnutia zákazníkov na úroveň 42 percent (nárast oproti minulému roku o 13 percent),
 • 4/5 nakupujúcich dávajú pred odporúčaniami zamestnancov obchodov prednosť samoobslužnému prístupu k online informáciám.

Záujem zákazníkov o mobilné informácie a personalizované služby rastie

 • 65 percent nakupujúcich si pred nákupom v obchode robí prieskum na internete (nárast o 8 percent),
 • 40 percent respondentov si najskôr produkty prezrie v obchode a následne ich zakúpi online,
 • nákupy s využitím mobilných zariadení vzrástol oproti minulému roku o 20 percent,
 • dve tretiny nakupujúcich majú záujem o personalizované ponuky, chcú však mať možnosť aktívne si vybrať, či budú personalizované ponuky dostávať.

Štúdia Cisco zároveň testovala záujem spotrebiteľov o vybrané koncepty digitálnych služieb. Približne polovica respondentov uviedla záujem o personalizované mobilné nakupovanie, interaktívny interiérový dizajn, využívanie dotykového zariadenia pre výber produktov, ako aj automatizované spracovanie a prevzatie online objednávky.

Na nedávnom veľtrhu National Retail Federation Convention & Expo v New Yorku spoločnosť Cisco predstavila niekoľko riešení,  ktoré predajcom umožňujú sprostredkovať zákazníkom rýchlejšie a pohodlnejšie nakupovanie:


O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré transformujú spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú. Informácie o spoločnosti nájdete na stránke http://www.cisco.com. Najnovšie správy nájdete na adrese http://newsroom.cisco.com

Kontakt pre média:

Eva Rosipalová, Marketing Manager, Cisco Slovensko
Email: erosipal@cisco.com
Tel: +421 5825 5000

Diana Uríčková, Senior konzultantka, Comm s.r.o.
Email: urickova@comm.sk
Tel: +421 52 962 011