Guest

Rozwiązanie Unified Computing System

Zalety ujednoliconych rozwiązań

Dowiedz się od ekspertów, jak innowacje oferowane przez rozwiązanie Cisco UCS zaspokajają zmieniające się potrzeby biznesowe.

Zalety ujednoliconych rozwiązań

Inteligentna infrastruktura na potrzeby inteligentnych wdrożeń

Rozwiązanie Cisco Unified Computing System umożliwia przyspieszenie reagowania na szybko zmieniające się potrzeby biznesowe. Rozwiązanie Cisco UCS to pierwsza w branży zintegrowana platforma Centrów Danych, która udostępnia inteligentną, programowalną infrastrukturę upraszczającą i przyspieszającą wdrażanie aplikacji i usług klasy korporacyjnej w środowiskach fizycznych, wirtualnych i obsługiwanych w chmurze.

Ujednolicone zarządzanie na podstawie modeli, kompleksowa obsługa administracyjna i obsługa migracji to funkcje, dzięki którym można szybko, łatwo, niezawodnie i bezpiecznie wdrażać aplikacje w ramach tej platformy Centrów Danych następnej generacji.

Rozwiązanie Cisco Unified Computing System oferuje następujące możliwości:

  • Połączenie serwerów firmy Cisco, sieci i zasobów I/O w jeden system
  • Zwiększenie dostępności i wydajności aplikacji przedsiębiorstwa
  • Skalowanie dostarczania usług w celu zwiększenia elastyczności firmy
  • Usprawnienie zasobów Centrum Danych w celu obniżenia kosztów całkowitych
  • Znaczące zmniejszenie liczby urządzeń wymagających konfigurowania, zarządzania, zasilania, chłodzenia i okablowania

» Zapoznaj się z omówieniem składników produktu

Dostępna zawartość

Rozwiązanie Cisco UCS umacnia firmę na pozycji lidera
Rozwiązanie Cisco Unified Computing System oferuje rekordową wydajność aplikacji.
Zobacz, jak to działa

Innowacje w Centrum Danych
Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie Cisco UCS jest coraz częściej wybieranym produktem serwerowym dla Centrów Danych.
Dowiedz się więcej

Omówienie technologii Unified Computing
Wdrażanie Centrów Danych o technologii i wydajności następnej generacji w organizacji.
Obejrzyj pokaz Flash z omówieniem (w języku angielskim)

Współczesny wysoce konkurencyjny i szybko ewoluujący rynek wymusza na firmach stałe zwiększanie wydajności operacyjnej. Centra Danych muszą zapewniać dynamiczną skalowalność, elastyczność, możliwość szybkiego dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych oraz wydajność bez nadmiernych kosztów.

Bazując na uproszczonej i zintegrowanej architekturze systemu, rozwiązanie Cisco UCS Business Advantage automatyzuje i centralizuje zarządzanie. Rozwiązanie Cisco UCS zawiera mniej składników wymagających konfigurowania, zarządzania i konserwacji. Pozwala to działać szybciej i ograniczyć koszty skalowania. W rezultacie dział informatyczny może pracować bardziej elastycznie i ekonomicznie.

Rozwiązanie Cisco UCS udostępnia informatykom następujące możliwości:

Najważniejszym celem działu informatycznego jest efektywne udostępnianie korzyści i rozwiązań zaspokajających realne potrzeby biznesowe. Rozwiązanie Cisco Unified Computing System (UCS) zwiększa efektywność organizacji, uwzględniając rzeczywiste problemy na poziomie systemu, jakie muszą rozwiązywać kierownicy działów informatycznych. Niższe koszty całkowite i większa efektywność rozwiązania UCS pozwalają organizacjom przekształcić sposób prowadzenia działalności biznesowej.

Dostępna zawartość

Większa konkurencyjność biznesowa
Dowiedz się, jak rozwiązanie Cisco UCS uwzględnia problemy stojące przed kierownikami działów informatycznych we współczesnych dynamicznych Centrach Danych.
Przeczytaj broszurę (plik PDF w języku angielskim - 6,6 MB)

Całkowity wpływ ekonomiczny rozwiązania Cisco UCS
Firma Cisco zleciła firmie Forrester przeanalizowanie ekonomicznego wpływu rozwiązania Cisco UCS.
Przeczytaj analizę (plik PDF w języku angielskim - 795 KB)

Rozwiązanie Cisco UCS: analiza rzeczywistych kosztów całkowitych
Firma Enterprise Management Associates analizuje priorytety i wyzwania współczesnych firm.
Przeczytaj oficjalny dokument (plik PDF w języku angielskim - 1,7 MB)

Obsługa aplikacji dla przedsiębiorstw w rozwiązaniu Cisco Unified Computing System

Rozwiązanie Cisco Unified Computing System (UCS) łączy wydajne serwery, szybkie sieci, pamięci masowe i funkcje wirtualizacji w ramach zintegrowanej, inteligentnej infrastruktury. Automatyczna konfiguracja dzięki ujednoliconemu zarządzaniu na podstawie modeli w rozwiązaniu Cisco UCS upraszcza wdrażanie aplikacji przedsiębiorstwa uruchamianych w środowiskach fizycznych lub wirtualnych. Rozwiązanie Cisco UCS znacznie zwiększa elastyczność i obniża koszty całkowite.

Rozwiązanie Cisco UCS oferuje następujące korzyści:

  • Jeden zintegrowany system: Eliminując tradycyjny podział na urządzenia stelażowe i kasetowe z obudową chassis, rozwiązanie Cisco UCS łączy serwery, sieci i zasoby pamięci masowych w rozproszony fizycznie, lecz centralnie zarządzany system.
  • Inteligentna infrastruktura: Dzięki określaniu poziomu personalizacji, konfiguracji oraz łączności serwera i zasobów I/O można automatycznie programować te atrybuty.
  • Ujednolicone zarządzanie na podstawie modeli: Możliwość kojarzenia konfiguracji modeli z zasobami systemowymi pozwala działom informatycznym stale dostosowywać zasady, personalizację serwerów i obciążenie
  • Ujednolicona struktura: Rozwiązanie Cisco UCS łączy sieci IP, pamięci masowych i komunikacji międzyprocesowej w jedną infrastrukturę I/O, upraszczając strukturę okablowania i przełączników nadrzędnych oraz zapewniając ujednoliconą łączność zasobów I/O bez dodatkowych kosztów.
  • Technologia Cisco Fabric Extender: Rozszerzona struktura sieci jest bezpośrednio połączona z serwerami kasetowymi i maszynami wirtualnymi. Pojedynczy punkt przekazywania ruchu zapewnia spójne, centralne zarządzanie oraz niespotykane dotąd możliwości wglądu w informacje i kontroli nad zwirtualizowanymi środowiskami.

Model wdrażania przyrostowego i rozbudowany Ekosystem Partnerów sprawiają, że rozwiązanie Cisco UCS jest najlepszą inteligentną infrastrukturą do wdrażania aplikacji dla przedsiębiorstw.

Dostępna zawartość

Większa elastyczność systemów informatycznych
Technologia Cisco UCS ułatwia wdrażanie elastycznych, uproszczonych i efektywnych Centrów Danych.
Przeczytaj omówienie rozwiązania (plik PDF w języku angielskim - 7,7 MB)

Rozwiązanie Unified Computing System

Rozwiązanie Cisco Unified Computing System to platforma Centrów Danych następnej generacji, która łączy zasoby komputerowe, sieciowe, wirtualizacyjne i pamięci masowych w spójny system umożliwiający obniżenie kosztów całkowitych i zwiększenie sprawności działania.


Wyświetl większy obraz

Rozwiązanie Cisco Unified Computing System zawiera następujące składniki:

Serwery kasetowe
Skalowalna i elastyczna architektura dla bieżących i przyszłych potrzeb związanych z Centrami Danych oraz obniżenie kosztów całkowitych.

Serwery do instalacji stelażowej
Obsługa różnych poziomów obciążenia przez równoważenie mocy obliczeniowej, zasobów pamięci, obsługi I/O i wewnętrznej pamięci masowej.

Połączenia struktur
Tworzenie pojedynczej domeny zarządzania o wysokiej dostępności z funkcjami łączności w sieci oraz administracji umożliwiającymi obsługę wszystkich podłączonych serwerów kasetowych i obudów chassis.

Zarządzanie rozwiązaniem UCS
Zarządzanie wszystkimi elementami i konfiguracjami systemu za pomocą ujednoliconej, opartej na zasadach i rozszerzalnej architektury.

Karty z interfejsem wirtualnym
Uproszczone, rozszerzone i scentralizowane zarządzanie urządzeniami I/O przy zapewnieniu spójności zasad i wglądu w spójne informacje o sieci.

Wiadomości
Uzyskuj najnowsze wiadomości od firmy Cisco

Analizy Wdrożeń u klientów
Przeczytaj najnowsze Analizy Wdrożeń rozwiązania Cisco Unified Computing

Oficjalne dokumenty
Przeczytaj najnowsze oficjalne dokumenty na temat rozwiązania Cisco Unified Computing

Prezentacje
Wyszukaj omówienia, arkusze danych i prezentacje

Uznanie w branży
Zapoznaj się z najnowszymi artykułami i nagrodami dla rozwiązania Cisco Unified Computing

Wyniki w testach porównawczych wydajności
Poznaj rekordowe w skali światowej wskaźniki wydajności oraz produkty cieszące się uznaniem w branży

Współdziałanie oprogramowania i pamięci masowych
Poznaj szeroką gamę certyfikatów dotyczących współdziałania uzyskanych przez rozwiązanie Cisco UCS

Klipy wideo
Zalety rozwiązania Unified Computing System - biblioteka wideo

Centra Danych - partnerzy
Partnerzy w ekosystemie

Zasoby dla partnerów Zasób dla partnerów
Karty akceleratorów UCS dla partnerów