Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Co to jest infrastruktura hiperkonwergentna?

Infrastruktura hiperkonwergentna to system zaprojektowany z funkcjami przetwarzania, pamięci masowej, sieciowymi i wirtualizacji w jdenym urządzeniu z pojedynczym punktem zarządzania. Tworzy uproszczoną, rozproszoną platformę przetwarzania, która jest w pełni zintegrowana i zdolna do współpracy z całym centrum danych.

Jak działa infrastruktura hiperkonwergentna?

Hiperkonwergencj deleguje funkcje przetwarzania, pamięci masowej i łączenia w sieć infrastruktury bazowej służącej do działania na wspólnym zestawie zasobów fizycznych opartych na elementach standardu branżowego x86. Łączy w sobie definiowane programowo przetwarzanie, wirtualizację, pamięć masową i łączenie w sieć w pojedyncze węzły, które tworzą centralnie zarządzany klaster. Począwszy od zaledwie 3 węzłów, można łatwo dostosować skalę klastra do potrzeb biznesowych klienta.

Jakie korzyści daje hiperkonwergencja?

Rozwiązanie HCI zapewnia infrastrukturze w siedzibie prostotę obsługi wzorowaną na chmurze, zapewniającą działanie przy obciążeniach krytycznych. Scentralizowane zarządzanie usprawnia operacje, a skalowalna architektura HCI minimalizuje przestrzenie centrum danych i zużycie energii w celu zapewnienia niższego całkowitego kosztu posiadania (TCO) niż tradycyjna infrastruktura i chmura publiczna.

Redukcja przestrzeni zajmowanej przez pamięć masową

Rozwiązania HCI eliminują przestarzałe modele nadmiarowe w celu znacznego zmniejszenia ogólnych rozmiarów pamięci masowej w centrum danych. Dokonują tego, łącząc skalowalną architekturę z funkcjami pamięci masowej klasy korporacyjnej definiowanej programowo — takich jak ciągłe możliwości szeregowej deduplikacji danych i kompresji oferowane przez hiperkonwergencję nowej generacji.


Szybkość i wydajność

Zarządzanie środowiskiem hiperkonwergentnym jest łatwe, a instalacja jest szybka. Na przykład można wdrożyć HCI nowej generacji w niecałą godzinę — łącznie z siecią — i zarządzać infrastrukturą hiperkonwergentną z szeroką gamą łatwych w obsłudze narzędzi.


Elastyczne skalowanie

Rozwiązanie HCI łatwo się skaluje poprzez przyznawanie dodatkowych zasobów za pomocą prostego podłączenia nowego węzła do klastra. Hiperkonwergencja nowej generacji pozwala na oddzielne skalowanie funkcji przetwarzania i pamięci masowej, automatycznie identyfikując i integrując nowe zasoby w ramach klastra.


Wsparcie wielochmurowe

Rozwiązanie HCI można zintegrować z rozwiązaniami chmury w celu wsparcia strategii chmury hybrydowej. Hiperkonwergencja z hybrydowym zarządzaniem chmurą sprawia, że z usług infrastruktury i aplikacji można łatwo korzystać, i umożliwia kontrolowanie kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom końcowym sprawności i szybkości działania, których potrzebują.


Obsługa obciążeń

Rozwiązanie HCI nowej generacji wyszło poza przypadki wykorzystania infrastruktury komputerów wirtualnych (VDI) i infrastruktury serwerów wirtualnych (VSI), i może teraz działać przy dowolnym obciążeniu, w tym kluczowymi aplikacjami, zapewniając wydajność, niezawodność i dostępność oczekiwaną przez użytkowników.

Cisco HyperFlex

Infrastruktura hiperkonwergentna nowej generacji firmy Cisco — Cisco HyperFlex — opiera się na naszym systemie Unified Computing (UCS) i zawiera wbudowane szkieletowe rozwiązania wzajemnego łączenia (FI) służące do zapewnienia łączności o niskich opóźnieniach i wysokiej przepustowości dla wszystkich elementów systemu. Jest to jedyny system hiperkonwergentny ze zintegrowanym łączeniem w sieć.

Dzięki konfiguracji sieci o szybkości 40 Gb/s w całości opartej na technologii flash, infrastruktura Cisco HyperFlex to idealny system HCI dla kluczowych aplikacji. Tylko infrastruktura HyperFlex zapewnia kompletną hiperkonwergencję dla dowolnej aplikacji w dowolnej chmurze i w dowolnej skali.

Tematy związane z centrum danych