Guest

„Wehikuł czasu dla centrów danych”, czyli nowa platforma analityczna Cisco

Podziel się:

Cisco Tetration Analytics to najbardziej zaawansowana platforma do kompleksowej analizy funkcjonowania centrum danych w czasie rzeczywistym

Warszawa, 11 lipca 2016 r. - Cisco ogłosiło wprowadzenie platformy Cisco Tetration AnalyticsTM, zaprojektowanej tak, aby ułatwić użytkownikom pełen wgląd w działanie wszystkich elementów ich centrum danych, w czasie rzeczywistym – monitorowany jest każdy pakiet i każdy przepływ danych niezależnie od prędkości interfejsów.

Cisco Tetration Analytics gromadzi dane telemetryczne pochodzące z sensorów sprzętowych i programowych, a następnie analizuje je przy wykorzystaniu zaawansowanych technik uczenia maszynowego. Tetration umożliwia kontrolowanie krytycznych funkcji centrum danych, takich jak zgodność aktywności z polityką firmy, śledzenie działania aplikacji oraz migracja w kierunku modelu bezpieczeństwa opartego na białych listach.

Udostępniając mechanizmy ciągłego monitorowania, analizy i prezentowania w czasie rzeczywistym raportów dotyczących funkcjonowania systemu, platforma Tetration Analytics daje menedżerom IT możliwość dogłębnego kontrolowania działania centrum danych, bardzo wyraźnie zwiększa jego niezawodność i bezpieczeństwo operacji, a także ułatwia migrację do infrastruktury wykorzystującej sieci SDN i rozwiązania chmurowe. Korzystając z Cisco Tetration Analytics, firmy mogą:

· Zrozumieć wzajemne zależności między aplikacjami: od centrum danych po chmurę.

· Przejść z modelu reaktywnego na proaktywny: podejmować dobrze uzasadnione decyzje operacyjne oraz weryfikować skutki zmian w firmowej polityce jeszcze przed ich wdrożeniem.

· Przeszukiwać miliardy przepływów informacji w czasie krótszym niż sekunda przy wykorzystaniu wbudowanych w platformę Tetration mechanizmów śledzenia danych oraz interfejsu użytkownika.

· Monitorować aktywność aplikacji w sposób ciągły co pozwala na szybkie wykrycie każdego odchylenia od standardowych wzorców ruchu w sieci.

Współczesne wyzwania w zarządzaniu centrami danych

Obecnie nie ma na rynku jednego narzędzia, które umożliwiałoby zbieranie spójnej telemetrii z całego centrum danych i bieżącą analizę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Do tej pory firmy musiały korzystać z różnych narzędzi realizujących fragmentaryczne zadania, bez korelacji niezbędnej do kompleksowego rozwiązywania pojawiających się problemów. Dotychczasowe narzędzia były skomplikowane, niekomaptybilne, mało wydajne i drogie w użyciu, oferując przy tym niewielkie korzyści.

Współczesnym menedżerom IT brakowało możliwości kompleksowego monitorowania działania wszystkich elementów infrastruktury w centrum danych oraz zależności między aplikacjami. W efekcie, nie byli w stanie efektywnie, szybko i precyzyjnie realizować procesów migracji aplikacji do chmury czy przywracania systemów w ramach Disaster Recovery.

Nie mogli też wdrażać rozwiązań bezpieczeństwa opartych na modelu Zero-Trust (never trust, always verify – model systemu bezpieczeństwa zaproponowany przez Forrester Research), bo brakowało im krytycznych informacji oraz zasobów IT pozwalających na uruchomienie i utrzymanie takiego systemu.

Rozwiązanie: Platforma Cisco Tetration Analytics

Platforma Tetration została zaprojektowana by umożliwić łatwy i kompletny przegląd działania wszystkich elementów centrum danych przy wykorzystaniu sensorów programowych instalowanych w serwerach i generujących bardzo małe obciążenia, sprzętowych sensorów zainstalowanych w urządzeniach sieciowych i monitorujących meta dane każdego przepływającego pakietu lub obu tych rozwiązań jednocześnie.

System Tetration jest wyposażony w zaawansowane oprogramowanie analityczne , które działa w czasie rzeczywistym i prezentuje w formie graficznej łatwe do zrozumienia wyniki analizy funkcjonowania centrum danych, które moga zostać wykorzystane do podjęcia natychmiastowych działań zapobiegających potencjalnym problemom.

Tetration dostarcza krytycznych dla prawidłowego funkcjonowania centrum danych informacji takich, jak: sposoby i zmiany działania aplikacji, automatyczne rekomendacje polityki białych list, możliwość symulacji wpływu zmian polityki na działanie systemu i zarządzanie zgodnością tej polityki z innymi firmowymi zasadami, a także dokładne śledzenie przepływu danych w firmowej sieci.

Dla centrum danych Tetration jest swego rodzaju wehikułem czasu (time machine), który umożliwia sprawdzenie co się działo w przeszłości, co się dzieje obecnie w czasie rzeczywistym oraz modelowanie co może się zdarzyć w przyszłości.

Tetration pozwala na:

  • Modelowanie wprowadzanych zmian i ich wpływu na działanie systemu, co umożliwia podejmowanie przemyślanych decyzji opartych na faktach.
  • Sprawdzanie czy wprowadzane zmiany zostały rzeczywiście wdrożone i przynoszą pełne efekty.
  • Wykonywanie historycznej lub bieżącej symulacji działania polityki – analizowanie co działo się w sieci w dowolnie wybranym okresie dzięki długotrwałemu przechowywaniu i dostępowi do wszystkich danych.

Jak działa Tetration

Sensory programowe są instalowane w końcowych hostach, w maszynach wirtualnych lub fizycznych serwerach. Pierwsza wersja Tetration wspiera serwery pracujące pod kontrolą systemów Windows i Linux.

Natomiast sensory sprzętowe są zintegrowane z układami ASIC zainstalowanymi w przełącznikach sieciowych Cisco Nexus 9200-X oraz Nexus 9300-EX i zbierają informacje o przepływie danych ze wszystkich portów w czasie rzeczywistym z szybkością obsługiwaną przez te interfejsy.

Jedno urządzenie Tetration może monitorować do miliona unikalnych przepływów danych na sekundę. Zarówno programowe, jak i sprzętowe sensory, w czasie rzeczywistym przekazują zbierane informacje do platformy Tetration Analytics.

Platforma Tetration jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem zawierającym serwery, przełączniki oraz preinstalowane oprogramowanie. Jej wdrożenie jest bardzo łatwe: wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących środowiska w którym pracuje centrum danych, by skonfigurować klaster. Skomplikowany system do analiz Big Data jest niewidoczny dla użytkownika, który by uruchomić i obsługiwać Tetration nie potrzebuje specjalnych kompetencji i doświadczenia w tym zakresie.

Pierwsza wersja platformy Tetration będzie dostępna jeszcze w lipcu 2016 roku w formie kompletnej szafy rackowej, którą można zainstalować w każdym centrum danych niezależnie od wykorzystywanych w nim serwerów i przełączników sieciowych.

Dodatkowe, zaawansowane usługi Cisco

Choć wdrożenie platformy Tetration Analytics jest łatwe i z reguły zajmuje tylko kilka godzin, firmy chcące uzyskać natychmiastowe efekty będą mogły skorzystać z doświadczenia ekspertów Cisco w ramach usługi Cisco Tetration Advanced Services, oferującej porady dotyczące optymalizacji polityk i wydajności aplikacji oraz wsparcie w pełnym wdrożeniu wszystkich funkcji rozwiązania w firmowym centrum danych. Z kolei usługa Cisco Solution Support for Tetration zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne 24/7 pozwalające na zarządzanie i szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów związanych nie tylko z działaniem Cisco Tetration Analytics, ale również produktów sprzętowych, oprogramowania i rozwiązań oferowanych przez partnerów Cisco należących do ekosystemu Tetration.

Wypowiedzi:

„Dzisiaj użytkownicy centrów danych nie mają wystarczających informacji o tym jak zachowują się aplikacje, jakie są przepływy danych i zależności między nimi, co wywołuje problemy z zapewnieniem sprawnego działania systemu IT i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa”, powiedział Zeus Kerravala, główny analityk firmy badawczej ZK Research. „Tetration zapewnia niespotykaną dotąd możliwość uzyskania kompleksowych informacji o działaniu systemu, pozwalając na analizowanie miliardów przepływów danych w ciągu jednej sekundy i natychmiastowe podejmowanie działań eliminujących nieprawidłowości lub zagrożenia, a jednocześnie umożliwia analizowanie zachowania systemu w przeszłości (mechanizmy forensics), obecnie (analiza w czasie rzeczywistym) oraz przyszłości (mechanizmy symulacji i analizy wpływu zmian na działanie systemu)”.

„Uzyskanie znacznie dokładniejszego wglądu w to jak działa centrum danych oraz automatyzacja analitytki firmowej infrastruktury to ogromny postęp w budowaniu cyfrowego biznesu opartego na chmurze, mobilności czy Internecie Rzeczy”, powiedział David Goeckeler, wiceprezes Cisco Networking and Security Business Group. „Jesteśmy przekonani, że uzyskanie kompleksowych informacji dotyczących działania aplikacji i całego centrum danych nie tylko zwiększy efektywność funkcjonowania obecnie stosowanego oprogramowania, ale spowoduje, że pojawią się nowe zaawansowane rozwiązania zwiększające efektywność biznesu i ulepszające doświadczenia użytkowników”.

Matriały dodatkowe:

Cisco CEO Chuck Robbins blog

Wideo: Your Data Center and Tetration Analytics

Wideo: Tetration Analytics

Infografika: Tetration Infographic

Tetration Analytics “At a Glance”

Tetration Analytics Data Sheet

Cisco Data Center and Virtualization

Application Centric Infrastructure (ACI)


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc