Miliard dolarów od Cisco na wsparcie wdrażania technologii Smart City

Cisco ogłosiło globalny program finansowego wsparcia dla miast, które planują wdrożenie technologii Smart City, a także nową wersję platformy IoT - Cisco Kinetic for Cities.

Inwestycja w budowę infrastruktury dla „inteligentnych miast" (smart cities) oznacza zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, bezpieczniejsze drogi i poprawę jakości życia ich mieszkańców. Jednak wielu dyrektorów finansowych boryka się z problemem znalezienia źródła finansowania dla projektów modernizacji infrastruktury.

By ułatwić im to zadanie Cisco wprowadziło nowy program wspierania inwestycji w infrastrukturę inteligentnych miast: City Infrastructure Financing Acceleration Program , dysponujący funduszem w wysokości jednego miliarda USD. Jest to globalny program, który ma przyspieszyć realizację projektów modernizacji infrastruktury w miastach na całym świecie, również w Polsce, i zwiększyć ich dostępność dla lokalnych społeczności.

Finansowanie tego programu zapewni Cisco Capital® we współpracy z prywatnymi funduszami kapitałowymi Digital Alpha Advisors, APG Asset Management oraz Whitehelm Capital.

„Największą przeszkodą hamującą wdrażanie technologii Smart City są problemy z finansowaniem takich projektów" mówi Anil Menon, Prezes Cisco Smart+Connected Communities. „Cisco, we współpracy z partnerami, może zaoferować fundusze kapitałowe oraz doświadczenie niezbędne, aby przekształcić projekty budowy inteligentnych miast w rzeczywistość. Digital Alpha, APG i Whitehelm Capital zaprezentowały nowe podejście do perspektywy inwestycji w obszarze, który dotąd był postrzegany jako niezbyt pewny do finansowania".

Program ułatwia znalezienie odpowiedniego źródła finansowania lub zestawu instrumentów finansowych umożliwiających wdrożenie innowacyjnych technologii przy minimalnej inwestycji początkowej.

Niezależnie od tego, czy projekt modernizacji infrastruktury dotyczy redukcji zużycia energii, ułatwienia ruchu samochodów i parkowania, czy też zwiększenia popularności transportu miejskiego i związanych z nim przychodów, program Cisco ułatwi znalezienie odpowiednich rozwiązań dotyczących finansowania. Może to być, na przykład finansowanie oparte na udziale w zyskach, które zostaną w przyszłości zwiększone dzięki uzyskaniu przychodów z nowych usług oferowanych w ramach cyfrowej infrastruktury.

Dodatkowo, podczas kongresu Smart City Expo World Congress, Cisco ogłosiło wprowadzenie nowych funkcji do Cisco® Kinetic for Cities - cyfrowej platformy komunikacyjnej zintegrowanej z Cisco Kinetic IoT data platform . Nowe funkcje zapewniają większe wsparcie dla systemów zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Udostępnione zostały m.in. opcje umożliwiające pełną automatyzację polityki zabezpieczeń oraz nowa wersja konsoli do zarządzania ze zintegrowanym wideo. System do powiadamiania o wypadkach i sytuacjach kryzysowych może obecnie wykorzystywać informacje dostarczane przez większy niż dotąd zakres czujników IoT oraz informacje przekazywane przez system Cisco Spark™ Collaboration, co umożliwia szybsze reagowanie na zdarzenia. Więcej informacji o nowych funkcjach Cisco Kinetic for Cities można znaleźć na blogu Anila Menon a.

Dodatkowo, Cisco ogłosiło wprowadzenie nowych opcji zakupu Cisco Kinetic for Cities w formie pakietów, m.in. gotowego do wdrożenia rozwiązania startowego end-to-end zawierającego platformę Cisco IoT oraz usługi oferowane przez partnerów Cisco.

Do miast wykorzystujących platformę Cisco Kinetic for Cities dołączyły kolejne. Na przykład Cary w stanie Północna Karolina, gdzie utworzono ośrodek „Living Lab" wykorzystujący technologie smart city do zwiększenia komfortu życia mieszkańców. Przy wykorzystaniu platformy Cisco Kinetic for Cities miejscy urzędnicy mogą aktywnie monitorować liczbę dostępnych w mieście miejsc parkingowych, w szczególności tych przeznaczonych dla inwalidów, oraz wykorzystać uzyskiwane w ten sposób dane do planowania kolejnych inwestycji lub modernizacji parkingów.

„Platforma Cisco Kinetic for Cities dostarczyła nam narzędzi umożliwiających zwiększenie jakości życia mieszkańców naszego miasta" powiedział Terry Yates, dyrektor ds. infrastruktury i systemów sieciowych w Town of Cary w stanie Północna Karolina.

Więcej informacji o tym wdrożeniu można znaleźć na blogu: Town of Cary, NC: Using Insights for Parking Improvements.

Skontaktuj się z Cisco


 

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, produkty i partnerzy Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i korzystać z cyfrowych możliwości jutra już dziś. Dowiedz się więcej na newsroom.cisco.com. newsroom.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | ldabrows@cisco.com | tel.: 795 03 12 02